Środki trwałe - koszty uzyskania przychodu

Stawki amortyzacji

50000 euro rocznie - środki trwałe

50000 euro rocznie: od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowy sposób amortyzowania - do 50'000 euro rocznie. Nie jest to odrębna metoda amortyzacji, a jedynie limit wartości początkowej, jaką podatnicy mogą wrzucić w koszty w jednym roku, jako odpisy amortyzacyjne

Tabor morski - środki trwałe

Tabor morski: Tabor morski w budowie stanowi odrębny przedmiot amortyzacji, choć zgodnie z ustawą nie stanowi środka trwałego...

Metoda degresywna amortyzacji - środki trwałe

Metoda ta pozwala na stosowanie wysokiego współczynnika 2,0, który prawie 2 – krotnie pozwala skrócić standardowy okres amortyzacji środka trwałego. Stosowana powinna być przede wszystkim przez podatników, którzy potrzebują wygenerować szybko wysokie koszty podatkowe ...

Majątek amortyzowany - środki trwałe

Amortyzacja nie obejmuje całego posiadanego przez podatnika majątku. Amortyzacji podlegają wyłącznie składki stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania ...