Pobierz e-pity 2022

Samozatrudnienie - ABC małej firmy - poradnik - Proste podatki

Doradca i księgowyDziałalność gospodarczaForma samozatrudnieniaFormy działalnościFormy opodatkowania - Wybór formy opodatkowaniaInwentaryzacjaLikwidacja firmy - remanent likwidacyjnyPodmioty powiązanePrzychody - SamozatrudnienieRejestracja firmy - Zakładanie firmySprawozdawczośćWrzucone w koszty - koszty uzyskania przychoduZasady księgowościZawieszenie działalności

Jak zawiesić działalność gospodarczą

Okresowe zaprzestanie wykonywania czynności w firmie upoważnia do tego, by zamiast likwidować podmiot lub rezygnować w sposób stały z tej formy aktywności zawodowej – zawiesić jej prowadzenie ...

Jak zawiesić działalność gospodarczą

Karta podatkowa

Opodatkowanie kartą podatkową polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów. Taka forma ryczałtu sprawdza się w firmach zatrudniających niewielu pracowników oraz posiadających swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach ...

Ewidencja VAT

Ewidencja nie musi zawierać nabyć, których nabycie nie daje prawa odliczenia podatku VAT. Ewidencja VAT nie wymaga, by ewidencjonować odrębnie dla każdej czynności te transakcje, z tytułu których powstaje prawo odliczenia podatku. Wystarczająca jest łączna wartość kwot podatku naliczonego, obniżającego kwotę podatku należnego ...

Memoriałowe rozliczanie kosztów

Jedną z podstawowych zasad stosowanych u podmiotów prowadzących pełną rachunkowość (księgi rachunkowe) jest zasada memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów za dany okres. Zgodnie z powyższymi zasadami w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty ...

Sprawozdawczość zgłoszenia

Podstawową formą zgłoszenia działalności gospodarczej pozostaje obecnie druk CEiDG-1. Dotyczy on osób, które nie zdecydowały się na założenie spółki lub innego podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego ...

Rejestracja działalności gospodarczej

Firmą przedsiębiorcy jest jego imię i nazwisko. Dopuszczalne jest dodawanie do firmy elementów fantazyjnych, wskazujących na przedmiot działalności (Kwiaciarnia Róża) formę handlu (np. hurtownia, przedsiębiorstwo wielobranżowe) czy element logo, lub skrót (np. KPG doradztwo Karol Vatowski), pseudonimu, miejsce prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Nie ma znaczenia język firmy, dopuszczalne jest stosowanie nazewnictwa zagranicznego ...