Księgowość

eZUS- księgowość - EUP - Elektroniczny Urząd Podawczy ZUSIntrastat - wszystko o systemie IntrastatPłatnik ZUS - Księgowość - praktyczny poradnikPodatnik CIT - KsięgowośćPodatnik PIT - KsięgowośćPrawo do korekty - korekta - KsięgowośćWzór ksiąg - KsięgowośćZasady księgowości - Księgowość

Krajowe standardy i stanowiska dotyczące rachunkowości

Komitet Standardów Rachunkowości działający przy Ministerstwie Finansów opracowuje krajowe standardy i stanowiska dotyczące rachunkowości. Ich celem jest wyjaśnienie skomplikowanych przepisów i zagadnień z zakresu rachunkowości ...

Krajowe standardy i stanowiska dotyczące rachunkowości

Obowiązki biur rachunkowych w świetle nowych przepisów AML

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na przedsiębiorców liczne obowiązki związane z monitorowaniem oraz analizą transakcji przeprowadzanych przez ich klientów. Obowiązek przestrzegania AML spoczywa na wielu podmiotach, zaliczanych do kategorii ,,instytucji obowiązanych’’ ...

Obowiązki biur rachunkowych w świetle nowych przepisów AML

Wypełnienie noty podatkowej

Nota podatkowa jest to ustrukturyzowana postać określonych danych wymaganych do ujawnienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Wchodzi ona w skład sprawozdania finansowego podatników podatku dochodowego od osób prawnych ...

Wypełnienie noty podatkowej

Przykładowe zapisy w polityce rachunkowości (cz. I)

Jednostki prowadzące księgi rachunkowe, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, są zobowiązane do opracowania dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. Tworzy się ją biorąc pod uwagę specyfikę danej jednostki, m.in. jej wielkość oraz rodzaj i charakter prowadzonej działalności ...

Przykładowe zapisy w polityce rachunkowości (cz. I)

Uproszczona restrukturyzacja ma zostać na stałe

Od 24 czerwca 2020 r. dłużnicy mogą wdrażać uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne na mocy tarczy 4.0. Głównym celem wprowadzenia tego postępowania jest uniknięcie upadłości przedsiębiorców, którzy przechodzą przez trudny okres. Stanowi ono rozwiązanie tymczasowe. Może być wdrożone do 30 czerwca 2021 r. Trwają jednak prace ...

Uproszczona restrukturyzacja ma zostać na stałe

Obowiązki i wynagrodzenie płatników podatków

Płatnik, np. podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników, ma obowiązek terminowo odprowadzać do urzędu skarbowego pobrane podatki. Przysługuje mu za to zryczałtowane wynagrodzenie. Można je potrącić z wpłacanej kwoty ...

Obowiązki i wynagrodzenie płatników podatków