PIT-y roczne 2015
Pomoc eksperta

Ulgi i odliczenia

Ulga na krew

Promując politykę oddawania krwi wprowadzona została ulga podatkowa dla osób, które decydują się na honorowe jej przekazywanie. Darowizna odliczana jest od dochodu i zakłada odliczenie ekwiwalentu za krew, który przysługiwałby dawcy, z tytułu przekazania określonej ilości krwi.  Ulga na krew teoretycznie pozwala odliczyć maksymalnie do 3601 zł (mężczyzna) i 3484 zł (kobieta). Należy jednak pamiętać, że wysokość ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu.

 

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

Ulga dla honorowych krwiodawców w PIT za 2015 rok

 

Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi i osocza. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 l krwi, a kobieta 1,8 l. Osocza można oddać więcej, bo aż 25 litrów. Krew nie jest przedmiotem w rozumieniu prawa cywilnego, ale Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 roku (Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1582) ustanawia należny za nią ekwiwalent.

 

Ulga czy darowizna

Tak naprawdę mówimy tu o darowiźnie krwi. Ulga nie będzie bowiem przysługiwała podatnikowi, który odpłatnie przekaże krew (sprzeda ją). Tylko darowizna krwi określonemu podmiotowi pozwala na stosowanie odliczenia.

Ulga jest jedną z ulg z tytułu darowizn, zatem limity kwotowe rozpatruje się w jej przypadku łącznie z darowizną na cele kultu religijnego oraz darowiznami na rzecz pożytku publicznego.

Tym samym łączny limit wszystkich tych darowizn (ich suma) w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6% dochodu podatnika.


Cena krwi, wysokość ulgi

Ulga przysługuje z tytułu darowizny krwi. Jednak ilekroć mowa jest o krwi bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć również osocze i inne składniki krwi. Teoretycznie 1 litr krwi wyceniony został na 130 złotych, a litr osocza na 170 złotych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2625). Jednak urzędy skarbowe nie rozróżniają osobnej ceny na osocze i krew, w związku z czym na jedno i drugie obowiązuje ta sama wartość ulgi – 130 zł za litr. Dla celów ulgi, nie należy stosować ekwiwalentu za szczególnie rzadkie grupy krwi lub osocza – jedynie podstawowy ekwiwalent – 1l = 130 zł. By podatnik mógł odliczyć sobie maksymalną ulgę, musi mieć dochód nie niższy niż 60.017 zł. W przeciwnym wypadku wysokość ulgi przekroczy limit 6% dochodu (zakładam, że podatnik nie korzysta z odliczeń z tytułu innych darowizn). Na przykład: Kowalski osiągnął dochód rzędu 12.000 zł. W ciągu roku oddał maksymalną ilość krwi i osocza, ale 6% jego dochodu to 720 zł, zatem będzie to kwota maksymalnej ulgi.

Płatność ze strony jednostki krwiodawstwa eliminuje prawo do ulgi – w zakresie tej płatności.


Uwaga: otrzymane nieodpłatnie, w związku z oddaniem krwi, soczki i czekolady nie są płatnością za krew. Stanowią one metodę na odżywienie organizmu i powrót do stanu pozwalającego na normalne funkcjonowanie.


Na czyją rzecz darowizna krwi

Nie można przekazać krwi bezpośrednio osobie – darowizna musi być wykonana zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi (dokonana musi być przez honorowego dawcę czyli osobę, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi). Nie podlegają odliczeniu darowizny poniesione na rzecz:

  1. osób fizycznych;
  2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Zatem w celu skorzystania z ulgi, darowizny muszą być uczynione na rzecz publicznej służby krwi przez honorowego dawcę krwi.

 

Uwaga: Wyjazd za granicę (np. do Niemiec) i oddanie tam krwi, czy też przekazanie jej przedsiębiorcy-pośrednikowi w Polsce, darowizna krwi bezpośrednio potrzebującemu, bez pośrednictwa publicznej służby krwi nie upoważnia do ulgi.
 

Uwaga: Możliwa jest ulga na krew na konkretną osobę, jeśli darowizny dokonuje się za pośrednictwem publicznej służby krwi. Przekazywanie krwi np. na operację bliskiego korzysta wówczas z prawa do ulgi podatkowej.


Niezbędne dokumenty

Nie ma obowiązku posiadania oświadczenia stacji krwiodawstwa o przyjęciu darowizny. Wystarczające jest jedno zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi (z reguły jest to wpis w karcie honorowego dawcy) lub jej składników przez krwiodawcę. Od rozliczenia za rok 2011 nie jest konieczne, by stacja krwiodawstwa wskazywała wartość ekwiwalentu za krew.


Gdzie ujmujemy ulgę?

Ulgę na krew ujmuje się w zeznaniu rocznym w załączniku PIT/O (należy w nim ująć kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres).

Odpowiednie rubryki znajdują się w formularzach PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. Należy przy tym pamiętać, że pierwsze dwa należy złożyć do 2 maja 2016 r., a PIT-28 do 1 lutego 2016 r.

Konieczne jest dołączenie do zeznania załącznika PIT/O, w którym wykazuje się kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego. W praktyce nie ma znaczenia, czy darowiznę odliczymy od dochodu, czy jak w przypadku ryczałtowców od przychodu. Ważne, by tej samej ulgi nie odliczyć dwukrotnie.


Podatek liniowy, karta podatkowa

W przypadku rozliczających się na powyższych zasadach prawo do ulgi nie przysługuje.

  • data utworzenia: 08-07-2015
  • data modyfikacji: 07-01-2016

Komentarze

Autor: Bodziu (06-05-2016 14:10:31)
Temat: Podatek
Witam. Mam pytanie. A mianowicie czy ten ekw. 130 zl za 1 litr w praktyce po rozliczeniu pit wynosi 130 zl * 0,18% progu podatkowego czyli...pokaż całą treść
Witam. Mam pytanie. A mianowicie czy ten ekw. 130 zl za 1 litr w praktyce po rozliczeniu pit wynosi 130 zl * 0,18% progu podatkowego czyli 23,4 zl? Z gory dziekuje za odp.zwiń
Autor: majk (12-04-2016 14:59:58)
Temat: oddawanie krwi
Pani Irenko, niestety z tego co wiem da się uwzględnić tylko darowizny małżonka, ponieważ z nim można rozliczyć pit. Dowożenie do stacji nie ma nic do tego....pokaż całą treść
Pani Irenko, niestety z tego co wiem da się uwzględnić tylko darowizny małżonka, ponieważ z nim można rozliczyć pit. Dowożenie do stacji nie ma nic do tego. Oddział w którym oddaje się krew zwraca koszty dojazdu (zwykle na podstawie ceny biletów normalnych autobusowych/kolejowych w dwie strony). Chyba że oddaje się w punkcie mobilnym (autobus), wtedy zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje.zwiń
Autor: irenka (12-04-2016 14:30:08)
Temat: oddanie krwi
mój pełnoletni, ale uczący się syn i pozostający na moim utrzymaniu jest honorowym dawcą krwi. czy ja mogę sobie to odliczyć od dochodu? nadmieniam, że wożę go...pokaż całą treść
mój pełnoletni, ale uczący się syn i pozostający na moim utrzymaniu jest honorowym dawcą krwi. czy ja mogę sobie to odliczyć od dochodu? nadmieniam, że wożę go do stacji krwiodawstwa. zwiń
Autor: majk (07-04-2016 14:30:02)
Temat: odpowiedź dla n2NNC (poprawne dane)
Regionalne Centrum podajesz. Na oświadczeniu w które dostajesz w punkcie oddawania krwi napisane jest mniej więcej: "Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w [np Warszawie] oświadcza, że przyjęło w/w...pokaż całą treść
Regionalne Centrum podajesz. Na oświadczeniu w które dostajesz w punkcie oddawania krwi napisane jest mniej więcej: "Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w [np Warszawie] oświadcza, że przyjęło w/w darowiznę" Pamiętaj żeby zachować dokument oświadczenia o ilości oddanej krwi w danym roku przez zdaje się 5 lat bo tyle wstecz mogą się go domagać w czasie kontroli skarbowej. Można poprosić w razie czego o duplikat w punkcie oddawania krwi, ale nie wiem ile takowe przechowują. Pozdrawiam krwiodawców :)zwiń
Autor: n2NNC (29-03-2016 21:11:06)
Temat: poprawne dane
Jeśli oddałam krew w oddziale terenowym rckik, to jakie dane powinnam umieścić w pit? Oddziału terenowego, czy regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa?
Autor: Misiak (12-03-2016 17:12:48)
Temat: odliczenie krwi oddanej
Szanowni, oddałem z żoną po 450 mm krwi w 2015 roku. Rozliczamy się oddzielnie. Jak możemy to rozliczyć? 0,45 x 130 zł?...pokaż całą treść
Szanowni, oddałem z żoną po 450 mm krwi w 2015 roku. Rozliczamy się oddzielnie. Jak możemy to rozliczyć? 0,45 x 130 zł? zwiń
Autor: solo (11-03-2016 20:52:38)
Temat: zwrot
Justyna - w pit/o wpisujesz swoją wartość w pozycji 16
Autor: Justyna (07-03-2016 10:56:10)
Temat: zwrot
Witam, jestem osoba bezrobotna, PIT rozlicza moj maz i dopisuje mnoe do niego. Czy w takim razie moge z nim odliczyc moja krew ?...pokaż całą treść
Witam, jestem osoba bezrobotna, PIT rozlicza moj maz i dopisuje mnoe do niego. Czy w takim razie moge z nim odliczyc moja krew ? zwiń
Autor: mmm (01-03-2016 20:10:37)
Temat: zwrot
130 to ulga, a nie kwota zwracana za litr. Nie ważne czy krew, czy płytki, czy osocze. Wszystko się liczy tak samo, za faktycznie oddaną ilość w...pokaż całą treść
130 to ulga, a nie kwota zwracana za litr. Nie ważne czy krew, czy płytki, czy osocze. Wszystko się liczy tak samo, za faktycznie oddaną ilość w litrach. Tu NIE obowiązuje przelicznik jak przy wydawaniu tych odznak, że np. 2 donacje płytek to litr pełnej krwi. Jeżeli kogoś interesuje ekonomiczna korzyść to najlepiej oddawać osocze, ale im więcej wcale nie oznacza większego zwrotu. Bo obowiązuje limit 6% dochodu. Tzn. Jeżeli ktoś ma roczny dochód (nie przychód) 25 000 zł. To maksymalnie może odliczyć 1500 zł (czyli te 6%). Osocza można oddać rocznie 14,4 litra (czyli 14,4*130zł) czyli 1872 zł to maks co można odliczyć. Jeżeli tak jak w przykładzie ktoś ma 25000 dochodu to i tak mógłby tylko 1500 odliczyć, a nie 1872, mimo że oddałby te 14,4 litra. Koniec końców zwrot podatku to około 300 zł w najlepszym przypadku (czyli tym wariancie z osoczem), a w przypadku zwykłego oddawania krwi 6 razy w roku to jakoś 60zł. Są to kwoty niedokładne, tylko orientacyjne, mogą się delikatnie wahać. zwiń
Autor: aa (26-02-2016 17:20:05)
Temat: Ile zwrotu?
Witam. Ta kwota 130zł to jest wysokość zwrotu za litr oddanej krwi czy tylko wartość ulgi od ktoręj bedzie odliczany podatek?...pokaż całą treść
Witam. Ta kwota 130zł to jest wysokość zwrotu za litr oddanej krwi czy tylko wartość ulgi od ktoręj bedzie odliczany podatek? zwiń
Autor: cc (23-02-2016 16:34:19)
Temat: Płytki krwi
Oddaje płytki krwi. Czy to również liczy sie jako oddanie krwi?
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
... Drukuj