Pobierz e-pity 2018

Aktualności

Amortyzacja w limicie 100.000 zł

Preferencje amortyzacyjne w podatku dochodowym mają różne formy. Polegają m.in. na podwyższaniu stawek amortyzacyjnych oraz stosowaniu stawek indywidualnych, zalicza się do nich także degresywna metoda amortyzacji. Oprócz tego przywilejem amortyzacyjnym jest też tzw. jednorazowa amortyzacja. O ile z tej stanowiącej pomoc de minimis ...

Amortyzacja w limicie 100.000 zł

Pobór podatku u źrodła

W przypadku, gdy dana należność wypłacana na rzecz nierezydenta podlega obowiązkowi poboru podatku u źródła, na polskim płatniku ciążą obowiązki związane z pobraniem podatku i jego wpłatą do Urzędu Skarbowego. Podatek powinien zostać potrącony ...

Pobór podatku u źrodła