Upominki promocyjne - reprezentacja i reklama

04.05.2012 10:00 (aktualizacja: )

Reprezentacja i reklama

Upominki promocyjne

Zwolnione z opodatkowania pozostają otrzymane od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą nieodpłatne świadczenia - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Przekroczenie tej kwoty powoduje, że płatnik ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek (PIT-8C, inne źródła).

Zwolnienie w związku z wydaniem promocyjnym lub reklamowym towaru nie jest związane z jakimkolwiek zachowaniem po stronie kontrahenta i nie jest warunkowane jakimś dodatkowym zastrzeżeniem. Tym różni się od sprzedaży premiowej (w jej przypadku zwolnienie podatkowe do jednorazowej wartości 760 zł).

Przekazywane gadżety reklamowe i promocyjne odróżnić należy od sprzedaży premiowej (towar plus premia za określone zachowanie klienta) lub organizacji konkursów promocyjnych, dotyczącej określonej kategorii wiedzy, w których zwolnienie z podatku jest znacznie wyższej wysokości.

Zwolnienie związane z działalnością promocyjną lub reklamową do 200 zł nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym (zlecenie, dzieło) – zwolnienie dotyczy zatem klientów potencjalnych – z przedsiębiorcą, z którym podmiot posiada stałą umowę kontratacji nie ma możliwości stosowania tego typu zwolnienia. Natomiast zwolnienie można stosować u przedsiębiorców, którzy są byłymi lub przyszłymi klientami danej firmy.

W przypadku konukrów i sprzedaży premiowej zwolnienie do 760 zł nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Rozliczając podatek dochodowy podatnicy powinni również pamiętać o limitach zwolnienia z podatku VAT. Zwolnieniu podlegają przez prezenty o małej wartości:  o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;  których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Sam reklamowy charakter przekazywanych towarów (istnienie związku przekazania towaru z prowadzoną działalnością gospodarczą – promocja, reklama) nie oznacza, że VAT nie należy naliczać. Promocje i reklamy na kwoty wyższe niż wskazane powyżej muszą pozostawać opodatkowane VAT. Nie będą podlegały podatkowi jedynie przekazania towarów, przy których nabyciu podatnik nie posiadał prawa odliczyć VAT naliczonego.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 04-05-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015