Podatek u źródła - koszty uzyskania przychodu

Podatek u źródła a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Regulacje antyabuzywne, mające na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania, dotyczą również kwestii poboru podatku u źródła. W praktyce umożliwiają one podważenie podjętej przez płatnika decyzji o niepobraniu tego podatku i w konsekwencji nałożenie na niego obowiązku jego zapłaty wraz z odsetkami, a nawet nałożenie kary na płatnika. Nie ma przy tym znaczenia czy ...

Podatek u źródła a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Obowiązki płatnika - podatek u źródła

Obowiązki płatnika zależą od tego, z jakim stanem prawnik się zetknie. Podstawą jest uzyskanie odpowiednich certyfikatów – rezydencji oraz o spełnieniu warunków zwolnień z podatku ...

Obowiązki płatnika - podatek u źródła

Oprogramowanie - podatek u źródła

Oprogramowanie: W przypadku nabycia oprogramowania w każdym przypadku występuje przekazanie za granicę należności opodatkowanych u źródła...

Oprogramowanie - podatek u źródła

Problem pobrania podatku u źródła

Bardzo często zdarza się, że przychody na terytorium Polski uzyskuje podmiot (osoba lub inna jednostka), który standardowo rozlicza podatki w innym raku będącym jego miejscem zamieszkania (gdzie położona jest jego siedziba). W takim przypadku powstaje problem pobrania tzw. podatku u źródła, czyli wypłaty wynagrodzenia w miejscu wypłaty danej kwoty należnej wierzycielowi pomniejszonej o określony podatek w kraju wypłaty, a nie w kraju zamieszkania (siedziby) ...