Podatek u źródła - koszty uzyskania przychodu

Problem pobrania podatku u źródła

Bardzo często zdarza się, że przychody na terytorium Polski uzyskuje podmiot (osoba lub inna jednostka), który standardowo rozlicza podatki w innym raku będącym jego miejscem zamieszkania (gdzie położona jest jego siedziba). W takim przypadku powstaje problem pobrania tzw. podatku u źródła, czyli wypłaty wynagrodzenia w miejscu wypłaty danej kwoty należnej wierzycielowi pomniejszonej o określony podatek w kraju wypłaty, a nie w kraju zamieszkania (siedziby) ...