Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Oprogramowanie - podatek u źródła

25.05.2006 10:00 (aktualizacja: )

Podatek u źródła

Oprogramowanie

W przypadku nabycia oprogramowania niemal w każdym przypadku występuje przekazanie za granicę należności opodatkowanych u źródła.

Jeżeli należność za oprogramowanie przekazywana jest rezydentowi kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisała umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, wówczas należy potrącić podatek u źródła.

Jeżeli należność taka przekazywana jest rezydentowi kraju, z którym umowę podpisano, wówczas obowiązki wypłacającego zależą od charakteru należności. W obrocie transakcje tego typu występują w trzech postaciach:

  • transakcje, których przedmiotem jest przeniesienie własności całości praw autorskich do programu komputerowego, z których dochód stanowi dochód z kapitału; zyski kapitałowe bywają zwolnione z opodatkowania w Polsce, przy opodatkowaniu ich w kraju siedziby odbiorcy należności;
  • transakcje, których przedmiotem jest przeniesienie prawa do części praw autorskich do oprogramowania komputerowego (bez przeniesienia przez cedenta ich całości), z których dochód stanowi należność licencyjną; takie należności podlegają podatkowi u źródła jeżeli umowa międzynarodowa na to zezwala, z reguły umowa określa maksymalną stawkę podatku u źródła - należy stosować polskie zasady opodatkowania, polskie obowiązki płatnika, przy stawce podatku polskiej, ale nie wyższej jednak niż stawka określona w umowie międzynarodowej;
  • transakcje, których przedmiotem jest sprzedaż produktu, jakim jest oprogramowanie komputerowe, z których dochód stanowi zysk przedsiębiorstwa;;  w takim przypadku z reguły umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu opodatkowuje dochody wyłącznie w kraju rezydencji podatkowej odbiorcy należności, a w Polsce podatku u źródła nie pobiera się.

Uwaga! Zakup programu na własne potrzeby

W przypadku zakupu programu na własne potrzeby należy odróżnić należności za zakup egzemplarza programu, kiedy to zawarcie umowy licencyjnej następuje bez dodatkowych opłat (zawarcie umowy licencyjnej np. poprzez rozerwanie folii), od zakupu egzemplarza progamu, gdy nabywany jest on na podstawie odpłatnej umowy licencyjnej.

Przy zakupie licencji w Internecie z reguły wystąpią należności licencyjne. Przy zakupie pudełka z Windowsem z reguły należności takie nie wystąpią. Przy zakupie poważniejszego oprogramowania, np. systemu ksiegowego czy bazy danych, z reguły podstawą wydania egzemplarza programu jest umowa licencyjna.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 25-05-2006
  • data modyfikacji: 01-06-2015

Podatek u źródła WHT