Pobierz e-pity 2018

Aktualności

Które podatki (nie) przedawnią się z końcem 2018 r.?

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się zasadniczo po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wiele czynników może jednak spowodować wydłużenie tego okresu: zawarcie układu ratalnego z urzędem skarbowym, wszczęcie egzekucji czy podjęcie postępowania karnego skarbowego...

Które podatki (nie) przedawnią się z końcem 2018 r.?