Środki trwałe

  Stawki amortyzacji

  Problemy księgowe dotyczące amortyzacji

  Jednostki posiadające środki trwałe dokonują od nich odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych i podatkowych, na zasadach wynikających odpowiednio z ustawy o rachunkowości i ustaw o podatku dochodowym. Zdarza się, że pojawiają się wątpliwości odnośnie ustalania odpisów amortyzacyjnych, ich dokonywania i zakończenia amortyzacji ...

  Problemy księgowe dotyczące amortyzacji

  Preferencyjna amortyzacja fabrycznie nowych składników

  Przyspieszenie amortyzacji może nastąpić w różnych formach. Przedsiębiorca może korzystać m.in. z podwyższonych oraz indywidualnych stawek amortyzacyjnych, a także amortyzacji dokonywanej metodą degresywną. Coraz popularniejsza staje się również tzw. jednorazowa amortyzacja ...

  Preferencyjna amortyzacja fabrycznie nowych składników