Kodeks pracy

Jednorazowe składniki w wynagrodzeniu urlopowym

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Ustala się je na podstawie różnych składników uzyskiwanych przez pracownika. Jednakże niektórych z nich nie wlicza się do wynagrodzenia urlopowego ze względu na jednorazowość wypłat bądź charakter danego składnika ...

Jednorazowe składniki w wynagrodzeniu urlopowym

Bezpieczeństwo i higiena pracy w okresie letnim

Na pracodawcy ciąży szereg obowiązków z zakresu bhp, przy czym część z nich aktualizuje się w pewnych okresach roku kalendarzowego. Do takich sezonowych obowiązków w okresie letnim należy m.in. zapewnienie pracownikom napojów dostosowanych do temperatury otoczenia. Pracodawca może też (lub musi) podjąć inne działania ...

Bezpieczeństwo i higiena pracy w okresie letnim

Koniec stanu epidemii - zmiany dla cudzoziemców przebywających w Polsce

W poniedziałek 16 maja 2022 roku zniesiono obowiązujący w Polsce od ponad dwóch lat stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. W czasie trwania stanu epidemii wprowadzono wiele regulacji prawnych, których celem było rozwiązanie problemów powodowanych przez epidemię koronawirusa dla legalności pobytu cudzoziemców w Polsce. Co stan zagrożenia epidemicznego zmienia w zakresie regulacji dotyczących cudzoziemców?

Koniec stanu epidemii - zmiany dla  cudzoziemców przebywających w Polsce

Urlop wypoczynkowy. Czy pracownik obowiązkowo musi skorzystać z urlopu trwającego aż 14 dni?

Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planami urlopowymi obowiązującymi w zakładzie pracy. Ich długość zazwyczaj uzależniona jest od planów samego pracownika. Z jednym wyjątkiem – obowiązkowym 14 –dniowym urlopem wypoczynkowym, na który niejednokrotnie przymusowo wysyłają pracodawcy. Czy mają do tego prawo? Czy pracownik może odmówić udania się na aż 14-dniowy urlop?

Urlop wypoczynkowy. Czy pracownik obowiązkowo musi skorzystać z urlopu trwającego aż 14 dni?