Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Plusy i minusy samozatrudnienia

11.02.2013 10:00 (aktualizacja: )

Zasadniczą korzyścią samozatrudnienia jest praca w ogóle, fakt posiadania źródła dochodów. Niezależnie oceny instytucji samozatrudnienia zawsze lepiej pracować, niż być bezrobotnym. Jako że gotowość podjęcia samozatrudnienia daje większe szanse znalezienia pracy, należy zalecić przemyślenie tej formy aktywności zawodowej osobom jej poszukującym.

SamozatrudnienieEtat

Możliwość podejmowania wielu kontraktów

Działają często klauzule poufności antykonkurencji

Stawka ZUS i zdrowotna od stałej podstawy

Im więcej zarabiasz – tym więcej składek płacisz

Ulgi w ZUS dla młodych przedsiębiorców

Brak ulg w składkach ZUS

Możliwość korzystania z chorobowego, macierzyńskiego i urlopów pokrewnych, płatnych urlopów wypoczynkowych, prawo do zasiłków socjalnych

Możliwość korzystania z chorobowego, macierzyńskiego i urlopów pokrewnych, płatnych urlopów wypoczynkowych, prawo do zasiłków socjalnych

Możliwość optymalizacji podatków

Podatek zawsze według skali 18% i 32%

Możliwość optymalizacji składek ZUS

Składki zawsze zależne od wysokości przychodów

Nielimitowany czas pracy, brak płatnych nadgodzin

Nadgodziny płatne dodatkowo

Praca w miejscu i czasie dowolnie wybranym

Praca pod kierownictwem i w miejscu wskazanym przez pracodawcę

Ryzyko gospodarcze po stronie przedsiębiorcy – możliwość bankructwa

Ryzyko odpowiedzialności ograniczone

Możliwość zatrudnienia pracowników

Brak możliwości podzlecania obowiązków przekazanych do wykonania

Możliwość optymalizacji kwoty pobieranych zasiłków, np. wysokiego macierzyńskiego

Brak możliwości optymalizacji zasiłków; ich wysokość zależna wyłącznie od wysokości wynagrodzenia

Firma może zyskiwać wartość dodaną jako wartość niematerialna i prawna i stworzyć element dodatkowego przychodu z tytułu zbycia całego przedsiębiorstwa z dodatnią wartością firmy

Pracownik może tworzyć patenty, projekty racjonalizatorskie, które z reguły będą wpływać na zwiększanie wartości firmy pracodawcy. Istnieje możliwość sprzedaży tego typu praw i wartości na rzecz pracodawcy za wynagrodzeniem.

Brak możliwości uzyskiwania premii, bonusów, świadczeń z ZFŚS – podjęte zlecenia muszą obejmować całość wynagrodzenia

Premie i bonusy, świadczenia pracownicze z ZFŚS

Pozyskane listy klientów mogą stanowić dużą wartość same w sobie

Odejście z zakładu pracy obwarowane jest często zakazem podejmowania współpracy z klientelą pracodawcy

Brak wypowiedzenia; istnieje możliwość zawieszenia do 24 miesięcy prowadzonej działalności lub jej likwidacja.

Istnieje okres wypowiedzenia, możliwość bezpłatnego lub płatnego urlopu, obowiązek odpłatności częściowej za przestoje w pracy wynikłe z winy pracodawcy.