Ulga mieszkaniowa w podatku PIT - w konsultacjach zewnętrznych

Redakcja PIT.pl

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia, które przedłuży do 31 grudnia 2021 r. termin na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe uzyskanego w 2018 r. przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

To efekt dialogu z biznesem i obywatelami, który prowadzony jest  m.in. za pomocą aplikacji „Głos podatnika”. Konsultacje zewnętrzne projektu rozporządzenia potrwają do 16 grudnia 2020 r.

Ulga mieszkaniowa w podatku PIT - w konsultacjach zewnętrznych
Źródło: shutterstock.com

„Od początku mojej pracy w Ministerstwie Finansów podkreślam, jak ważny jest dialog z podatnikami, naszymi klientami, a co za tym idzie jak istotne jest wsłuchiwanie się w głosy płynące z zewnątrz. Dlatego utworzyliśmy „Głos podatnika” – aplikację, która jest ważnym łącznikiem miedzy resortem finansów, a obywatelami. Wiele uwag czy inicjatyw, które tam się pojawiają jest brane pod uwagę podczas tworzenia lub odświeżania przepisów. Przedłużenie terminu wydania przychodów ze sprzedaży mieszkań to również efekt naszego dialogu. To dowód, że taka forma współpracy jest bardzo potrzebna i potwierdzenie, że układa się ona bardzo dobrze”– powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Do końca 2022 zamiast do końca 2020 - dwa lata dłużej

Podatnicy podatku PIT, którzy sprzedali nieruchomość w 2018 r., żeby skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, muszą wydatkować uzyskane przychody na własne cele mieszkaniowe najpóźniej do końca 2-letniego okresu, licząc od końca roku w którym sprzedali nieruchomość, czyli do końca 2020 r. Natomiast od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmienione przepisy dot. ulgi mieszkaniowej. Okres na wydatkowanie przychodów został wydłużony z 2 lat do 3 lat. Czyli osoba, która sprzedała nieruchomość w 2019 r., ma czas na wydatkowanie przychodu uzyskanego z tej sprzedaży do końca 2022 r.

Przedłużenie terminów to efekt stałego kontaktu i współpracy z obywatelami m.in. za pomocą aplikacji „Głos podatnika.” Aplikacja, która powstała w styczniu 2020 r.  jest dostępna na stronach podatki.gov.pl i twojglos.gov.pl.

Aplikacja "Głos podatnika” to:

  • Narzędzie, które wykorzystujemy do zbierania pomysłów i opinii, które mają usprawnić polski system podatkowy, tak aby stał się bardziej efektywny i lepiej odpowiadał na potrzeby obywateli.  
  • Od udostępnienia usługi Głos Podatnika obywatele zgłosili ponad 350 pomysłów, które dotyczą różnych obszarów działalności Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.
  • Na ponad 90% zgłoszonych pomysłów odpowiedzieliśmy.
  • Cały czas pracujemy nad udoskonaleniem „Głosu”, aby był jak najbardziej przyjazny i pomocny dla użytkowników.

Link do strony BIP RCL z projektem rozporządzenia

NieruchomościOdliczenia w PIT