Koszty w walucie obcej

Koszty - Różnice kursowe koszty

W związku z tym, że kurs przeliczenia walut obcych dla celów podatkowych oraz kurs faktycznie zastosowany dla przeliczenia w banku lub kantorze, z reguły różnią się od siebie, podatnik ma obowiązek rozliczyć zaistniałe w tym zakresie różnice kursowe ...