PIT-y roczne

Deklaracje PITDochody zagranicznePIT online 2019 w 2020 rokuPIT od pracodawcyProgram PITWspólnie z małżonkiemUlgi kontynuacjaOdliczenia od podatkuZamknięcie rokuZłożenie zeznaniaKiedy zwrot podatku z PIT za 2019 rokJak wypełnić i rozliczyć PIT za 2019?PIT 2019PITyTwój e-PIT 2019/2020Pit 0 - Ulga zerowy PIT dla młodychPIT 2020Indywidualny mikrorachunek podatkowye-Deklaracje 2019/2020 - PIT.pl

Ewidencja ryczałtu - zamknięcie roku

Ewidencja ryczałtu - zamknięcie roku: Podatnicy prowadzący ewidencję przychodów (przedsiębiorcy oraz prywatni wynajmujący) z końcem roku podatkowego dokonują zamknięcia ewidencji ...

Status 401

PIT-y 2019: status 401 - Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd ...

Książka przychodów i rozchodów

PIT-y 2019: Na dzień 31 grudnia należy dokonać zamknięcia ksiąg podatkowych oraz przeprowadzić spis z natury (spis magazynowy). Do spisu warto przygotować się już wcześniej ...

Status 200

PIT-y 2019: Po wysłaniu deklaracji podatkowej i otrzymaniu numeru referencyjnego deklaracja podatnika zostaje weryfikowana od strony poprawności jego danych ...

Status 200

Umowa aktywizacyjna - pomoc domowa

PIT-y roczne 2019: Na zasadzie praw nabytych podatnicy prowadzący gospodarstwo domowe i opodatkowani na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego nadal korzystać mogą z ulgi z tytułu wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy aktywizacyjnej zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r. Kwota ulgi dotyczy odliczenia od podatku składek ZUS zapłaconych ze środków zatrudniającego za osobę zatrudnioną...

Umowa aktywizacyjna - pomoc domowa

Status 411

PIT-y 2019: Składając deklarację podatkową za pomocą Internetu, podatnik może otrzymać komunikat „411 – Weryfikacja negatywna – w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim Identyfikatorem podatkowym” ...

Status 411

Odliczanie niewykorzystanej ulgi

Ulgi kontynuacja PIT-y roczne za 2019 rok - Kontynuacja ulg podatkowych polega na korzystaniu z odliczeń na zasadach praw nabytych, tj. podatnik w latach poprzednich spełnił uprawnienia do nabycia ulgi a obecnie korzysta z odliczeń nadal, na zasadach istniejących dotychczas. Nie istnieje natomiast prawo do nabycia takiej ulgi obecnie. Zatem prawa do niej posiadają tylko ci, którzy byli do nich uprawnieni w latach wcześniejszych, a teraz tylko je kontynuują ...

Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO

PIT-y 2019: Numer nadawany dla poświadczenia poprawnego przyjęcia deklaracji przez organ podatkowy (numer UPO, numer urzędowego poświadczenia odbioru) stanowi najważniejsze dla podatnika potwierdzenie weryfikacji przesłania druku PIT przez Internet. Potwierdza on poprawność wysyłki druku PIT pod względem formalnym ...

Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO

Status 414

PIT-y 2019: System nie może uznać deklaracji za podpisaną i wysłaną do organu podatkowego. Podatnik z deklaracją, której system nadał status 414 nie zostaje przekazana, a podatnik nie spełnił swojego obowiązku podatkowego – nie złożył deklaracji podatkowej ...

Upoważnienie UPL-1

PIT-y 2018: Druk UPL-1 stanowi upoważnienie do wysyłki deklaracji podatkowej w imieniu innej osoby. Stosowany jest z reguły przez biura rachunkowe lub podatkowe w procesie wypełniania i wysyłki deklaracji swoich klientów ...