Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga podatkowa za oddanie osocza przez ozdrowieńca

Ewelina Czechowicz 24.11.2020 09:20 (aktualizacja: )

Sytuacja epidemiczna związana z koronawirusem sprawia, że lekarze i rządzący apelują o oddawanie osocza przez osoby, które przeszły zakażenie Covid-19. Ozdrowieńcy, którzy się na to zdecydują, będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej w PIT - podaje „Rzeczpospolita”, która potwierdziła prawo do ulgi w Ministerstwie Finansów.

Ulga podatkowa na oddanie osocza

„Ozdrowieńcy, którzy oddają osocze, by ratować innych chorych na COVID-19, mają prawo do ulgi podatkowej” – wskazuje resort finansów.
"Wysokość wydatków na cele krwiodawstwa ustala się na podstawie zaświadczenia jednostki organizacyjnej wykonującej pobieranie krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Oznacza to, że ozdrowieńcy są honorowymi dawcami krwi (osocza) i mogą korzystać z ulgi na cele krwiodawstwa" – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

ulga podatkowa za oddanie osocza
Źródło: shutterstock.com

Odliczenie osocza w PIT

Aby skorzystać z odliczenia, podatnik powinien zadbać o zaświadczenie, z którego będzie wynikać ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Ulgę na darowiznę krwi podatnik wykazuje w załączniku do PIT rocznego, tj. PIT/O. Trzeba pamiętać, że prawo do ulgi będą mieć te osoby, które osocze oddadzą honorowo. Oddanie osocza do końca roku 2020 r. pozwoli na skorzystanie z ulgi za ten rok. W przypadku oddania osocza w przyszłym roku z ulgi podatnik skorzysta w 2022 roku składając zeznanie za 2021 rok. 

Ulga na darowizny w PIT

Ulga na darowizny w PIT wynosi 6% dochodu rocznie i odnosi się do wszystkich darowizn. Wszyscy podatnicy, którzy w danym roku podatkowym oddają bezpłatnie krew i jej składniki, mają prawo uwzględnić taką darowiznę w swoim zeznaniu podatkowym za 2020 rok. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dają podatnikowi, który oddał honorowo krew, prawo odliczenia wartości tej krwi od dochodu, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 oraz PIT-37. Z ulgi tej może również skorzystać podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych a więc w zeznaniu PIT-28, poprzez pomniejszenie swojego przychodu o wartość oddanej honorowo krwi. Konieczne jest dołączenie do zeznania załącznika PIT/O, w którym to wykazuje się kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego.

MF i KAS potwierdzają ulgę podatkową darowizna osocza przez ozdrowieńców Covid-19
Źródło: Twitter MF

Wysokość odliczenia

Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanego osocza przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi, tj. przez 130 zł. Taka cena została ustalona przez Ministra Zdrowia w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty. Wysokość ulgi zależy od ilości oddanego osocza. Osocza można oddać w ciągu roku 25 litrów, zatem maksymalnie wysokość ulgi na oddanie osocze może wynieść 3250 zł.  Poza ulgą w w PIT, osoby które zdecydują się oddać osocze mogą skorzystać z dwóch dni wolnych od pracy, ulgi na przejazd koleją i transportem miejskim oraz pakietu konsultacji medycznych.

Koronawirus w PolscePodatek PITRozliczenie roczneOdliczenia w PIT