Likwidacja wyposażenia, kradzież - wyposażenie

02.05.2013 10:00 (aktualizacja: )

Wyposażenie

Likwidacja wyposażenia, kradzież

Fizyczna likwidacja lub kradzież wyposażenia nie powoduje obowiązku wykreślenia wcześniej ponoszonych kosztów uzyskania, związanych z nabyciem wyposażenia. Podobnie nie ma obowiązku korygowania wcześniej odliczonego podatku VAT.

Likwidacja i kradzież powinny zostać udokumentowane protokołem, który w przypadku kradzieży powinien być dodatkowo potwierdzony oświadczeniem (protokołem) ze strony policji zgłoszenia kradzieży.

W obu przypadkach wyposażenie powinno zostać wykreślone z ewidencji wyposażenia.

Likwidacja może przyjąć kilka form.

Jeżeli polega ona na sprzedaży zużytego sprzętu, to likwidację taką należy opodatkować VAT i podatkiem dochodowym.

Jeżeli dochodzi do przekazania celem utylizacji – likwidacja podlega podatkowi VAT (nieodpłatne przekazanie zrównane z odpłatnym).

Przy porzuceniu – zrzeczeniu się własności – np. wyrzuceniu na gratowisku, do śmietnika, nie następuje dostawa nieodpłatna zrównana z odpłatną, stąd nie ma podstawy do naliczenia VAT.

Przy przekazaniu likwidowanego sprzętu z metalu np. do punktu skupu może dojść do tzw. odwróconego obowiązku podatku VAT – w którym VAT rozliczać będzie nabywca.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 02-05-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015