Koszty

Koszty w walucie obcejLeasing - koszty uzyskania przychoduPodatek u źródła - koszty uzyskania przychoduReprezentacja i reklama - koszty uzyskania przychoduSamochód w firmie - koszty uzyskania przychoduŚrodki trwałe - koszty uzyskania przychoduWrzucone w koszty - Koszty uzyskania przychodów w przedsiębiorstwieWyposażenie - koszty uzyskania przychodu

Leasing - środki trwałe

Leasing: Leasing finansowy został szczegółowo zdefiniowany dla celów podatkowych i skutkuje amortyzowaniem przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę...

Optymalizacja nabycia - samochód w firmie

Podatkowa optymalizacja nabycia samochodu w firmie: Kupujesz samochód osobowy o wartości do 20'000 €, ażeby nie ograniczać podstawy naliczania odpisów amortyzacyjnych, lub...

Optymalizacja nabycia - samochód w firmie

Ubezpieczenie i odszkodowanie a koszty - samochód w firmie

Przepisy podatkowe w specjalny sposób wskazują na rozliczanie kosztów ubezpieczenia pojazdu oraz wypłaty odszkodowania w przypadku szkody na pojeździe. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczać można koszt ubezpieczenia pojazdu – zarówno osobowego jak i pojazdu innego niż osobowy. Dotyczy to zarówno OC, AC, jak i NW ...

Ubezpieczenie i odszkodowanie a koszty - samochód w firmie

Samochód - amortyzacja - samochód w firmie

Samochody – należą do tzw. grupy 7 KŚT (klasyfikacji środków trwałych) – środki transportu. Nie ma w tym zakresie znaczenia, czy są to samochody osobowe, czy inne niż osobowe. Amortyzację rozlicza się jednak w sposób szczególny w stosunku do obu tych kategorii pojazdów ...

Samochód - amortyzacja - samochód w firmie

Dla pracownika - samochód w firmie

Nie istnieją jakiekolwiek ograniczenia w udostępnieniu osobom zatrudnionym samochodu w celu wykonania zadań ciążących na tych osobach. Pojazdy można udostępnić pracownikom, zleceniobiorcom, wykonującym dzieło, wykonującym pracę nakładczą, a nawet kontrahentom współpracującym z firmą. Z tytułu takiego udostępnienia nie powstanie ...

Dla pracownika - samochód w firmie

użyczenie - samochód w firmie

Leasing, najem, użyczenie samochodu w firmie: Umowy związane z odpłatnym korzystaniem z pojazdu podzielić można na odpłatne (leasing czy najem) oraz nieodpłatne (użyczenie). Ustawy podatkowe z reguły zrównują w skutkach różnego rodzaju...

użyczenie - samochód w firmie

leasing - samochód w firmie

Leasing, najem, użyczenie samochodu w firmie: Umowy związane z odpłatnym korzystaniem z pojazdu podzielić można na odpłatne (leasing czy najem) oraz nieodpłatne (użyczenie). Ustawy podatkowe z reguły zrównują w skutkach różnego rodzaju...

leasing - samochód w firmie

50000 euro rocznie - środki trwałe

50000 euro rocznie: od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowy sposób amortyzowania - do 50'000 euro rocznie. Nie jest to odrębna metoda amortyzacji, a jedynie limit wartości początkowej, jaką podatnicy mogą wrzucić w koszty w jednym roku, jako odpisy amortyzacyjne

Tabor morski - środki trwałe

Tabor morski: Tabor morski w budowie stanowi odrębny przedmiot amortyzacji, choć zgodnie z ustawą nie stanowi środka trwałego...