Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Polski Ład: Nowa ulga podatkowa w PIT dla członków związków zawodowych

Ewelina Czechowicz

Rząd w ramach programu "Polski Ład" wprowadził do projektu ustawy zapis, który ma dać podstawy do nowej ulgi podatkowej. Tak przygotowane przepisy zgodnie z uzasadnieniem projektu mają zachęcać Polaków do zakładania związków zawodowych i wstępowania do nich.

300 zł składki do odliczenia w PIT za 2022 r.

Nowa ulga ma pozwolić członkom związków zawodowych na odliczenie w PIT za 2022 r. Rozwiązania Polskiego ładu mają zacząć obowiązywać od stycznia 2022 r., stąd obejmą rozliczenia Polaków składane w 2023 r. Zgodnie z projektem nowych przepisów osoby opłacające składkę członkowską w związku zawodowym będą mogły odliczyć ją od dochodu, maksymalnie w wysokości 300 zł rocznie.

Nowa ulga podatkowa w PIT, 300 zł dla członków związków zawodowych

Źródło: shutterstock

"Celem tych zmian jest stworzenie zachęty podatkowej w postaci ulgi do zwiększenia zainteresowania obywateli członkostwem w związkach zawodowych. Oczekuje się, że ulga będzie zachęcała pracowników do angażowania się w działalność na rzecz poprawy warunków
pracy, a także przyczyni się do budowania nowoczesnego społeczeństwa  obywatelskiego i rozwoju dialogu społecznego" – piszą autorzy projektu  

40)   w art. 26:

a)     w ust. 1:

–     we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 29–30cb i art. 30da–30f” zastępuje się wyrazami „art. 29–30cb, art. 30da–30dh, art. 30e–30g i art. 30j–30p”,

–     po pkt 2a dodaje się pkt 2aa w brzmieniu:

„2aa)    ulgi dla pracowników;”,

–     po pkt 2b dodaje się pkt 2c w brzmieniu:

„2c)  składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł;”;

Kto skorzysta z nowej preferencji podatkowej?

Żeby skorzystać z nowej ulgi trzeba będzie zachować dowody wpłaty, zawierające dane identyfikujące członka, organizację związkową, kwotę wpłaconych składek, odpowiednie tytuły wpłaty i daty. Jeśli w przekazywaniu składek między członkiem a związkiem uczestniczy pracodawca, wysokość wpłat będzie ustalana na podstawie oświadczenia organizacji związkowej o wysokości przekazanych składek.

Polski ŁadKodeks pracy