ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2017

Ulgi i odliczenia

Ulga na krew

Promując politykę oddawania krwi wprowadzona została ulga podatkowa dla osób, które decydują się na honorowe jej przekazywanie. Darowizna odliczana jest od dochodu i zakłada odliczenie ekwiwalentu za krew, który przysługiwałby dawcy, z tytułu przekazania określonej ilości krwi.  Ulga na krew teoretycznie pozwala odliczyć maksymalnie do 3601 zł (mężczyzna) i 3484 zł (kobieta). Należy jednak pamiętać, że wysokość ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu.

Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi i osocza. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 l krwi, a kobieta 1,8 l. Osocza można oddać więcej, bo aż 25 litrów. Krew nie jest przedmiotem w rozumieniu prawa cywilnego, ale Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 roku (Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1582) ustanawia należny za nią ekwiwalent.

 

Ulga czy darowizna

Tak naprawdę mówimy tu o darowiźnie krwi. Ulga nie będzie bowiem przysługiwała podatnikowi, który odpłatnie przekaże krew (sprzeda ją). Tylko darowizna krwi określonemu podmiotowi pozwala na stosowanie odliczenia.

Ulga jest jedną z ulg z tytułu darowizn, zatem limity kwotowe rozpatruje się w jej przypadku łącznie z darowizną na cele kultu religijnego oraz darowiznami na rzecz pożytku publicznego.

Tym samym łączny limit wszystkich tych darowizn (ich suma) w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6% dochodu podatnika.


Cena krwi, wysokość ulgi

Ulga przysługuje z tytułu darowizny krwi. Jednak ilekroć mowa jest o krwi bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć również osocze i inne składniki krwi. Teoretycznie 1 litr krwi wyceniony został na 130 złotych, a litr osocza na 170 złotych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2625). Jednak urzędy skarbowe nie rozróżniają osobnej ceny na osocze i krew, w związku z czym na jedno i drugie obowiązuje ta sama wartość ulgi – 130 zł za litr. Dla celów ulgi, nie należy stosować ekwiwalentu za szczególnie rzadkie grupy krwi lub osocza – jedynie podstawowy ekwiwalent – 1l = 130 zł. By podatnik mógł odliczyć sobie maksymalną ulgę, musi mieć dochód nie niższy niż 60.017 zł. W przeciwnym wypadku wysokość ulgi przekroczy limit 6% dochodu (zakładam, że podatnik nie korzysta z odliczeń z tytułu innych darowizn). Na przykład: Kowalski osiągnął dochód rzędu 12.000 zł. W ciągu roku oddał maksymalną ilość krwi i osocza, ale 6% jego dochodu to 720 zł, zatem będzie to kwota maksymalnej ulgi.

Płatność ze strony jednostki krwiodawstwa eliminuje prawo do ulgi – w zakresie tej płatności.


Uwaga: otrzymane nieodpłatnie, w związku z oddaniem krwi, soczki i czekolady nie są płatnością za krew. Stanowią one metodę na odżywienie organizmu i powrót do stanu pozwalającego na normalne funkcjonowanie.


Na czyją rzecz darowizna krwi

Nie można przekazać krwi bezpośrednio osobie – darowizna musi być wykonana zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi (dokonana musi być przez honorowego dawcę czyli osobę, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi). Nie podlegają odliczeniu darowizny poniesione na rzecz:

  1. osób fizycznych;
  2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Zatem w celu skorzystania z ulgi, darowizny muszą być uczynione na rzecz publicznej służby krwi przez honorowego dawcę krwi.

 

Uwaga: Wyjazd za granicę (np. do Niemiec) i oddanie tam krwi, czy też przekazanie jej przedsiębiorcy-pośrednikowi w Polsce, darowizna krwi bezpośrednio potrzebującemu, bez pośrednictwa publicznej służby krwi nie upoważnia do ulgi.
 

Uwaga: Możliwa jest ulga na krew na konkretną osobę, jeśli darowizny dokonuje się za pośrednictwem publicznej służby krwi. Przekazywanie krwi np. na operację bliskiego korzysta wówczas z prawa do ulgi podatkowej.


Niezbędne dokumenty

Nie ma obowiązku posiadania oświadczenia stacji krwiodawstwa o przyjęciu darowizny. Wystarczające jest jedno zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi (z reguły jest to wpis w karcie honorowego dawcy) lub jej składników przez krwiodawcę. Od rozliczenia za rok 2011 nie jest konieczne, by stacja krwiodawstwa wskazywała wartość ekwiwalentu za krew.


Gdzie ujmujemy ulgę?

Ulgę na krew ujmuje się w zeznaniu rocznym w załączniku PIT/O (należy w nim ująć kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres).

Odpowiednie rubryki znajdują się w formularzach PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. Należy przy tym pamiętać, że pierwsze dwa należy złożyć do 30 kwietnia 2018 r., a PIT-28 do 31 stycznia 2018 r.

Konieczne jest dołączenie do zeznania załącznika PIT/O, w którym wykazuje się kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego. W praktyce nie ma znaczenia, czy darowiznę odliczymy od dochodu, czy jak w przypadku ryczałtowców od przychodu. Ważne, by tej samej ulgi nie odliczyć dwukrotnie.


Podatek liniowy, karta podatkowa

W przypadku rozliczających się na powyższych zasadach prawo do ulgi nie przysługuje.

  • data utworzenia: 11-10-2016
  • data modyfikacji: 03-01-2018
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Monika (07-03-2018 19:42:01)
Temat: Krew a rok oddania
Czy jeżeli w ciągu 2016 i 2017 kilka razy oddałam krew ale do dzisiaj jej "nie rozliczyłam" w żadnym zeznaniu podatkowym to czy mogę w obecnym PIT-cie...pokaż całą treść
Czy jeżeli w ciągu 2016 i 2017 kilka razy oddałam krew ale do dzisiaj jej "nie rozliczyłam" w żadnym zeznaniu podatkowym to czy mogę w obecnym PIT-cie wpisać sumę litrów oddanych do tej pory?zwiń
Autor: AS (05-03-2018 22:18:03)
Temat: zwrot za krew
Mam prośbe o wytłumaczenie jak to wygląda krwiodawstwo otrzymalo darowizne w kwocie 351zł (2700ml krwi) i jak to wyglada przy rozliczeniu PIT-36 i załacznika PIT/O
Autor: Kasia (22-02-2018 08:05:50)
Temat: krew
Gr - dobrze to odliczasz. Odliczenie wartości darowizny od dochodu/przychodu powoduje, że kwota z której obliczasz podatek jest niższa. Co za tym idzie sam podatek jest niższy...pokaż całą treść
Gr - dobrze to odliczasz. Odliczenie wartości darowizny od dochodu/przychodu powoduje, że kwota z której obliczasz podatek jest niższa. Co za tym idzie sam podatek jest niższy o ok 18% tej kwoty. zwiń
Autor: szyja (21-02-2018 18:09:24)
Temat: wartości do zwrotu
oddawałem krew praktycznie ciągle kiedy mogłem, znaczy krew pełną. oddałem 5x czyli 5x 450ml. wychodzi 2,250l więc 130x 2,25= 292,5 zł. znaczy tyle mam wpisać do rozliczenia? nie...pokaż całą treść
oddawałem krew praktycznie ciągle kiedy mogłem, znaczy krew pełną. oddałem 5x czyli 5x 450ml. wychodzi 2,250l więc 130x 2,25= 292,5 zł. znaczy tyle mam wpisać do rozliczenia? nie kumam skąd suma do rozliczenia aż 3601 zł?! nawet jakbym oddawał z osoczem to w życiu tyle nie wyjdzie. jak to jest liczone ? czemu nie dacie jakiegoś przykładu? wyjaśni to ktoś jak "krowie na rowie"? zwiń
Autor: Gr (20-02-2018 20:53:34)
Temat: wartość do zwrotu
Oddałem łącznie 4,05 l (razem krew i osocze), tj. 526,50 zl do rozliczenia, w pit 37 wychodzi za to zwrotu 95zł. Czy faktycznie dobrze to obliczam? Tzn....pokaż całą treść
Oddałem łącznie 4,05 l (razem krew i osocze), tj. 526,50 zl do rozliczenia, w pit 37 wychodzi za to zwrotu 95zł. Czy faktycznie dobrze to obliczam? Tzn. 526,50 to wartość, która obniża mój przychód, a tym samym zapłacony podatek, a nie wartość do zwrotu? Proszę o pomoc, bo wypełniam pit samodzielnie i nie jestem pewien, czy dobrze.zwiń
Autor: Gr (20-02-2018 20:17:25)
Temat: wartość do zwrotu
Oddałem łącznie 4,05 l (razem krew i osocze), tj. 526,50 zl do rozliczenia, w pit 37 wychodzi za to zwrotu 95zł. Czy faktycznie dobrze to obliczam? Tzn....pokaż całą treść
Oddałem łącznie 4,05 l (razem krew i osocze), tj. 526,50 zl do rozliczenia, w pit 37 wychodzi za to zwrotu 95zł. Czy faktycznie dobrze to obliczam? Tzn. 526,50 to wartość, która obniża mój przychód, a tym samym zapłacony podatek, a nie wartość do zwrotu? Proszę o pomoc, bo wypełniam pit samodzielnie i nie jestem pewien, czy dobrze.zwiń
Autor: Gr (20-02-2018 20:11:38)
Temat: wartość do zwrotu
Oddałem łącznie 4,05 l (razem krew i osocze), tj. 526,50 zl do rozliczenia, w pit 37 wychodzi za to zwrotu 95zł. Czy faktycznie dobrze to obliczam? Tzn....pokaż całą treść
Oddałem łącznie 4,05 l (razem krew i osocze), tj. 526,50 zl do rozliczenia, w pit 37 wychodzi za to zwrotu 95zł. Czy faktycznie dobrze to obliczam? Tzn. 526,50 to wartość, która obniża mój przychód, a tym samym zapłacony podatek, a nie wartość do zwrotu? Proszę o pomoc, bo wypełniam pit samodzielnie i nie jestem pewien, czy dobrze.zwiń
Autor: chomik (20-02-2018 19:19:56)
Temat: do Daniel
nie ma PIT'a do krwi. Wykazuje się darowiznę w PIT O, rubryka D1. Tam dajesz stację krwiodawstwa i wartość darowizny: dla 0,45L=58,50. Będąc w okolicach stacji (może...pokaż całą treść
nie ma PIT'a do krwi. Wykazuje się darowiznę w PIT O, rubryka D1. Tam dajesz stację krwiodawstwa i wartość darowizny: dla 0,45L=58,50. Będąc w okolicach stacji (może przy następnej donacji) w okienku rejestracji poproś o zaświadczenie do Skarbówki za zeszły rok. I trzymaj to razem z potwierdzeniem złożenia PIT'a. W razie kontroli z US.zwiń
Autor: chomik (20-02-2018 17:29:18)
Temat: do Daniel
nie ma PIT'a do krwi. Wykazuje się darowiznę w PIT O, rubryka D1. Tam dajesz stację krwiodawstwa i wartość darowizny: dla 0,45L=58,50. Będąc w okolicach stacji (może...pokaż całą treść
nie ma PIT'a do krwi. Wykazuje się darowiznę w PIT O, rubryka D1. Tam dajesz stację krwiodawstwa i wartość darowizny: dla 0,45L=58,50. Będąc w okolicach stacji (może przy następnej donacji) w okienku rejestracji poproś o zaświadczenie do Skarbówki za zeszły rok. I trzymaj to razem z potwierdzeniem złożenia PIT'a. W razie kontroli z US.zwiń
Autor: chomik (20-02-2018 17:24:42)
Temat: do AdriianRSL
3x0,45=1,35; 1,35x130=Twój wynik do odpisu (lub tak: 58,50 za jedną donację 0,45L x3)
Autor: Lu (19-02-2018 21:58:08)
Temat: Płytki krwi
W związku z tym, że ja oddaję płytki krwi, wyszło mi w roku 2,5 litra.... Czy mam odliczyć 2,5 litra (325 zł) czy tą maksymalną stawkę dla...pokaż całą treść
W związku z tym, że ja oddaję płytki krwi, wyszło mi w roku 2,5 litra.... Czy mam odliczyć 2,5 litra (325 zł) czy tą maksymalną stawkę dla kobiet (1,7 litra)???zwiń
Autor: Daniel (19-02-2018 20:13:45)
Temat: Krew i pit
Witam. W zeszłym roku byłem tylko raz oddać krew. Czy mogę to wrzucić do pitu? Skąd mogę wziąć pit za krew?
Autor: Pawellas (15-02-2018 18:22:31)
Temat: Krew
AdriianRSL Wpisujesz w załączniku Pit-0 kwotę 175,5 zł - pozdrawiam serdecznie
Autor: AdriianRSL (14-02-2018 16:17:48)
Temat: KWOTA do Odliczenia
Witam Za krew rozliczam sie pierwszy raz i potrzebna mi pomoc. Oddałem 1,35 L krwi (3 x 450ml ), jaką kwote mam wpisać z zeznaniu podatkowym do...pokaż całą treść
Witam Za krew rozliczam sie pierwszy raz i potrzebna mi pomoc. Oddałem 1,35 L krwi (3 x 450ml ), jaką kwote mam wpisać z zeznaniu podatkowym do odliczenia ? czy ilosc 450ml zaokrąglac do 65zł połowa za 1litr krwi ? czyli 195zł ? lub 1,35litra =175,50zł Prosze o pomoc :)zwiń
Autor: Amshel (02-02-2018 19:18:33)
Temat: krew
ja rowniez sie odliczam krwiodastwo od dochodu. i jezdze darmowa komunikacja, bo mam juz ponad 20 litrow. masz z tym jakis problem, Krwiodawco?
Autor: Max (26-01-2018 01:02:02)
Temat: Wszystko dla ludzi
Jeżeli można się z tego rozliczyć ,to dlaczego nie . Ze zswykłego PIT-u też się rozlicza. A jak już ktoś chciałby zarobić na tym ,to sprzedawał by po prostu...pokaż całą treść
Jeżeli można się z tego rozliczyć ,to dlaczego nie . Ze zswykłego PIT-u też się rozlicza. A jak już ktoś chciałby zarobić na tym ,to sprzedawał by po prostu krew. Myślę że ktoś kto to krytykuje chodząc oddając krew ,nie bierze ekwipunku typu czekolad oraz dnia wolnego .zwiń
Autor: marek (25-01-2018 22:06:27)
Temat: krew
Drogi Krwiodawco strzeliłeś focha o nic. Ja korzystam z tych odliczeń i oddaje te pieniądze potrzebującym. Nie oceniaj innych bo nie masz prawa do tego. Każdy ma...pokaż całą treść
Drogi Krwiodawco strzeliłeś focha o nic. Ja korzystam z tych odliczeń i oddaje te pieniądze potrzebującym. Nie oceniaj innych bo nie masz prawa do tego. Każdy ma wolną wolę. Pozdrawiam wszystkich którzy oddają krew. zwiń
Autor: Krwiodawca (10-01-2018 13:17:26)
Temat: Krew
Z waszych wypowiedzi wynika że wy chodzicie oddawać krew tylko dla pieniędzy a nie pomóc innym ludziom wstyd tak jak pisze płytkowiec on by chciał więcej od...pokaż całą treść
Z waszych wypowiedzi wynika że wy chodzicie oddawać krew tylko dla pieniędzy a nie pomóc innym ludziom wstyd tak jak pisze płytkowiec on by chciał więcej od innych bo oddaje on płytki a ktoś go zmusił do tego czy do osocza ja chodzę ponat 30 lat i nie ważne czy jest jakaś ulga czy nie po prostu oddaje honorowo dla innych wstyd za takich Krwiodawców ci co chodzą oddawać to nie znają znaczenia HONOROWO za DARMO Krwiodawca wstyd Panowie i Panie.zwiń
Autor: Krwiodawca (10-01-2018 13:15:40)
Temat: Krew
Z waszych wypowiedzi wynika że wy chodzicie oddawać krew tylko dla pieniędzy a nie pomóc innym ludziom wstyd tak jak pisze płytkowiec on by chciał więcej od...pokaż całą treść
Z waszych wypowiedzi wynika że wy chodzicie oddawać krew tylko dla pieniędzy a nie pomóc innym ludziom wstyd tak jak pisze płytkowiec on by chciał więcej od innych bo oddaje on płytki a ktoś go zmusił do tego czy do osocza ja chodzę ponat 30 lat i nie ważne czy jest jakaś ulga czy nie po prostu oddaje honorowo dla innych wstyd za takich Krwiodawców ci co chodzą oddawać to nie znają znaczenia HONOROWO za DARMO Krwiodawca wstyd Panowie i Panie.zwiń
Autor: Piotr BP (04-01-2018 21:41:40)
Temat: TO JAZ TO JEST
Przykładowo zarabiam rocznie 15 tys zl brutto to ile dostane pieniedzy z podatku za krew jak oddam jej 3 Litry czy tam te 2,7 litra ? Prosze...pokaż całą treść
Przykładowo zarabiam rocznie 15 tys zl brutto to ile dostane pieniedzy z podatku za krew jak oddam jej 3 Litry czy tam te 2,7 litra ? Prosze o odpowiedz bo jest to bardzo ciekawe. nie chodzi tu o kase tylko po prostu nie jedna osoba chce wiedziec, a tez mi zalezy jezeli jest taka mozliwosc dostac jakies pieniazki z podatkow, ktore ciagle place :) / pozdrawiamzwiń
Autor: Major (12-09-2017 12:39:12)
Temat: Płytkowiec
Witam wszystkich KREWNIAKÓW (jak sądzę). wprowadzili tą aktualizację czy nie. Ja osobiście chodzę co 28 dni na płytki, a jak wiadomo jest to dość uciążliwy zabieg trwający blisko godziną...pokaż całą treść
Witam wszystkich KREWNIAKÓW (jak sądzę). wprowadzili tą aktualizację czy nie. Ja osobiście chodzę co 28 dni na płytki, a jak wiadomo jest to dość uciążliwy zabieg trwający blisko godziną a nie 4-7 min jak na krwi pełnej, co powinno być wynagradzane. xD zwiń
Autor: kasiamacha (27-07-2017 10:48:20)
Temat: do qng
wartość krwi odlicza się od dochodu, zatem zwrot jest w wysokości 18% tego odliczenia (przy założeniu, że dochody w roku są do kwoty 85528zł). Wyliczenie: 1,35 oddanego litra...pokaż całą treść
wartość krwi odlicza się od dochodu, zatem zwrot jest w wysokości 18% tego odliczenia (przy założeniu, że dochody w roku są do kwoty 85528zł). Wyliczenie: 1,35 oddanego litra * 130zł za litr = 175,5 * 18% = 31,59zł i plus zaokrąglenia zaliczek do podatku należnego u ciebie dało 34złzwiń
Autor: qng (25-07-2017 16:24:35)
Temat: zwrot
czegoś nie rozumiem oddałam 1,350 l krwi a zwrócili mi tylko 34 zł, czy ktoś może to wytłumaczyć?...pokaż całą treść
czegoś nie rozumiem oddałam 1,350 l krwi a zwrócili mi tylko 34 zł, czy ktoś może to wytłumaczyć? zwiń
Autor: qng (25-07-2017 15:11:52)
Temat: zwrot
czegoś nie rozumiem oddałam 1,350 l krwi a zwrócili mi tylko 34 zł, czy ktoś może to wytłumaczyć?...pokaż całą treść
czegoś nie rozumiem oddałam 1,350 l krwi a zwrócili mi tylko 34 zł, czy ktoś może to wytłumaczyć? zwiń
Autor: Andriu (20-04-2017 13:06:44)
Temat: Odliczenie
Żenujące odliczenie! Dar Krwi winien być Honorowane w Godny sposób. I jeszcze ryzyko pomyłki w odliczeniu ! A rząd się wyżywi trwoniąc naszerokość podatki....pokaż całą treść
Żenujące odliczenie! Dar Krwi winien być Honorowane w Godny sposób. I jeszcze ryzyko pomyłki w odliczeniu ! A rząd się wyżywi trwoniąc naszerokość podatki. zwiń
Autor: exn (13-03-2017 18:35:05)
Temat: rozliczenie za krew
czyli otrzymujemy tyko podatek od 130zł/litr co przy 2-3 oddaniach krwi sprawia ze nie warto się bawić w wypełnianie pompierów bo kwota jest śmieszna..
Autor: wagad (07-03-2017 23:45:53)
Temat: RE: ile krwi
rozliczamy podatek za rok 2016, więc odliczamy tylko te darowizny, których w roku 2016 dokonaliśmy. Za dwie donacje po 450ml odpiszesz od dochodu 117 pln (poz...pokaż całą treść
rozliczamy podatek za rok 2016, więc odliczamy tylko te darowizny, których w roku 2016 dokonaliśmy. Za dwie donacje po 450ml odpiszesz od dochodu 117 pln (poz 15 PIT/O)zwiń
Autor: Krewka (06-03-2017 08:51:24)
Temat: ile krwi
Czy odliczenie obejmuje tylko zeszły rok? Jak w ogóle nie odliczałam jeszcze krwi to i tak mam odliczyć tyle co oddałam w 2016 roku? Jak to będzie wyglądać za...pokaż całą treść
Czy odliczenie obejmuje tylko zeszły rok? Jak w ogóle nie odliczałam jeszcze krwi to i tak mam odliczyć tyle co oddałam w 2016 roku? Jak to będzie wyglądać za dwie jednostki dla kobiety? zwiń
Autor: wagad (27-02-2017 12:06:21)
Temat: do Jula (re; Do Damiana)
w powyższym tekście, którego raczej nie przeczytałaś/eś, jest napisane, że nie trzeba już zaświadczenia o ilości i wartości oddanej krwi. Wystarczy podliczyć ilość oddanej w poprzednim roku...pokaż całą treść
w powyższym tekście, którego raczej nie przeczytałaś/eś, jest napisane, że nie trzeba już zaświadczenia o ilości i wartości oddanej krwi. Wystarczy podliczyć ilość oddanej w poprzednim roku krwi na podstawie wpisów w legitymacji krwiodawcy. Część RCKiK (o ile nie wszystkie) wydały decyzje, że punkty krwiodawstwa nie będą wystawiały takich zaświadczeń.zwiń
Autor: wagad (27-02-2017 11:57:11)
Temat: re: suma
Sama kwota darowizny to za mało aby określić wartość zwrotu w ujęciu całego zeznania....pokaż całą treść
Sama kwota darowizny to za mało aby określić wartość zwrotu w ujęciu całego zeznania. zwiń
Autor: wagad (27-02-2017 11:54:11)
Temat: re: ile krwi
nie ma minimum. jeśli oddasz 0,45 to wpisujesz kwotę 58,50 pln (0,45l x130 pln) jako kwotę darowizny
Autor: ja (24-02-2017 20:17:26)
Temat: ile krwi
Ile jednostek krwi minimum należy oddać w ciągu roku podatkowego, by móc ją odliczyc od podatku?
Autor: paweł (22-02-2017 20:09:07)
Temat: suma
ok, jeśli mam oddaną krew na łączną sumę 766,22 zł - powinienem dostać 137 zł zwrotu.. ale z mojego pitu wychodzi, że dostanę... 64 zł!!...pokaż całą treść
ok, jeśli mam oddaną krew na łączną sumę 766,22 zł - powinienem dostać 137 zł zwrotu.. ale z mojego pitu wychodzi, że dostanę... 64 zł!! zwiń
Autor: Paolka (18-02-2017 23:39:33)
Temat: zaswiadczenie
Mam rozumieć, że nie muszę mieć żadnych zaświadczeń, tylko wystarczą pieczątki z oddawania krwi? Tak?...pokaż całą treść
Mam rozumieć, że nie muszę mieć żadnych zaświadczeń, tylko wystarczą pieczątki z oddawania krwi? Tak? zwiń
Autor: Paolka (18-02-2017 23:34:21)
Temat: zaswiadczenie
Mam rozumieć, że nie muszę mieć żadnych zaświadczeń, tylko wystarczą pieczątki z oddawania krwi? Tak?...pokaż całą treść
Mam rozumieć, że nie muszę mieć żadnych zaświadczeń, tylko wystarczą pieczątki z oddawania krwi? Tak? zwiń
Autor: Fabio (16-02-2017 19:00:44)
Temat: do budki
Ok, wszystko rozumiem. Myślałem, że cos robię nie tak;) Dzięki bardzo za odpowiedź. Pozdrawiam
Autor: budki (16-02-2017 07:43:12)
Temat: Do Fabio
Wszystko się zgadza bo kwota 351 zł to nie jest kwota podatku do zwrotu tylko kwota o którą zmniejsza się Twój dochód , czyli nie płacisz...pokaż całą treść
Wszystko się zgadza bo kwota 351 zł to nie jest kwota podatku do zwrotu tylko kwota o którą zmniejsza się Twój dochód , czyli nie płacisz podatku od kwoty 351 zł. Tak więc Twój zysk polega na tym, że dostajesz do zwrotu podatek, który byś zapłacił od kwoty 351 tj. 18% od kwoty 351 zł = 63 zł a reszta 2 zł może wynikać z różnic w ciągu roku z zaokrągleń. zwiń
Autor: Fabio (15-02-2017 23:22:56)
Temat: Podatek
Witam, mój dochód to ponad 40 tys czyli 6%=2400 zł. Jedyna ulga jaką odliczam to krew 351 zł za 2,7 litra. Po wypełnieniu deklaracji kwota do zwrotu...pokaż całą treść
Witam, mój dochód to ponad 40 tys czyli 6%=2400 zł. Jedyna ulga jaką odliczam to krew 351 zł za 2,7 litra. Po wypełnieniu deklaracji kwota do zwrotu równa się 65 zł. Jak wpiszę w programie więcej niż 351, to dostaję większą kwotę i tak nawet ponad 2 tys, ale zawsze jest to jakieś 19% kwoty deklarowanej, a nie 100%. Czy ktoś może mi to wyjaśnić? 361 zł to dużo mniej niż 6% a jednak pokazuje mi te 65 zł. Proszę o sensowne odpowiedzi, nikt z rozliczających krew moich znajomych nie miał takiego problemu zwiń
Autor: Jula (15-02-2017 10:49:50)
Temat: Do Damiana
Możesz też podejść do stacji w której krew oddawałeś i dostaniesz zaświadczenie, w którym będzie wykazane ile krwi oddałeś i jaka kwotę możesz odliczyć. Zaświadczenie dostajesz od...pokaż całą treść
Możesz też podejść do stacji w której krew oddawałeś i dostaniesz zaświadczenie, w którym będzie wykazane ile krwi oddałeś i jaka kwotę możesz odliczyć. Zaświadczenie dostajesz od ręki :)zwiń
Autor: Artur (14-02-2017 23:44:30)
Temat: Do Damiana
Nie dostajesz pita za krew ze stacji krwiodastwa. Sam wyliczasz na podstawie książeczki ile masz do odliczenia. Jeśli urząd skarbowy się doczepi zawsze możesz wyciągnąć ze stacji...pokaż całą treść
Nie dostajesz pita za krew ze stacji krwiodastwa. Sam wyliczasz na podstawie książeczki ile masz do odliczenia. Jeśli urząd skarbowy się doczepi zawsze możesz wyciągnąć ze stacji zaświadczenie o ilości oddanej krwi i osocza za dany okres. zwiń
Autor: Damian dudziak (14-02-2017 12:44:57)
Temat: Krew
Witam mam takie pytanie oddałem juz ponad 4 litry a nie dostałem Pitów jak mogę je uzyskać ?
Autor: www.facebook.com/28cali (21-12-2016 11:01:25)
Temat: krew
Rozumiem że zwrot pieniędzy za dojazd też nie jest liczony jako zarobek za oddanie krwi?
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz