Pobierz e-pity 2019

Aktualności

Składka chorobowa zleceniobiorcy w 2020 r.

Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wykonujące pracę m.in. na podstawie umowy zlecenia. Dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ustawodawca przewidział miesięczny limit podstawy wymiaru składki. W tym roku jest on wyższy od ...

Składka chorobowa zleceniobiorcy w 2020 r.

Emerytura dla obywateli Ukrainy

Nie jest więc prawdą, że polski ZUS będzie finansował emerytury i renty obywateli Ukrainy za okresy pracy na terenie ich macierzystego kraju. Polsko-ukraińska umowa o zabezpieczeniu społecznym została zawarta na analogicznych zasadach jak ...

Emerytura dla obywateli Ukrainy