Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Krwiodawstwo w PIT

  PIT 2022 a krwiodawstwo

  Ewelina Czechowicz 19.04.2018 09:00 (aktualizacja: )

  Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą starać się o zmniejszenie należnego podatku dzięki zastosowaniu ulg oraz odliczeń podatkowych. Ulgi lub odliczenia obniżają dochód stanowiący podstawę opodatkowania bądź umożliwiają zmniejszenia wysokości należnego do zapłaty podatku. Podatnik o prawo do stosowania ulg, musi zadbać już w trakcie roku – aby korzystać z nich należy bowiem uzyskać określoną dokumentację oraz spełnić warunki uprawniające do odliczeń.

  PIT 2018 a krwiodawstwo

  PIT 2022 a krwiodawstwo / YAY foto

  Stosując ulgę podatkową należy pamiętać, że większą korzyść odnosi się z ulg obniżających podatek, a nie dochód. Te ostatnie wpływają one bowiem jedynie na wysokość podstawy opodatkowania – zatem z faktycznie podatnik rozliczający się 12 % podatkiem z każdego 100 zł odliczonego od dochodu odniesie faktyczną korzyść w kwocie 12 zł. To samo 100 zł w postaci ulgi odliczanej od podatku da faktyczną korzyść w kwocie 100 zł.

  Aby korzystać z ulg podatkowych w zeznaniu składanym w 2022 r. należy:

  • Spełnić warunki do jej stosowania już w trakcie roku 2022,
  • Posiadać wystarczającą dokumentację podatkową,
  • W znacznej części przypadku – ponieść wydatki, które pozwalają odliczyć ulgę w kwocie równej całości lub części tych wydatków.

  Krwiodawca, który jest polskim podatnikiem, może odliczyć oddane honorowo (nieodpłatnie) krew i jej składniki od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. Wysokość odliczenia została określona w  rozporządzeniu z dnia 6 lutego 2017 r. ministra zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 235). Wynosi ona w przypadku:


  1. rzadkiej grupy w wysokości:
   1. za 1 litr pobranej krwi - 130 zł,
   2. za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych - 1 zł;
  2. który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza w wysokości:
   1. za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia - 200 zł,
   2. za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom - 350 zł,
   3. za zabieg uodpornienia dawcy, o którym mowa w lit. a i b:
    1. pierwszy - 50 zł,
    2. każdy kolejny - 25 zł,
   4. za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia - 1 zł,
   5. za składniki krwi pobierane metodą aferezy - 130 zł (za cały zabieg).

   

  Wysokość możliwego odliczenia uzależniona jest zarówno od ilości oddanej krwi jak i jej składników. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra, a kobieta 1,8 litra krwi pełnej. Osocza można oddać więcej. Odliczeniu podlega tylko krew oddana w roku, który jest przez nas rozliczany w PIT. Jeśli w poprzednich latach podatnik nie rozliczył ulgi dla krwiodawców nie ma możliwości zaliczenia jej w latach następnych – przepada.

  Warunkiem odliczenia ulgi  jest posiadanie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Odliczenie przysługuje rozliczającym się na PIT-37, PIT-36, PIT-28 – poprzez wypełnienie załącznika PIT/O.