Pobierz e-pity 2021

Samochód w firmie - koszty uzyskania przychodu

Prywatne samochody w firmie osoby fizycznej

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wykorzystują na jej potrzeby nie tylko samochody należące do firmowego majątku. Oprócz nich użytkują m.in. samochody prywatne stanowiące ich własność oraz należące do innych osób. Rozliczając w kosztach podatkowych wydatki związane z ...

Prywatne samochody w firmie osoby fizycznej

Samochód sportowy w kosztach podatkowych

Wykorzystywanie samochodów w firmie jest tematem licznych zapytań podatników w ramach interpretacji podatkowych. Samochody w firmie mogą być wykorzystywane w różny sposób, począwszy od użytku mieszanego na cele prywatne i działalności gospodarczej, kończąc na ...

Samochód sportowy w kosztach podatkowych

Firmowe ubezpieczenia komunikacyjne w pdof

Większość takich firm użytkuje samochody zarówno osobowe, jak i tzw. ciężarowe. Są to auta firmowe, prywatne, wynajmowane oraz leasingowane. Tak szeroki wachlarz używanych na potrzeby firmowe środków transportu powoduje, że polisy komunikacyjne to najczęściej spotykany rodzaj ubezpieczeń występujących w prowadzeniu działalności gospodarczej. Na sposób obciążania kosztów firmowych składkami tych ubezpieczeń ...

Firmowe ubezpieczenia komunikacyjne w pdof

Optymalizacja nabycia - samochód w firmie

Podatkowa optymalizacja nabycia samochodu w firmie: Kupujesz samochód osobowy o wartości do 20'000 €, ażeby nie ograniczać podstawy naliczania odpisów amortyzacyjnych, lub...

Optymalizacja nabycia - samochód w firmie

Ubezpieczenie i odszkodowanie a koszty - samochód w firmie

Przepisy podatkowe w specjalny sposób wskazują na rozliczanie kosztów ubezpieczenia pojazdu oraz wypłaty odszkodowania w przypadku szkody na pojeździe. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczać można koszt ubezpieczenia pojazdu – zarówno osobowego jak i pojazdu innego niż osobowy. Dotyczy to zarówno OC, AC, jak i NW ...

Ubezpieczenie i odszkodowanie a koszty - samochód w firmie

Samochód - amortyzacja - samochód w firmie

Samochody – należą do tzw. grupy 7 KŚT (klasyfikacji środków trwałych) – środki transportu. Nie ma w tym zakresie znaczenia, czy są to samochody osobowe, czy inne niż osobowe. Amortyzację rozlicza się jednak w sposób szczególny w stosunku do obu tych kategorii pojazdów ...

Samochód - amortyzacja - samochód w firmie

leasing - samochód w firmie

Leasing, najem, użyczenie samochodu w firmie: Umowy związane z odpłatnym korzystaniem z pojazdu podzielić można na odpłatne (leasing czy najem) oraz nieodpłatne (użyczenie). Ustawy podatkowe z reguły zrównują w skutkach różnego rodzaju...

leasing - samochód w firmie

Dla pracownika - samochód w firmie

Nie istnieją jakiekolwiek ograniczenia w udostępnieniu osobom zatrudnionym samochodu w celu wykonania zadań ciążących na tych osobach. Pojazdy można udostępnić pracownikom, zleceniobiorcom, wykonującym dzieło, wykonującym pracę nakładczą, a nawet kontrahentom współpracującym z firmą. Z tytułu takiego udostępnienia nie powstanie ...

Dla pracownika - samochód w firmie

użyczenie - samochód w firmie

Leasing, najem, użyczenie samochodu w firmie: Umowy związane z odpłatnym korzystaniem z pojazdu podzielić można na odpłatne (leasing czy najem) oraz nieodpłatne (użyczenie). Ustawy podatkowe z reguły zrównują w skutkach różnego rodzaju...

użyczenie - samochód w firmie