Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Skutki VAT - leasing

13.11.2012 10:00 (aktualizacja: )

Leasing a VAT

W zakresie podatku VAT przez umowy leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, rozumie się umowy w wyniku których, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu, których przedmiotami są grunty.

Jeżeli w przypadku takich umów zastrzeżone w umowie, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione – leasing traktuje się jak dostawę towarów.

W przypadku leasingu operacyjnego oraz gdy nie istnieje zastrzeżenie o standardowym przeniesieniu przedmiotu leasingu (a jedynie, że możliwy będzie wykup po zakończeniu leasingu) – dla celów podatku VAT leasing traktować należy jako świadczenie usług. Będzie to większa część zawieranych umów leasingu.

Zgodnie z obowiązującymi w 2012 r. zasadami, Obowiązek podatkowy przy leasingu stanowiącego usługę powstaje w dacie otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Szczególne zasady dotyczące leasingu dotyczą pojazdów samochodowych. W szczególności możliwe jest odliczanie podatku VAT od ceny zakupu lub ceny paliwa do pojazdów przekazywanych w leasing, będący przedmiotem działalności gospodarczej finansującego.

W przypadku biorącego w leasing kwotę limitu do odliczenia (np. 60% nie więcej niż 6000 zł) liczy się osobno z tytułu łącznej wartości podatku VAT z rat leasingowych oraz osobno z tytułu wykupu przedmiotu leasingu.

Z tytułu leasingu na rzecz przedsiębiorców posiadających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej, miejscem opodatkowania jest kraj siedziby tego przedsiębiorcy – leasingobiorcy (chodzi o leasing traktowany jako świadczenie usług). Odpowiednio – istnieje możliwość ustalenia miejsca siedziby w kraju stałego miejsca prowadzenia działalności przez leasingobiorcę – jeżeli leasing jest przypisany do danego stałego miejsca (jest związany z takim miejscem).

Dla leasingu konsumenckiego – leasing jest opodatkowany w kraju siedziby leasingodawcy.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki