Aktualności

Pamiętaj o CIT-14 do końca lipca

31 lipca 2019 r. upływa termin na złożenie deklaracji CIT-14 o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji ...

Pamiętaj o CIT-14 do końca lipca

Wnioski o świadczenia dla rodzin na nowe okresy

Rozpoczął się lipiec 2019 r., a to oznacza, że rodzice i opiekunowie dzieci mogą już ubiegać się o świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i wychowawcze na nowe okresy, na które są one przyznawane. Przy czym w lipcu 2019 r. stosowne wnioski mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną ...

Wnioski o świadczenia dla rodzin na nowe okresy

Zielone światełko dla podwyżki stawek kilometrówki

Komisja do Spraw Petycji poparła inicjatywę w sprawie podjęcia przez Sejm uchwały wzywającej Ministra Infrastruktury do nowelizacji rozporządzenia dot. wysokości stawek kilometrówki, aby zwrot kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów i motocykli realnie odzwierciedlał poniesione nakłady na amortyzację pojazdu i paliwo ...

Zielone światełko dla podwyżki stawek kilometrówki

Pre-pack po polsku, czyli przegląd problematyki związanej z przygotowaną likwidacją cz. 1

Przygotowana likwidacja (tzw. pre-pack) funkcjonuje w polskim porządku prawnym od dnia 1 stycznia 2016 r. Pozwala na maksymalizację wartości przedsiębiorstwa w kontekście interesów wierzycielskich, poprzez jego nabycie ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej. Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości (czy też w części) w toku postępowania upadłościowego odbywa się bez przejęcia przez takiego nabywcę odpowiedzialności za długi upadłego ...

Pre-pack po polsku, czyli przegląd problematyki związanej z przygotowaną likwidacją cz. 1