Pobierz e-pity 2020

Aktualności

SLIM VAT. Objaśnienia Ministerstwa Finansów

Ministerstwo FInansów wydało nowe objaśnienie prawne w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT” oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT wprowadzonych ustawą z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ...

SLIM VAT. Objaśnienia Ministerstwa Finansów

Jak urzędy skarbowe sprawdzają zeznania PIT?

Epidemia COVID-19 nie wyklucza weryfikacji złożonych przez podatników rozliczeń PIT za 2020 r. Urzędy skarbowe dokonują jej przede wszystkim w trybie czynności sprawdzających. Badają terminowość złożenia zeznania podatkowego, poprawność wyliczeń, zasadność korzystania z ulg podatkowych. Wykryte błędy mogą być od razu poprawione ...

Jak urzędy skarbowe sprawdzają zeznania PIT?

Tarcza 9.0: Rusza nabór wniosków w PUP i wojewódzkich urzędach pracy

Od 26 kwietnia 2021 r. przedsiębiorcy o określonym PKD mogą wnioskować o dofinansowanie miejsc pracy oraz dotacje. Uprawnienia do kolejnej pomocy wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Rozporządzenie w zakresie pomocy udzielanej przez ZUS wejdzie w życie ...

Tarcza 9.0: Rusza nabór wniosków w PUP i wojewódzkich urzędach pracy

Jednorazowa amortyzacja w związku z COVID-19, także dla budynku [interpretacja]

Budynek nabyty w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 można jednorazowo zamortyzować w miesiącu nabycia i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 52s ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – uznał w interpretacji z dnia 13 kwietnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0115-KDIT3.4011.786.2020.2.PS.)

Jednorazowa amortyzacja w związku z COVID-19, także dla budynku [interpretacja]

MF wyjaśnia, jak złożyć czynny żal

Podatnicy, którzy nie wywiązali się z obowiązku podatkowego, dotyczącego m.in. informacji o schematach podatkowych (MDR) lub o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P), mogą złożyć tzw. czynny żal. Składają go do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. MF wyjaśnia jak to zrobić ...

MF wyjaśnia, jak złożyć czynny żal