Koszty

Koszty w walucie obcejLeasing - koszty uzyskania przychoduPodatek u źródła - koszty uzyskania przychoduReprezentacja i reklama - koszty uzyskania przychoduSamochód w firmie - koszty uzyskania przychoduŚrodki trwałe - koszty uzyskania przychoduWrzucone w koszty - Koszty uzyskania przychodów w przedsiębiorstwieWyposażenie - koszty uzyskania przychodu

Prezenty, premie, rabaty - reprezentacja i reklama

Przekazanie prezentów odbywać się może w czterech formach: przekazanie ich kontrahentom (jako forma promocji, pozyskiwania nowych klientów lub jako podziękowanie dla dotychczasowych, lojalnych kupujących), przekazanie ich pracownikom, sprzedaż premiowa lub gratisy, reklama – prezent jako element promocji własnej marki (logo) firmy ...

Prezenty, premie, rabaty - reprezentacja i reklama

Auto - amortyzacja - środki trwałe

Różnice w amortyzacji pojazdu wynikać mogą z tego, czy nabycie dotyczyło samochodu osobowego, czy innego niż osobowe. Przede wszystkim należy pamiętać, że amortyzacji podlegać może wyłącznie samochód będący własnością podatnika lub nabyty na zasadzie leasingu finansowego ...

Mieszkanie - amortyzacja - środki trwałe

Podatnik korzystający w działalności z mieszkania ma do wyboru kilka metod jego amortyzacji. Przede wszystkim należy stwierdzić, czy mieszkanie stanowi prywatną własność podatnika wprowadzoną do działalności oraz w jakim stopniu nieruchomość wykorzystywana jest dla celów podatkowych ...

Stawki obniżone - środki trwałe

Stawki obniżone: Prawo pozwala podatnikowi na obniżenie stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Po co to komu...

Stawki indywidualne - środki trwałe

Stawki indywidualne: Używane i ulepszone środki trwałe oraz inwestycje w obcych środkach trwałych dają podatnikowi prawo do stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych...

Korzystna metoda 30% - środki trwałe

Korzystna metoda 30%: Podatnik ma prawo do naliczenia odpisu amortyzacyjnego w wysokości 30% wartości początkowej środka trwałego już w dniu przyjęcia tego środka trwałego do używania. Dotyczy to jednak tylko niektórych środków trwałych.

Leasing - środki trwałe

Leasing: Leasing finansowy został szczegółowo zdefiniowany dla celów podatkowych i skutkuje amortyzowaniem przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę...