Środki trwałe - koszty uzyskania przychodu

Stawki amortyzacji

Dla nowych środków trwałych do 100.000 zł - środki trwałe

Od 1 stycznia 2017 r. dopuszczalne jest stosowanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego – 100.000 zł bez konieczności rozliczania wydatku w czasie. Odpis ten możliwy jest wyłącznie przypadku nabycia fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grup ...

Dla nowych środków trwałych do 100.000 zł - środki trwałe

Auto - amortyzacja - środki trwałe

Różnice w amortyzacji pojazdu wynikać mogą z tego, czy nabycie dotyczyło samochodu osobowego, czy innego niż osobowe. Przede wszystkim należy pamiętać, że amortyzacji podlegać może wyłącznie samochód będący własnością podatnika lub nabyty na zasadzie leasingu finansowego ...

Mieszkanie - amortyzacja - środki trwałe

Podatnik korzystający w działalności z mieszkania ma do wyboru kilka metod jego amortyzacji. Przede wszystkim należy stwierdzić, czy mieszkanie stanowi prywatną własność podatnika wprowadzoną do działalności oraz w jakim stopniu nieruchomość wykorzystywana jest dla celów podatkowych ...

Stawki obniżone - środki trwałe

Stawki obniżone: Prawo pozwala podatnikowi na obniżenie stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Po co to komu...

Stawki indywidualne - środki trwałe

Stawki indywidualne: Używane i ulepszone środki trwałe oraz inwestycje w obcych środkach trwałych dają podatnikowi prawo do stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych...

Korzystna metoda 30% - środki trwałe

Korzystna metoda 30%: Podatnik ma prawo do naliczenia odpisu amortyzacyjnego w wysokości 30% wartości początkowej środka trwałego już w dniu przyjęcia tego środka trwałego do używania. Dotyczy to jednak tylko niektórych środków trwałych.

Leasing - środki trwałe

Leasing: Leasing finansowy został szczegółowo zdefiniowany dla celów podatkowych i skutkuje amortyzowaniem przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę...