PIT-28: jakie ulgi i w jaki sposób odliczyć w rozliczeniu PIT za 2020 rok?

Iwona Maczalska

Osoby, które w 2020 roku opodatkowały swoje przychody ryczałtem ewidencjonowanym, zobowiązane są do rozliczenia go na druku PIT-28. Jakie ulgi można odliczyć w PIT-28 oraz w jaki sposób dokonać odliczenia? Wyjaśniamy.

» Do kiedy złożyć PIT-28 za 2020 rok?

Ryczałtowcy zobowiązani do rozliczenia przychodów na druku PIT-28, nie powinni z tym faktem zwlekać. Mają oni bowiem bardzo ograniczony czas na sporządzenie i wysłanie do urzędu skarbowego gotowej deklaracji. Rozliczając jednak PIT-28 warto zastanowić się nad odliczeniem ulg i odliczeń. Jakie ulgi można odliczyć, a jakich na pewno nie doliczysz w PIT-28 za 2020 rok?

» PIT-28 nie złoży się automatycznie w usłudze Twój e-PIT

PIT-28 odliczanie ulg w 2021 roku

Źródło: shutterstock

Rozliczenie PIT-28 bez niektórych ulg

Niestety podatnicy, którzy w 2020 roku uzyskali przychód opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i rozliczają się na PIT-28, nie zawsze będą mogli skorzystać z wszystkich ulg i odliczeń. Ustawa o zryczałtowanym podatku PIT wprowadza bowiem w tym zakresie pewne ograniczenia. Zgodnie z nią w dużej większości w PIT-28 nie będzie można dokonać odliczenia:

 1. Ulgi prorodzinnej (na dzieci),
 2. Ulgi na nowe technologie.

Odliczenie ulgi prorodzinnej w PIT-28 możliwe jest wyłącznie po spełneniu pewnych warunków. Ulga prorodzinna jest dostępna dla osób opodatkowanych ryczałtem w sytuacji, jeżeli uzyskują one również przychody z innych źródeł poza działalnością, najmem  opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że jeśli ryczałtowiec łączy przychody uzyskane w efekcie prowadzenia działalności gospodarczej lub najmu prywatnego z innymi zarobkami np. z umowy o pracę lub umowy zlecenia – może odliczyć ulgę na dziecko. Więcej na ten temat w artykule ,,Ryczałtowiec nie rozliczy ulgi na dziecko, chyba że posiada inne źródła przychodów".

Jakie ulgi można rozliczyć w PIT-28?

Podatnik rozliczający się na PIT-28 może dokonać odliczenia również innych ulg, obowiązujących za 2020 rok. Mowa o:

 1. Uldze na internet,
 2. Odliczeniach składek ZUS społecznych i zdrowonych,
 3. Uldze abolicyjnej,
 4. Uldze rehabilitacyjnej,
 5. Darowiznach (na cele pożytku publicznego, czy kultu religijnego),
 6. Uldze na krew (dla honorowych krwiodawców),
 7. Uldze termomodernizacyjnej,
 8. Uldze B+R,
 9. Wpłatach na emerytury IKZE,
 10. Darowiźnie na walkę z pandemią,
 11. Darowiźnie sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych,
 12. Uldze mieszkaniowej (kontynuacja odliczenia z lat poprzednich).

Jak odliczyć ulgi w PIT-28?

Ulgi i odliczenia przysługujące podatnikowi uwzględnia się w druku PIT/O, dołączonym do deklaracji PIT-28. Wyjątek stanowi ulga mieszkaniowa, którą uwzględnia się bezpośrednio w PIT-28 – część D.2., na podstawie załącznika PIT/D). Wydatków na cele mieszkaniowe nie uwzględnia się zatem w PIT/O.

Po wypełnieniu załącznika PIT/O należy w polu 75, części D. deklaracji PIT-28 wskazać łączną wartość przysługujących ulg (odliczonych od dochodu), wynikających właśnie z załącznika PIT/O, pod warunkiem, że nie zostały one odliczone od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Więcej na temat załącznika PIT/O oraz odliczania ulg w PIT-28 znajdziesz w broszurze Ministerstwa Finansów dostępnej tutaj.

 

Osoby mające problem z samodzielnym rozliczeniem PIT-28 wraz z przysługującymi ulgami i odliczeniami, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu e-PITy, który w łatwy i prosty sposób wypełni PIT-28 za Ciebie.

WynajemRozliczenie roczneOdliczenia w PITRyczałt