Pobierz e-pity 2022

Koszty w walucie obcej

Firmy transportowe mogą odzyskać część niemieckiego myta

Polskie firmy świadczące usługi transportowe mają możliwość ubiegania się o zwrot części opłat poniesionych za przejazd po drogach niemieckich. Możliwość taką daje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w październiku 2020 r. Kogo dotyczy zwrot? Za jaki okres można odzyskać opłaty?

Firmy transportowe mogą odzyskać część niemieckiego myta

Koszty - Różnice kursowe koszty

W związku z tym, że kurs przeliczenia walut obcych dla celów podatkowych oraz kurs faktycznie zastosowany dla przeliczenia w banku lub kantorze, z reguły różnią się od siebie, podatnik ma obowiązek rozliczyć zaistniałe w tym zakresie różnice kursowe ...