PIT-28. Z jakich ulg podatkowych mogą skorzystać ryczałtowcy w 2023 roku?

Iwona Maczalska

Podatnicy, którzy w 2022 roku uzyskali przychód opodatkowany na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, mogą podobnie jak w latach ubiegłych skorzystać z ulg i odliczeń w PIT. Niestety katalog ulg skierowanych do ryczałtowców jest mniejszy, niżeli do innych podatników. Sprawdź, z jakich ulg i odliczeń może skorzystać ryczałtowiec.

» Rozliczenie najmu prywatnego za 2022 rok na dwóch deklaracjach: PIT-28 oraz PIT-36

Ryczałtowiec, czyli podatnik który uzyskuje przychody opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego (działalność gospodarcza / najem prywatny), rozlicza się każdego roku na druku PIT-28. Rozliczanie jako ryczałtowiec nie oznacza, że osoby te są całkowicie pozbawione prawa do preferencji podatkowych. Z jakich mogą skorzystać w 2023 roku?

Ulgi PIT dla ryczałtowca 2023

Źródło: shutterstock

» Jak rozliczyć najem za 2022 r. - ryczałt czy zasady ogólne?

Wspólne rozliczenie małżonków również dla ryczałtowców

W myśl dotychczasowych przepisów podatnicy, ryczałtowcy nie mogli wspólnie rozliczać się z małżonkiem. Wyjątkiem było uzyskiwanie przychodu z najmu prywatnego. Co zmienił Polski Ład?

Za sprawą zmian Polskiego Ładu niektórzy ryczałtowcy mogą w 2023 roku rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Mowa o podatnikach, którzy w 2022 roku prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, lecz nie uzyskali oni żadnego przychodu z tej działalności. W takiej sytuacji, podobnie jak w przypadku wynajmu prywatnego, mogą oni rozliczyć się wspólnie.

 

Ulgi i odliczenia dla ryczałtowców 2023

Rozliczając PIT-28 za 2022 rok warto pamiętać o różnicy w katalogu ulg i odliczeń, z jakich może korzystać podatnik rozliczający ryczałt, od podatnika rozliczającego skalę.

Podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu ma ograniczoną pulę ulg i odliczeń. Wśród dostępnych dla niego preferencji podatkowych, znajduje się możliwość odliczenia:

  • składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,
  • straty z działalności gospodarczej
  • darowizn przekazanych na cele m.in.: pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa (krew i jej składniki), przeciwdziałania COVID-19,
  • ulgi rehabilitacyjnej
  • ulgi na Internet,
  • ulgi na termomodernizacyjnej
  • ulgi z tytułu wpłaty na IKZE,
  • ulgi abolicyjnej,
  • ulgi  mieszkaniowej na prawach nabytych, np. ulgi odsetkowej.

Szczegóły i zasady rozliczania poszczególnych ulg wskazane są w poradnikach, do których kierują linki z poniżej tabeli:

 

Opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego

Rodzaj ulgi

Poradnik PIT.pl

Składki ZUS społeczne - odliczenie

https://www.pit.pl/odliczenie-zus/

Strata z działalności

https://www.pit.pl/strata/

Darowizna na cele OPP

https://www.pit.pl/darowizny/

Darowizna na kościół

https://www.pit.pl/darowizny-koscielne/

Darowizna – krwiodawstwo

https://www.pit.pl/darowizny-krew/

Ulga rehabilitacyjna

https://www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/

Ulga internetowa

https://www.pit.pl/ulga-internet/

Ulga termomodernizacyjna

https://www.pit.pl/ulga-termomodernizacyjna/

Wpłaty na IKZE

https://www.pit.pl/ulga-wplaty-na-emerytury-ikze/

Ulga abolicyjna

https://www.pit.pl/ulga-abolicyjna/

Ulga mieszkaniowa (prawa nabyte)

https://www.pit.pl/ulgi-kontynuacja/ulga-budowlana-odsetkowa-ulga-odsetkowa-pity-roczne-2017-922722

Ulga na terminal

https://www.pit.pl/ulgi-odliczenia/9-ulg-dla-przedsiebiorcow-w-pit-za-2022-r-1007629 

Ulga dla członków związków zawodowych

https://www.pit.pl/aktualnosci/polski-lad-nowa-ulga-podatkowa-w-pit-dla-czlonkow-zwiazkow-zawodowych-1006007

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Uwaga! Przedsiębiorca na ryczałcie nie skorzysta z nowych ulg takich jak: ulga na prototyp, ulga prowzrostowa, czy ulga na wspierających sport, kulturę i edukację.

 

Jeżeli obawiasz się samodzielnego rozliczenia ulg w PIT-28, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu e-pity, który zrobi to za Ciebie. Program poprowadzi Cię krok po kroku po Twojej deklaracji PIT-28 i rozliczy przysługujące ulgi. Program dostępny jest poniżej: 

 

Czy w PIT-28 można rozliczyć ulgę na dzieci?

Ulga prorodzinna nazywana często ulgą na dzieci, jest jedną z najchętniej stosowanych ulg w rozliczeniach PIT. Czy ryczałtowiec posiadający dzieci również może skorzystać z ulgi prorodzinnej w PIT-28? 

Niestety nie mamy dobrych wiadomości. Rozliczenie na zasadach ryczałtu nie umożliwia podatnikowi rozliczenia ulgi prorodzinnej w PIT-28. Podatnik ten nie może również skorzystać ze wspólnego rozliczenia jako samotny rodzic. 

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy w PIT-28 można rozliczyć ulgę na dziecko?

W PIT-28 nie można rozliczyć ulgi na dzieci. Podatnik, ryczałtowiec nie rozliczy również ...

2. Czy ryczałtowiec może wspólnie rozliczyć się z małżonkiem?

Polski Ład umożliwił wspólne rozliczenie z małżonkiem podatnikowi rozliczającemu się na zasadach ryczałtu pod warunkiem, że w poprzednim roku podatkowym nie uzyskano żadnego przychodu z tej działałności ...

3. Z jakich ulg i odliczeń może skorzystać podatnik rozliczając PIT-28?

Podatnik (ryczałtowiec) ma prawo do rozliczenia w PIT m.in. ulgi rehabilitacyjnej, na internet, termomodernizacyjnej oraz wszelkiego rodzaju darowizn ...

PIT-28RyczałtOdliczenia w PITRozliczenie roczne