Pobierz e-pity 2022

Księgowość

eZUS- księgowość - EUP - Elektroniczny Urząd Podawczy ZUSIntrastat - wszystko o systemie IntrastatPłatnik ZUS - Księgowość - praktyczny poradnikPodatnik CIT - KsięgowośćPodatnik PIT - KsięgowośćPrawo do korekty - korekta - KsięgowośćWzór ksiąg - KsięgowośćZasady księgowości - Księgowość

Przechowywanie dokumentacji księgowej

Jednostki prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane do przechowywania dokumentacji księgowej za poprzednie lata. Musi ona być przechowywana przez określony czas i w odpowiedni sposób. Dotyczy to dokumentacji rachunkowej zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej ...

Przechowywanie dokumentacji księgowej

Kogo dotyczy - intrastat

INTRASTAT kogo dotyczy, obowiązki, progi asymilacji i specyficzne, jak liczyć o systemie, regulacje prawne, oprogramowanie i ...

Kogo dotyczy - intrastat

Kody INCOTERMS - intrastat

Poprzez INCOTERMS 2020 (International Commercial Terms) rozumieć należy międzynarodowe waruki sprzedaży. Są to obowiązujące w handlu międzynarodowym reguły mające ułatwić handel pomiędzy kontrahentami ...

Kody INCOTERMS - intrastat

Kody państw - intrastat

Kody państw wykorzystywane przy sporządzaniu deklaracji Intrastat. Należy wpisać dwuliterowy kod kraju, zgodnie z wykazem kodów, w którym towar został całkowicie uzyskany lub wyprodukowany ...

Kody państw - intrastat

Rachunkowość w firmie osoby fizycznej z uwzględnieniem rozliczenia składki zdrowotnej

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych spoczywa na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeśli przychody za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 2.000.000 euro. Jeśli nie osiągnęły one takiej wartości, to księgi można zaprowadzić dobrowolnie. W firmie osoby fizycznej występują specyficzne dla tego rodzaju jednostki zapisy księgowe ...

Rachunkowość w firmie osoby fizycznej z uwzględnieniem rozliczenia składki zdrowotnej

Serwis mojaskładka.zus.pl - księgowość

Jeżeli urodziliście się po 31 grudnia 1948 roku i płatnik składek rozliczał za Was składki na ubezpieczenie emerytalne lub rozliczaliście się samodzielnie, to serwis www.mojaskladka.zus.pl jest przeznaczony właśnie dla Was ...

Można raportować krajowe schematy podatkowe

Terminy związane z raportowaniem krajowych schematów podatkowych są zawieszone z powodu obowiązującego w Polsce najpierw stanu epidemii, a obecnie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19. Promotorzy, korzystający i wspomagający mogą jednak dobrowolnie składać raporty ...

Można raportować krajowe schematy podatkowe

Zmiany w sprawozdaniu finansowym po przeprowadzonym audycie

Niektóre podmioty są zobowiązane do poddania swoich rocznych sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta. Bywa, że w toku takiego badania biegły rewident zidentyfikuje obszary, które będą wymagały korekt. Czy można nie zgodzić się z zaleceniami biegłego rewidenta? Jakie są tego skutki?

Zmiany w sprawozdaniu finansowym po przeprowadzonym audycie