Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT-28 nie złoży się automatycznie w usłudze Twój e-PIT

Iwona Maczalska 15.02.2021 12:31 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów udostępniło wstępnie wypełnione zeznania PIT za 2020 rok w usłudze Twój e-PIT. Warto jednak mieć na uwadze, że niektóre rozliczenia PIT przygotowane przez MF, nie zostaną automatycznie złożone. Mowa m.in. o deklaracji PIT-28, którą podatnik sam musi uzupełnić o brakujące dane i zaakceptować.

» Do kiedy złożyć PIT-28 za 2020 rok?

Podatnicy zobowiązani do rozliczenia swoich dochodów na PIT-28 nie powinni z tym zwlekać. Ostateczny termin złożenia tego druku w urzędzie skarbowym mija bowiem już 1 marca. Rozliczając PIT-28 można skorzystać ze wstępnie wypełnionego przez MF zeznania w Twój e-PIT. Warto jednak mieć na uwadze, że w przeciwieństwie do zeznań PIT-37 – PIT-28 wymaga dodatkowej ingerencji podatnika.

PIT-28 za 2020 rok w Twój e-PIT samodzielnie zaakcepotuj

Źródło: shutterstock

PIT-28 zaakceptuj i wyślij do US przez 1 marca

Podatnicy, którzy w 2020 r. uzyskali przychody z prywatnego najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy chcą skorzystać z wstępnie wypełnionego PIT-28 w usłudze Twój e-PIT zobowiązani są przez dniem 1 marca, jeśli jest taka konieczność, uzupełnić deklarację PIT o brakujące dane podatkowe. To jednak nie wszystko. Aby deklarację PIT uznać za wysłaną, podatnik po zalogowaniu do Twój e-PIT musi ją zaakceptować, co oznacza jej automatyczne przesłanie do urzędu skarbowego.  Nie zaakceptowanie PIT-28 w Twój e-PIT oraz brak wysyłki PIT-28 w innej formie do US w terminie do 1 marca, oznaczać będzie niedopełnienie obowiązków podatnika w zakresie rocznych rozliczeń PIT.  

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

» Najem mieszkania w 2020 roku. Na jakim PIT rozliczyć przychody z najmu?

PIT-28 w Twój e-PIT nie dla przychodów z działalności

Pomimo, że na stronie głównej usługi Twój e-PIT można znaleźć informację, że wśród zeznań podatkowych, które są udostępnione w usłudze Twój e-PIT znajdą się również druki PIT-28, to okazuje się, że w 2021 roku podobnie jak w latach ubiegłych, przedsiębiorcy rozliczający się na tych drukach będą musieli samodzielnie wypełnić zeznanie PIT. Usługa nie dotyczy bowiem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

» Kłopoty techniczne pierwszego dnia działania usługi Twój e-PIT

Deklarację PIT-28 przedsiębiorca będzie musiał samodzielnie uzupełnić o kwoty osiągniętych w 2020 roku przychodów, dochodów z działalności gospodarczej, odprowadzonych zaliczek, czy również interesujących przedsiębiorcę odliczeń – a następnie przed dniem 1 marca zaakceptować ją i wysłać do urzędu skarbowego.

 

Rozliczenie roczneTwój e-PITWynajemHOT