PIT online 2018 w 2019 roku

08.05.2018 14:45 (aktualizacja: )

Rozliczenie PIT za 2018 w 2019 przez internet

Deklaracje roczne PIT można wysyłać przez internet wykorzystując celem ich podpisania pięc danych weryfikacyjnych (PESEL, NIP, data urodzenia, imię, nazwisko, kwota przychodu). Wysyłka może odbyć się za pośrednictwem programu do rozliczeń rocznych, e-deklaracji przygotowanych przez Ministerstwo Finansów, jak również w przypadku PIT-37 systemu wstępnie przygotowanych deklaracji podatkowych PIT PFR.

Rozliczenie przez internet bez e-podpisu

 Aby wysłać zeznanie podatkowe za pomocą internetu przydatne będą:

 • Identyfikator podatkowy – PESEL/NIP,
 • Imię i nazwisko,
 • Data urodzenia,
 • Kwota przychodu za 2017 r. – sumę przychodów z posiadanych informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R – wyłącznie celem logowania się do systemu PIT PFR i wysyłki wstępnie wypełnionego PIT-37,
 • Adres e-mail – dla uzyskania kodu pozwalającego na odszukanie zeznania w systemie i pobranie UPO w przypadku wysyłki w systemie PIT-PFR.

Udostępniane konto PIT PFR jest darmowe dla wszystkich podatników. Konto - profil podatnika, jest jedynie alternatywą - opcją, z której można, ale nie trzeba korzystać. Podatnicy, którzy przyzwyczaili się do wysyłki elektronicznej z użyciem wtyczki Ministerstwa Finansów lub z użyciem programów do rozliczeń rocznych - nadal będą posiadali taką możliwość. Cały czas mogą również wysyłki dokonać w formie tradycyjnej, bez korzystania z Internetu.

Jakie deklaracje PIT rozliczę online

W 2018 roku będzie możliwe przesłanie przez Internet bez korzystania z e-podpisu poniższych zeznań podatkowych:

Dodatkowo, możliwe jest również składanie przez Internet deklaracji podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zabezpieczenie powyższych 9 dokumentów składanych bez e-podpisu oparte jest na zestawie informacji o podatniku składającym deklarację lub wniosek:

 1. numer NIP,
 2. imię (pierwsze),
 3. nazwisko,
 4. numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),
 5. data urodzenia,
 6. kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok podatkowy (czyli składając PIT za 2018 rok wpisujemy przychód z PIT-a za 2017) albo wartość "0" (zero) w przypadku, gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym jest składany dokument elektroniczny nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Rozliczaj się z małżonkiem przez Internet

PIT za 2018 rok składany z małżonkiem wystarczy podpisać danymi jednego małżonka. PIT będzie ważny dla obojga małżonków. Rozliczając się wspólnie małżonkowie nie musza udzielać sobie pełnomocnictw do wysyłania deklaracji elektronicznej  (np. listem poleconym oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa na druku UPL-1). Wniosek o opodatkowanie łącznie z małżonkiem wyrażony jest automatycznie, gdy na druku rocznej deklaracji podatkowej zaznaczymy, że chcemy opodatkować się wspólnie. Wniosek taki traktuje się na równi z oświadczeniem o upoważnieniu wysyłającego przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Stąd w roku 2019, zeznanie za 2018 r. można złożyć łącznie, a jako dane uwierzytelniające (czyli jako informacje podpisujące deklarację) – podać informacje dotyczące jednego z małżonków.

Status 200

PIT-y 2018: Po wysłaniu deklaracji podatkowej i otrzymaniu numeru referencyjnego deklaracja podatnika zostaje weryfikowana od strony poprawności jego danych ...