Aktualności

Zmiany w prowadzeniu firmy [QUIZ]

Uproszczenia podatkowe, Konstytucja biznesu, mały ZUS dla małych przedsiębiorców, a może więcej kłopotów i zwiększone ryzyko prowadzenia własnej firmy? Jakie zmiany weszły w ostatnim czasie w życie, a jakie dopiero czekają na właścicieli firm? Sprawdź, czy jesteś na bieżąco ...

Zmiany w prowadzeniu firmy [QUIZ]

Zatrudnienie w trakcie miesiąca a stała pensja

Wynagrodzenie pracowników może być określone w różny sposób, np. jako miesięczne, godzinowe czy akordowe. Jeżeli ma formę stałej stawki miesięcznej, to obliczenie jego wysokości, gdy nawiązanie stosunku pracy ma miejsce w trakcie miesiąca, odbywa się w oparciu o przepisy tzw. rozporządzenia wynagrodzeniowego.

Zatrudnienie w trakcie miesiąca a stała pensja

Ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP

Płatnik opłaca za zatrudnione osoby m.in. składki na FP i FGŚP. Nalicza je za ubezpieczonych od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Prawo do zwolnienia z ich opłacania przysługuje mu m.in. za osoby powracające z urlopów z tytułu urodzenia dziecka, za zatrudnionych bezrobotnych, a także za osoby w odpowiednim wieku ...

Ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP

Podzielona płatność: usługa z czerwca - płatność w lipcu; usługa z lipca - płatność w czerwcu

Przepisy o podzielonej płatności od 1 lipca 2018 r. wprowadzają zapłatę części należności na rachunek VAT kontrahenta. W obrocie gospodarczym standardem są jednak transakcje z odroczonym terminem płatności, a także czynności zaliczkowane. Częstym są również korekty następcze, podwyższające pierwotną wartość płatności. Płatności mogą zatem wynikać ze zdarzeń, które miały miejsce przed wprowadzeniem podzielonej płatności...

Podzielona płatność: usługa z czerwca - płatność w lipcu; usługa z lipca - płatność w czerwcu

Fiskus wydaje interpretacje podatkowe, których potem sam nie uznaje

Organy podatkowe wydają indywidualne interpretacje podatkowe, w zgodzie z którymi podatnicy przeprowadzają transakcje. Po ich dokonaniu wnoszą o należny zwrot VAT – wówczas fiskus odmawia, odwracając się od wydanej wcześniej interpretacji. W efekcie nie tylko wstrzymuje zwrot VAT, ale i żąda zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Sądy nazywają to szkodzeniem podatnikowi i wciąganiem go w pułapkę...

Fiskus wydaje interpretacje podatkowe, których potem sam nie uznaje