Ulgi w PIT-28 dla ryczałtowców i najemców w PIT za 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz podatnicy otrzymujący przychody z najmu lub posiadający podobne umowy muszą się śpieszyć z wypełnieniem druków PIT-28 oraz PIT-28S. Ostateczny termin na wysłanie formularzy podatkowych za 2021 r. upływa 28 lutego 2022 r. Podpowiadamy z jakich ulg można skorzystać.

» PIT-28 za 2021 rok. Jak rozliczyć online?

Do złożenia PIT-28 zobowiązani są podatnicy, którzy osiągają dochody uzyskane: 

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej (np. działalność indywidualna, spółki: cywilna, jawna),
  • z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu,
  • w ramach rolniczego handlu detalicznego.

» Najem mieszkania w 2021 roku. Jak rozliczyć w 2022 roku?

Ulgi i odliczenia w PIT-28 za 2021 r.

Źródło: shutterstock

PIT-28 ulgi i odliczenia

Osoby rozliczające się na druku PIT-28 mogą skorzystać  niektórych z ulg i odliczeń. Przedsiębiorcy oraz osoby posiadające przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych lub zwierzęcych do PIT-28 po dołączeniu odpowiednich załączników mogą odliczyć (jeżeli spełniają warunki skorzystania z nich określone w przepisach):

Podatnicy rozliczający się PIT-28 nie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej, ulgi IP BOX oraz ulgi B+R. Podatnicy mogą nabyć prawo do stosowania tych ulg w sytuacji, gdy posiadają inne źródła przychodów, rozliczane na innych deklaracjach podatkowych. Osoby rozliczające się ryczałtem nie maja również możliwości wspólnego rozliczenia PIT z małżonkiem.

1 % dla OPP w PIT-28

Osoby korzystające z rozliczenia PIT-28 mają możliwość przekazania 1 proc. podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). W tym celu w deklaracji podatkowej należy wskazać wybraną instytucję, do której mają trafić środki pieniężne oraz jej nr KRS. 

Termin na złożenie PIT-28 

Zeznanie PIT-28 za 2021 r. można składać w usłudze Twój e-PIT do 28 lutego 2022 r.  Zeznania to nie zostanie automatycznie zaakceptowane  ponieważ w zdecydowanej większości wymaga uzupełnienia ze strony podatnika, dlatego też warto je wcześniej przygotować i sprawdzić. Podatnicy mogą również złożyć tradycyjny druk zeznania we właściwym urzędzie skarbowym. Ważne jest to by deklaracje złożyć w terminie.

RyczałtTwój e-PITPłatnik PITKorekta PITPodatek PITRozliczenie roczneOdliczenia w PITUlga rehabilitacyjnaSkładka zdrowotnaKsięgowośćFormy opodatkowaniaPodatki 2021