Nie sprawdziłeś jeszcze PIT za 2022 rok? Nie zatwierdziłeś? Sprawdź, co za to grozi

Ewelina Czechowicz

2 maja zeznania podatkowe za 2022 rok zostaną zatwierdzone przez automat. Co grozi tym, którzy nie zainteresowali się rozliczeniem za 2022 rok? Jakie są konsekwencje złożenia zeznania po terminie oraz dlaczego warto zainteresować się zeznaniem podatkowym? 

» Logowanie do podatki.gov.pl (usługa Twój e-PIT)

Do 2 maja 2023 roku działa usługa  "Twój e-PIT" w e-Urzędzie skarbowym, która umożliwiająca złożenie formularza podatkowego za 2022 r. online. Warto przed automatycznym zatwierdzeniem zaznania sprawdzić i zweryfikować co przygotował dla nas fiskus. Kontroli wymaga:

 1. To, czy fiskus otrzymał wszystkie PIT-11,
 2. Czy prawidłowo wyliczono ulgę na dzieci,
 3. Czy właściwie została wskazana organizacja pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5 proc. naszego podatku.

Jeżeli chcemy rozliczyć dodatkowe ulgi i preferencje, musimy zmodyfikować zeznanie podatkowe. Trzeba też pamiętać, że fiskus nie rozlicza wspólnie małżonków. Oni muszą zdecydować czy PIT powinien trafić do urzędu jako wspólne rozliczenie i samodzielnie wysłać taką deklaracje. Mogą to zrobić przy pomocy progamu komercyjnego lub z poziomu e-Urzędu skarbowego.

Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem za 2022 rok. Kiedy to się opłaci? – policzyliśmy - PIT.pl

Mając na uwadze powyższe, warto sprawdzić zeznanie podatkowe za 2022 rok. I zweryfikować, czy opłaca nam się wspólne rozliczenie, zmiana formy opodatkowania, czy mamy prawo do ulg i odliczeń.

Webinar PIT.pl

Źródło: PIT.pl

 

Jak sprawdzić PIT?

W celu sprawdzenia formularza trzeba zalogować się na platformie e-Urzędu Skarbowego. Podatnicy mają do wyboru trzy opcje – mogą wejść do systemu za pomocą:

 • profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej,
 • aplikacji mobilnej mObywatel,
 • danych podatkowych (PESEL lub NIP i kwota przychodów).

Jak Polski ład wpłynął na PIT?

W ramach reformy nazywanej polskim ładem doszło do znaczących zmian w systemie podatkowych, które wpływają na rozliczenia PIT za 2022 r. Ważne zmiany, o których warto wiedzieć to:  

 1. obniżka stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. w I progu podatkowym,
 2. podwyższona kwota wolna od podatku do 30 000 zł,
 3. podwyższy I próg podatkowy do 120 000 zł,
 4. likwidacja od 1 lipca 2022 ulgi dla klasy średniej
 5. możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej,
 6. przywrócenie możliwość preferencyjnego rozliczenia samotnym rodzicom,
 7. zwiększenie kwotę dochodów dziecka bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.),
 8. dodanie możliwości ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt za 2022 rok,
 9. ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38); zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia,
 10. ustanowienie nowych ulg i preferencji podatkowych (m.in. ulgi dla rodzin 4+, ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów).

Ze względu na te liczne zmiany, w tym roku szczególnie warto zweryfikować przygotowaną przez resort finansów deklarację i upewnić się, że skorzystaliśmy ze wszystkich dostępnych preferencji podatkowych i ulg.  Jak upewnić się w praktyce? Podatnicy powinni przeanalizować dokonywane w 2022 roku darowizny i poniesione wydatki. Może okazać się, że w obliczu nowych przepisów mają prawo odliczyć od podatku wydatki na modernizację ogrzewania, wymianę okien, zamontowaną pompę ciepła czy fotowoltaikę.

 

Konsekwencje niesprawdzenia zeznania podatkowego za 2022 rok

W sytuacji, kiedy nie zainteresujemy się naszym zeznaniem, w większości wypadków zostanie ono zaakceptowane automatycznie. Jednak nie każdego rozlicza fiskus. Z automatu np. nie są rozliczani przedsiębiorcy, którzy składają zeznania z działalności gospodarczej. Urząd nie odliczy też wszystkich przysługujących nam ulg, w zeznaniu przygotowanym przez skarbówkę nie będzie odliczeń wydatków na termomodernizację, rehabilitację czy Internet. Fiskus nie rozlicza też za podatników darowizn. Nie dokonuje też automatycznego wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

PIT 2022. Jakie ulgi można odliczyć od podatku? O tych warto pamiętać - Bankier.pl

Nie sprawdziłeś jeszcze PIT za 2022 r. nie zatwierdziłeś, sprawdź co za to grozi

Źródło: Shutterstock

To podatnik odpowiada za prawidłowość rozliczenia za 2022 r.

W przypadku automatycznego zaakceptowania PIT przez fiskusa nie kończy się nasza odpowiedzialność za zeznanie podatkowe. Jeżeli okaże się np. że PIT jest błędny, bo nie wszyscy nasi płatnicy wysłali PIT-11 do urzędu wówczas to my ponosimy odpowiedzialność za błędy w naszym zeznaniu podatkowym.

Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Odpowiednio niższa kara spotka podatnika, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości (grzywny do 720 stawek dziennych) lub jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza progu, zatem nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w chwili niezłożeni deklaracji (kara grzywny, z reguły do kilkuset złotych).

 

PIT za 2022 r. po terminie - co za to grozi? 

W sytuacji kiedy nasz PIT nie zostanie złożony, a tak się może stać kiedy PIT składa przedsiębiorca, sytuacja taka może zostać potraktowana jako wykroczenie i może podlegać karze grzywny. Zgodnie z art. 48 § 2 Kodeksu karnego skarbowego mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, do 30 czerwca będzie to kwota 17450 zł, od 1 lipca 2023 roku będzie to 18 000 zł.   

 

Czynny żal sposobem na uniknięcie kary

W sytuacji, kiedy to podatnik sam zorientuje się, że jego zeznanie podatkowe nie trafiło do fiskusa w terminie, powinien jak najszybciej skorzystać z tzw. czynnego żalu. To instytucja przewidziana w art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, która w niektórych przypadkach pozwala na uniknięcie kary.  W praktyce, oznacza ona pisemne przyznanie się podatnika do winy polegającej na niezłożeniu zeznania w terminie. Zgodnie z przyjętymi przepisami oraz praktyka, czynny żal należy złożyć do  właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Można to zrobić na kilka sposobów,  na piśmie (w wersji papierowej lub elektronicznej) lub ustnie do protokołu. Aby ułatwić złożenie czynnego żalu, jest on dostępny jako jedna z usług w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl. Do skorzystania z usługi nie trzeba mieć podpisu elektronicznego, wystarczy logowanie przez login.gov.pl (tj. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub aplikację mObywatel.

W piśmie należy podać swoje dane, wskazać, że pismo kierujemy z uwagi na niedopełnienie obowiązku złożenia zeznania podatkowego za 2022 rok. W ramach czynnego żalu należy też wskazać powody, dla których PIT nie trafił w terminie do urzędu skarbowego.

 

Błędy w PIT zaakceptowanym przez fiskusa - je też można poprawić

Podatnik, który nie sprawdził swojego zeznania podatkowego, znalazł błędy lub odkrył, że nie rozliczył ulg podatkowych, może dokonać korekty. 

 

Korekta PIT, PIT po terminie - nie zapominaj o podatku

W przypadku, kiedy składamy PIT po terminie lub go korygujemy i z przygotowanego zeznania wynika podatek do zapłaty, należy go niezwłocznie opłacić wraz z odsetkami. Do wyliczenia odsetek warto skorzystać z kalkulatora.

5 sposobów na zapłatę podatku z PIT za rok 2022 - PIT.pl

 

Czynny żal zadziała do czasu kiedy błędu nie znajdzie fiskus

Czynny żal jest skuteczny, dopóki organ podatkowy sam nie poweźmie wiadomości o spóźnieniu w złożeniu deklaracji.

 

Kiedy złożyć korektę PIT?

Najlepiej jak najszybciej. Każdy z nas ma pięć lat na złożenie korekty PIT. Oznacza, to, że zeznania za 2022 r. złożone w 2023 r. można korygować do końca 2028 roku. Co ważne, przepisy nie przewidują limitu korekt. Zeznanie można więc poprawiać w razie potrzeby nawet wielokrotnie, nie przekraczając granicy pięciu lat. Jednym ograniczeniem w składaniu korekty jest zawieszenie tej możliwości na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Uprawienie to przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Trzeba pamiętać, że od 2019 r. spóźnienie w rozliczeniu PIT nie oznacza utraty prawa do rozliczenia wspólnie z małżonkiem. Także osoba rozliczająca się wspólnie z dzieckiem nie traci tego uprawnienia, nawet gdy się spóźni z rozliczeniem. Warunkiem jest oczywiście złożenie deklaracji, najlepiej wraz z czynnym żalem i wyjaśnieniem powodów braku rozliczenia lub tego dlaczego wcześniej nie rozliczaliśmy się wspólnie.

 

Do 2 maja można sprawdzić swoje zeznanie podatkowe

Do 2 maja 2023 r. zostało jeszcze kilka dni. Osoby, które nie dokonały jeszcze rozliczenia powinny zatem sprawdzić co przygotował dla nich fiskus. Warto poświęcić chwilę i zweryfikować, czy zeznanie podatkowe jest poprawne lub, czy faktycznie znajduje się w e-Urzędzie Skarbowym. Kontrola pozwoli ustalić, czy dostaniemy zwrot podatku albo jaki podatek musimy zapłacić. W e-urzędzie skarbowym możemy też sprawdzić, czy został nasz PIT już wprowadzony jeżeli wysyłaliśmy go z innych programów oraz poznać datę dokonania zwrotu podatku przez fiskusa. Warto to wszystko sprawdzić, by uniknąć jakichkolwiek konsekwencji ze strony fiskusa.

Rozliczenie roczneTwój e-PITPodatki 2023Skala podatkowaPolski ŁadWspólne rozliczenie PITKorekta PIT