Pobierz e-pity 2022

Aktualności

Podwyżka zasiłku macierzyńskiego. Czy i kiedy rodzice zyskają?

W związku implementacją do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.6.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. Dyrektywa work-life balance) pod koniec kwietnia weszły w życie przepisy zmieniające m in. kodeks pracy oraz ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zmianie uległ ...

Podwyżka zasiłku macierzyńskiego. Czy i kiedy rodzice zyskają?

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok przez ryczałtowców

W deklaracji ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień przedsiębiorcy muszą dokonać rozliczenia składki zdrowotnej za zeszły rok. Wyliczenie rocznej składki zdrowotnej jest uzależnione od formy opodatkowania przedsiębiorcy. Ekspert wyjaśnia jak rozliczyć składkę zdrowotną, kiedy przedsiębiorca rozlicza się ryczałtowo ...

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok przez ryczałtowców