Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ewidencjonowanie wyposażenia - wyposażenie

02.05.2013 10:00 (aktualizacja: )

Wyposażenie

Ewidencjonowanie wyposażenia

Nie określono wzoru ewidencji wyposażenia, wskazano natomiast, że musi ono być ewidencjonowane. Ewidencja obejmuje wyposażenie, którego wartość początkowa przekracza 1500 zł.

Ewidencja wyposażenia powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  • numer kolejny wpisu,
  • datę nabycia,
  • numer faktury lub rachunku,
  • nazwę wyposażenia,
  • cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia,
  • numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia,
  • datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży lub darowizny) oraz
  • przyczynę likwidacji wyposażenia.

Wyposażenia o wartości do 1500 zł włącznie nie ewidencjonuje się, koszty rozlicza się na bieżąco w księgach podatkowych.

Podatnik ma prawo zakupiony składnik majątku zaliczyć do wyposażenia lub do środków trwałych. Zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego. Dopuszczalne jest zatem początkowe traktowanie składnika majątku za wyposażenie a następnie ujawnienie go jako środek trwały.

W przypadku składników majątku o wartości początkowej ponad 3500 zł, wykorzystywanych przez okres krótszy niż rok, w przypadku których podjęta zostaje decyzja o wykorzystywaniu ich przez okres dłuższy, podatnik oprócz ujawnienia majątku w ewidencji środków trwałych i wykreślenia z ewidencji wyposażenia, powinien pamiętać o obowiązku naliczenia w odpowiednich odsetek za zwłokę od różnicy wartości początkowej oraz rozliczanych rat amortyzacyjnych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 02-05-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015