Pobierz e-pity 2021

Kodeks pracy

Unijny Pakiet Mobilności procedowany przez Sejm

8 grudnia 2021 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nim polskie prawo ma zostać dostosowane do tzw. tzw. pakietu mobilności I, czyli unijnej reformy, która dotyczy ...

Unijny Pakiet Mobilności procedowany przez Sejm

Zmiany w Kodeksie Pracy w 2022 roku

Nowy rok to nowe wyzwania i zmiany w prawie pracy. Wraz z nadejściem 2022 r, podniesiony zostanie próg najniższego wynagrodzenia, ustawodawca planuje też zmiany dotyczące wymiaru urlopu oraz pracy zdalnej. Przepisy Kodeksu Pracy powinny również zostać dostosowane do unijnej dyrektywy work-life balance ...

Zmiany w Kodeksie Pracy w 2022 roku

Planowane zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców

Postulowane przez BCC zmiany w zasadach i procedurach zatrudniania cudzoziemców w Polsce mają realną szansę wejść w życie. Stosowana nowelizacja przepisów regulujących pobyt i pracę cudzoziemców znalazła poparcie w Sejmie i obecnie czeka na rozpoznanie przez Senat. Wiele wskazuje na to, że ...

Planowane zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców

Warunki korzystania z urlopu ojcowskiego

Do urlopów pracowniczych z tytułu rodzicielstwa należą m.in. urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski. Urlop ojcowski jest najkrótszym z urlopów rodzicielskich i, ze względu na czas trwania, stosunkowo mało elastycznym w wykorzystaniu. Możliwości jego podziału są dość ograniczone, a przerwanie urlopu może mieć miejsce tylko w jednym przypadku ...

Warunki korzystania z urlopu ojcowskiego