Stawki obniżone - środki trwałe

04.04.2012 10:00 (aktualizacja: )

Środki trwałe

Stawki amortyzacyjne obniżane

Standardem jest zastosowanie stawek zgodnie z tabelą rocznych stawek amortyzacyjnych. Przypuśćmy jednak, że podatnik posiada w danym roku niskie przychody oraz znaczną ilość środków trwałych. Jeżeli rozliczać będzie wówczas amortyzację liniowo – według stawek z tabeli – wykazać będzie musiałby stratę, którą w przyszłym roku rozliczyć będzie mógł jedynie w 50% jej wartości. Oznacza to, że gdyby w roku kolejnym podatnik uzyskał znaczne kwoty przychodów – musiałby zapłacić podatek, a 50% straty pozostałoby nierozliczone. Uniknięciu takiej sytuacji może służyć właśnie obniżenie rat amortyzacyjnych.

Podatnicy mogą obniżać podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Stawki amortyzacji przyspieszonej również można obniżać – w przypadku ustania okoliczności uzasadniających wprowadzenie takich stawek.

Stawek indywidualnych lub amortyzacji jednorazowej de minimis nie można wydłużać po przyjęciu jednej metody amortyzacji oraz konkretnego okresu rozliczania odpisów. Ze względu na to, że podatnicy dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji – należy przemyśleć, czy przyspieszenie amortyzacji zawsze jest działaniem pożądanym. Wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Stąd wybór metody może okazać się bardzo istotnym elementem planowania podatkowego.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 04-04-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015