Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Ryczałtowiec nie rozliczy ulgi na dziecko, chyba że posiada inne źródła przychodów

Piotr Szulczewski 10.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Ryczałtowe opodatkowanie działalności gospodarczej ogranicza prawo do stosowania ulgi na dziecko. W jakich sytuacjach możliwe jest odliczenie ulgi na dziecko od przychodów opodatkowanych ryczałtem? Wyjaśniamy.

Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy jednocześnie prowadzona jest firma, którą podatnik prowadzi poza godzinami pracy na etacie. Podobnie w przypadku łączenia przychodów z firmy z wynagrodzeniem ze zlecenia, dzieła, a nawet emerytury czy renty. We wszystkich tych przypadkach prawo do ulgi na dziecko zostaje występuje, ale tylko w odniesieniu do kwot podatku do zapłaty wykazaną w PIT-37 lub PIT-36. Zatem same przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo nie wyłączają prawa do ulgi na dziecko.

rodzina

Źródło: Thinkstock.com

Prawo do ulgi prorodzinnej dotyczy również podatnika, który ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych opodatkowuje przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy lub umów podobnych. Korzystanie z ryczałtowej formy opodatkowania (PIT-28) nie ogranicza prawa do odliczania tych kwot pod warunkiem, że podatnik posiada inne źródła przychodów. Dla przykładu zatem, w przypadku podatnika otrzymującego przychody z najmu prywatnego rozliczanego ryczałtem, który zarabia również na umowie o pracę, możliwe jest odliczenie od podatku z umowy o pracę ulgi z tytułu wychowywania dzieci.

Gdy działalność ryczałtową prowadzi małżonek

Jeżeli działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem prowadzi małżonek podatnika, to również małżonek podatnika będzie miał możliwości odliczać ulgę na dzieci. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim i kwotę tę mogą oni odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Zatem małżonek osoby prowadzącej działalność opodatkowaną ryczałtem może w całości skorzystać z ulgi, odliczając jej pełną wartość od własnego podatku.

Na prawo do ulgi nie ma wpływu, czy małżonkowie posiadają ustrój wspólności majątkowej, czy też rozdzielność majątku. Nie ma też znaczenia, czy chodzi o dzieci wspólne małżonków, czy też o ich dzieci z poprzednich związków. Warunkiem jest oczywiście, by małżonek korzystający z ulgi, dla danego dziecka w stosunku do którego ją rozlicza, w roku podatkowym:

  • wykonywał władzę rodzicielską;
  • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
  • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Jaką kwotę odliczenia traci ryczałtowiec?

Kwota ulgi uzależniona jest od ilości wychowywanych dzieci. Jej wartość przedstawia poniższa tabela:

Miesięczna wartość odliczeń w ramach ulgi na dzieci
Posiadam łącznie
(liczba dzieci uprawnionych
do ulgi):
JESTEM:
Singlem, rozwodnikiem, wdowcem,
pozostaje w związku małżeńskim
przez część roku
Małżonkiem przez cały rok

1 dziecko

Zarobki < lub = 56.000 zł

Łączne zarobki < lub = 112.000 zł

92,67 zł ulgi/mc

Zarobki > 56.000 zł

Łączne zarobki > 112.000 zł

0 zł ulgi

2 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

3 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Trzecie dziecko

166,67 zł/mc

2000,04 zł/rok

4 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Trzecie dziecko

166,67 zł/mc

2000,04 zł/rok

Czwarte dziecko

225 zł/mc

2700 zł/rok

Więcej dzieci

Każde kolejne

225 zł/mc

2700 zł/rok

Piotr Szulczewski, PIT.pl

Ulga na dzieciRozliczenie rocznePIT-37PIT-36Ryczałt