Pobierz e-pity 2022

Kodeks pracy

Praca zdalna w wyjaśnieniach urzędów

Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna jest regulowana przez przepisy Kodeksu pracy. Mimo krótkiego okresu ich obowiązywania regulacje kodeksowe dotyczące tego rodzaju pracy budzą sporo wątpliwości. Sporne kwestie, nieuregulowane wprost w nowych przepisach kodeksowych, są wyjaśniane w drodze stanowisk urzędowych ...

Praca zdalna w wyjaśnieniach urzędów

Wypełnianie świadectwa pracy po zmianach

Pracodawca, sporządzając świadectwo pracy, podaje w tym dokumencie m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Zakres tych uprawnień uległ ostatnio zmianie za sprawą dwóch nowelizacji Kodeksu pracy ...

Wypełnianie świadectwa pracy po zmianach

Praca zdalna a ochrona danych osobowych

Od 7 kwietnia zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy kodeksu pracy wprowadzające pracę zdalną. Dotąd to tzw. ustawa covidowa dawała podstawę dla świadczenia pracy poza przestrzenią biurową pracodawcy. Ekspert wyjaśnia obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych w czasie pracy zdalnej.

Praca zdalna a ochrona danych osobowych

Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego

Nabywając prawo do zasiłku macierzyńskiego, można korzystać z tego świadczenia przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego. Zmiany w zakresie poszczególnych urlopów ...

Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego

Urlopy rodzicielskie na nowych zasadach

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie obszerna nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca zmiany dotyczące m.in. urlopów rodzicielskich. Obok modyfikacji dotychczasowych przepisów, przewiduje ona zupełnie nowe rozwiązania w zakresie wspomnianych urlopów ...

Urlopy rodzicielskie na nowych zasadach