Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Obowiązek podatkowy - Przychody

12.11.2012 10:00 (aktualizacja: )

Moje przychody

Obowiązek podatkowy

Najczęściej obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje w dacie wydania towaru lub wykonania usługi, nie później niż w dacie:

  • wystawienia faktury lub
  • uregulowania należności

Dwie opcję – wystawienie faktury i uregulowanie należności – powodują powstanie obowiązku alternatywnie – która z czynności wystąpi wcześniej, ta spowoduje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym.

W przypadku uzyskania zaliczki – zaliczka taka powoduje powstanie obowiązku podatkowego, w tej kwocie, w jakiej otrzymano zaliczkę (podatek płacimy od kwoty zaliczki). Jeżeli zaliczka dotyczyć będzie następnych okresów rozliczeniowych – czyli zdarzeń kończących się w przyszłych miesiącach – latach – zaliczki nie rozliczamy podatkowo aż do okresu, w którym powstanie dane zdarzenie (zdarzenie zakończy się).

W przypadku świadczenia czynności w okresach rozliczeniowych, obowiązek podatkowy powstaje na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego, nie rzadziej niż raz w roku.

Przyjęcie np. okresu rozliczeniowego 2 – letniego – spowoduje zatem rozliczenie na koniec każdego z lat świadczenia takiej usługi czy wydania towarów.

W przypadku przyjęcia okresów rozliczeniowych nie rozlicza się w podatku dochodowym otrzymywanych zaliczek, nawet jeśli są to kwoty 100% płatności. Zawsze rozliczenia dokonuje się na koniec okresu rozliczeniowego, nie rzadziej niż raz w roku.

W przypadku, gdy strony nie ustalają okresów rozliczeniowych usługa również może być świadczona etapami lub towar może być dostarczany w częściach - w takim przypadku wydaniem towaru lub wykonaniem usługi jest zakończenie danej umowy – czyli zrealizowanie całej usługi – chyba że coś innego strony ustalają – np. ustalają rozliczenie w poszczególnych etapach.

W przypadku dostaw energii elektrycznej i cieplnej czy gazu przewodowego, obowiązek podatkowy powstanie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku (pod warunkiem, że istnieje oznaczenie okresów rozliczeniowych na fakturze lub w umowie).

W przypadku otrzymania przychodu ze źródła działalność gospodarcza, do którego nie stosuje się zasad powyższych, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.