Aktualności

Najem i dzierżawa nieruchomości a VAT - interpretacja ogólna MF

Czy wynajmowanie lub wydzierżawianie nieruchomości o charakterze mieszkalnym jest zwolnione od podatku od towarów i usług? Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej udostępnił interpretację ogólną Nr PT1.8101.1.2021 z dnia 8 października 2021 r. w sprawie opodatkowania wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe ...

Najem i dzierżawa nieruchomości a VAT - interpretacja ogólna MF

Co e-faktura oznacza dla przedsiębiorców?

Od 1 października 2021 r. Polska jest kolejnym krajem Unii Europejskiej, który – oprócz Hiszpanii, Portugalii i Włoch – zaczyna stosować mechanizm e-faktur. Nasz Sejm przyjął projekt zmian ustawy VAT, a co za tym idzie – wprowadził tzw. Krajowy system e-faktur. Jak będzie wyglądał w praktyce i w jakiej kolejności będą wdrażane nowe obowiązki?

Co e-faktura oznacza dla przedsiębiorców?

Nowy podatek przychodowy dla największych firm

Z planów Ministerstwa Finansów wynika, że obejmie on firmy wykazujące duże przychody, a niewykazujące podatku. Jednak wbrew zapowiedziom resortu finansów nowy podatek nie dotknie jedynie największych korporacji, ale także mniejszych przedsiębiorców. Dlaczego? Ponieważ ustawodawca nie przewidział żadnego progu przychodowego ...

Nowy podatek przychodowy dla największych firm

Ważne zmiany w zasiłkach z ZUS od 2022 r.

Od stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy regulujące istotne kwestie dotyczące zasiłków z ZUS, które wynikają z nowelizacji ustawy zasiłkowej z 24 czerwca 2021 r. Spóźnienie w opłaceniu składki nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto zmianie ulegnie wysokość pobieranych świadczeń oraz okres ich pobierania.

Ważne zmiany w zasiłkach z ZUS od 2022 r.

Od 2022 r. wzrośnie akcyza na wyroby tytoniowe i alkoholowe

Od przyszłego roku wzrośnie akcyza na wyroby tytoniowe i alkoholowe - informuje resort finansów. Aktualnie do 15 października 2021 r. trwają konsultacje projektu ustawy przygotowanej przez resort. Stawki akcyzy mają rosnąć po 5% rok do roku do 2027 r. w przypadku alkoholu i po 10 % w latach 2023-2027 w przypadku papierosów, tytoniu i wyrobów nowatorskich.

Od 2022 r. wzrośnie akcyza na wyroby tytoniowe i alkoholowe