Najem mieszkania w 2020 roku. Na jakim PIT rozliczyć przychody z najmu?

Iwona Maczalska

Podatnicy, którzy w 2020 roku uzyskali przychód z tytułu najmu, zobowiązani są do rozliczenia ich na deklaracji PIT. Jaki PIT będzie właściwy do rozliczenia najmu?  Będzie to PIT-28, czy może PIT-36?

Osoby fizyczne, które w 2020 roku dokonywały wynajmu pokoju bądź mieszkania i z tego tytułu uzyskały przychód, muszą pamiętać o jego rozliczeniu w urzędzie skarbowym. W tym celu należy złożyć stosowną deklarację podatkową PIT. Wybór właściwej deklaracji zależy od metody rozliczania najmu w 2020 roku.

Najem na PIT-28 czy PIT-36

Źródło: shutterstock

Kiedy najem i dzierżawa na PIT-28?

Podatnicy, którzy w 2020 roku uzyskiwali przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy – opodatkowanych w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, swoje przychody zobowiązani są rozliczyć na deklaracji PIT-28. Najem ten musiał mieć formę wyłącznie najmu prywatnego, poza działalnością gospodarczą, bowiem tylko prywatny najem mieszkania można rozliczać stosując ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.  

Na rozliczenie deklaracji PIT-28 podatnicy mają czas do 1 marca. Aktualnie rozliczenia w formie elektronicznej można dokonać korzystając z programów do rozliczenia PIT. Od 15 lutego deklaracja PIT-28 zostanie udostępniona przez KAS w usłudze Twój e-PIT.

Kiedy rozliczenie najmu na PIT-36?

Przychody z najmu nie zawsze rozliczane są na PIT-28. Właściwą deklaracją do rozliczenia najmu jest również PIT-36. Kiedy ją zastosować? W dwóch przypadkach:

  1. Kiedy najem prywatny nie był opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego w 2020 roku oraz
  2. Kiedy najem wykonywany był w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W powyższych przypadkach deklaracją właściwą do rozliczenia najmu będzie zawsze PIT-36.

Z rozliczeniem najmu na deklaracji PIT-36 podatnicy nie muszą się śpieszyć. Ostateczny termin rozliczenia tej deklaracji przypada dopiero 30 kwietnia 2021 roku.

» MF radzi, jak poprawnie sporządzić PIT-36 za 2020 rok. Jest zaktualizowana broszura informacyjna

Przychód z najmu - kwoty należne, czy faktycznie zapłacone

Wątpliwości budzi kwestia tego, co należy uznać za przychód w ramach najmu. Czy będą to kwoty faktycznie zapłacone czy należne. Wszystko zależy od formy najmu. W przypadku najmu prywatnego za przychód uznać należy wyłącznie kwoty faktycznie zapłacone  np. zapłacony czynsz miesięczny. Kwoty należnej, lecz jeszcze nie zapłaconej, nie należy wliczać do przychodu z najmu.

Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku najmu w ramach działalności gospodarczej. W tym przypadku za przychód uznać należy wszystkie kwoty należne, nawet jeśli nie zostały jeszcze fizycznie zapłacone.

WynajemRozliczenie rocznePIT-36