Pobierz e-pity 2018

Kodeks pracy

Prowadzenie e-akt osobowych

Nowelizacja Kodeksu Pracy z początku 2019 roku wprowadziła do szerokiego stosowania dokumenty pracownicze w postaci elektronicznej. Szczegółowe zasady prowadzenia e-dokumentacji określa rozporządzenie MRPiPS w sprawie dokumentacji pracowniczej ...

Prowadzenie e-akt osobowych

Opodatkowanie świątecznych świadczeń pracowniczych

Wielu pracodawców z okazji świąt Bożego Narodzenia przyznaje swoim pracownikom (byłym i obecnym) różnego rodzaju świadczenia pieniężne i rzeczowe. Mogą być one sfinansowane ze środków ZFŚS lub środków obrotowych pracodawcy. Źródło finansowania oraz rodzaj tych świadczeń ma wpływ na ich opodatkowanie ...

Opodatkowanie świątecznych świadczeń pracowniczych

Od 1 stycznia 2019 r. nowe dane do ZUS na nowych formularzach

ZUS przypomina, że w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat oraz ich elektronizacją, od 1 stycznia 2019 roku płatnicy ZUS będą mieli obowiązek wykazywania nowych danych, co wiąże się m.in. ze zmianą dotychczas funkcjonujących formularzy oraz wprowadzeniem nowych ...

Od 1 stycznia 2019 r. nowe dane do ZUS na nowych formularzach