Pobierz e-pity 2022

Kodeks pracy

Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego

Nabywając prawo do zasiłku macierzyńskiego, można korzystać z tego świadczenia przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego. Zmiany w zakresie poszczególnych urlopów ...

Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego

Urlopy rodzicielskie na nowych zasadach

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie obszerna nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca zmiany dotyczące m.in. urlopów rodzicielskich. Obok modyfikacji dotychczasowych przepisów, przewiduje ona zupełnie nowe rozwiązania w zakresie wspomnianych urlopów ...

Urlopy rodzicielskie na nowych zasadach

Nowelizacja Kodeksu Pracy już obowiązuje

Od 26 kwietnia obowiązują duże zmiany w Kodeksie Pracy. Modyfikacji uległy przepisy dotyczące m.in. urlopów rodzicielskich, czy macierzyńskich. To jednak nie wszystko. Nowelizacja wprowadziła szereg nowych rozwiązań dotyczących urlopów pracowniczych, czy stosowania umów o pracę na czas określony ...

Nowelizacja Kodeksu Pracy już obowiązuje

Ryczałty i ekwiwalenty dla pracowników w pdof

Oprócz pensji pracownik może być uprawniony do otrzymania innych, pobocznych składników wynagrodzenia. Do kategorii tej należą m.in. ryczałty i ekwiwalenty pełniące funkcję rekompensaty za brak świadczenia w naturze lub z tytułu poczynionych wydatków ...

Ryczałty i ekwiwalenty dla pracowników w pdof

Już od 26 kwietnia kolejne duże zmiany w Kodeksie pracy

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację Kodeksu pracy z dnia 9 marca 2023 r., która wdraża, m.in. dyrektywę unijną dotyczącą work – life balance, wejdzie ona w życie 26 kwietnia. Celem wprowadzonych zmian jest zapewnienie bardziej korzystnych rozwiązań prawnych i pakietu praw socjalnych ...

Już od 26 kwietnia kolejne duże zmiany w Kodeksie pracy