Środki trwałe - koszty uzyskania przychodu

Auto - amortyzacja - środki trwałe

Różnice w amortyzacji pojazdu wynikać mogą z tego, czy nabycie dotyczyło samochodu osobowego, czy innego niż osobowe. Przede wszystkim należy pamiętać, że amortyzacji podlegać może wyłącznie samochód będący własnością podatnika lub nabyty na zasadzie leasingu finansowego ...

Mieszkanie - amortyzacja - środki trwałe

Podatnik korzystający w działalności z mieszkania ma do wyboru kilka metod jego amortyzacji. Przede wszystkim należy stwierdzić, czy mieszkanie stanowi prywatną własność podatnika wprowadzoną do działalności oraz w jakim stopniu nieruchomość wykorzystywana jest dla celów podatkowych ...

Korzystna metoda 30% - środki trwałe

Korzystna metoda 30%: Podatnik ma prawo do naliczenia odpisu amortyzacyjnego w wysokości 30% wartości początkowej środka trwałego już w dniu przyjęcia tego środka trwałego do używania. Dotyczy to jednak tylko niektórych środków trwałych.