Zatrudnienie

Choroba wypadek pracownikówDiety - Delegacje pracownikówDokształcanie - Pracownicy i ZUSFundusz Socjalny (ZFŚS) - Pracownicy i ZUSInne formy zatrudnieniaMacierzyństwo - Pracownicy i ZUSRolnicy i KRUS - praktyczny poradnikSzczepienia ochronneUmowa o pracęUrlopWynagrodzenia - lista płacWypadek przy pracyNiania krok po kroku

Podatkowe skutki zmiany terminu pracowniczych wypłat

Wypłata wynagrodzenia za pracę następuje co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie, co wynika z uregulowań prawa pracy. Zdarza się jednak, że pracodawca z różnych przyczyn decyduje się na dokonanie zmian w tym zakresie. Decyzja ta wywołuje określone skutki w podatku dochodowym ...

Podatkowe skutki zmiany terminu pracowniczych wypłat

Podatkowe skutki zmiany terminu pracowniczych wypłat

Wypłata wynagrodzenia za pracę następuje co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie, co wynika z uregulowań prawa pracy. Zdarza się jednak, że pracodawca z różnych przyczyn decyduje się na dokonanie zmian w tym zakresie. Decyzja ta wywołuje określone skutki w podatku dochodowym ...

Podatkowe skutki zmiany terminu pracowniczych wypłat

Rozliczenie w ZUS zleceniobiorcy po zatrudnieniu go na etacie

Jeżeli z osobą, która wykonuje umowę zlecenia, zleceniodawca zawrze jednocześnie umowę o pracę, to dla celów ubezpieczeń w ZUS zleceniobiorca jest traktowany na zasadach obowiązujących pracowników. Przychód uzyskany z umowy zlecenia należy wtedy traktować jako przychód pracowniczy i składki ubezpieczeniowe ...

Rozliczenie w ZUS zleceniobiorcy po zatrudnieniu go na etacie

Wypełnianie świadectwa pracy po zmianach

Pracodawca, sporządzając świadectwo pracy, podaje w tym dokumencie m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Zakres tych uprawnień uległ ostatnio zmianie za sprawą dwóch nowelizacji Kodeksu pracy ...

Wypełnianie świadectwa pracy po zmianach

Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego

Nabywając prawo do zasiłku macierzyńskiego, można korzystać z tego świadczenia przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego. Zmiany w zakresie poszczególnych urlopów ...

Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego

Urlopy rodzicielskie na nowych zasadach

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie obszerna nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca zmiany dotyczące m.in. urlopów rodzicielskich. Obok modyfikacji dotychczasowych przepisów, przewiduje ona zupełnie nowe rozwiązania w zakresie wspomnianych urlopów ...

Urlopy rodzicielskie na nowych zasadach

Ryczałty i ekwiwalenty dla pracowników w pdof

Oprócz pensji pracownik może być uprawniony do otrzymania innych, pobocznych składników wynagrodzenia. Do kategorii tej należą m.in. ryczałty i ekwiwalenty pełniące funkcję rekompensaty za brak świadczenia w naturze lub z tytułu poczynionych wydatków ...

Ryczałty i ekwiwalenty dla pracowników w pdof

Korekta raportów ZUS w razie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy

Gdy podczas wykonywania pracy pracownik ulegnie wypadkowi i w efekcie stanie się niezdolny do pracy, przysługuje mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Zdarza się jednak, że najpierw pracownikowi jest wypłacane zwykłe świadczenie chorobowe, a odpowiednie wyrównanie otrzymuje on dopiero po uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy ...

Korekta raportów ZUS w razie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie są formy zatrudnienia?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym wyróżnione zostały cztery umowy cywilnoprawne: – umowa zlecenie, – umowa o dzieło, – umowa agencyjna, – kontrakt menedżerski. Istnieją ponadto inne, niepracownicze formy zatrudnienia, takie jak wolontariat, staż czy praktyki, regulowane w oparciu o odrębne przepisy.