MF radzi, jak poprawnie sporządzić PIT-36 za 2020 rok. Jest zaktualizowana broszura informacyjna

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów wydało broszurę informacyjną na temat rozliczania podatku PIT za 2020 rok na deklaracji PIT-36. Sprawdź, jakie zasady sporządzania PIT-36 obowiązują w 2021 roku.

» MF: Deklaracje PIT w usłudze Twój e-PIT dostępne od 15 lutego 2021 roku

Ministerstwo Finansów wydało zaktualizowaną broszurę informacyjną na temat zasad sporządzania zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2020 roku. Broszura informuje m.in. o tym, kto zobowiązany jest do rozliczenia na PIT-36, jaki termin złożenia PIT-36 obowiązuje w 2021 roku i czy deklaracja PIT-36 dopuszcza możliwość korzystania z ulg i odliczeń podatkowych.

PIT-36 za 2020 - kto wypełnia

Źródło: shutterstock

Kto zobowiązany jest do złożenia PIT-36 za 2020 rok?

Jak można przeczytać w broszurze Ministerstwa Finansów podmiotami zobowiązanymi do rozliczenia swojego dochodu na deklaracji PIT-36 są w osoby fizyczne, które m.in.:

  1. Prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której osiągali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegające opodatkowaniu według 5% stawki podatku,
  2. Prowadziły działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  3. Uzyskały przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
  4. Uzyskały przychody z odpłatnego zbycia rzeczy,
  5. Korzystają ze zwolnienia, tzw. kredytu podatkowego,
  6. Są zobowiązane doliczyć do swoich przychodów dochody małoletnich dzieci,
  7. Obniżają dochody o straty poniesione w latach ubiegłych,
  8. Wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

» Start Twój e-PIT 15 lutego. Sprawdź, jak zalogować się do usługi

Termin złożenia PIT-36 od 15 lutego

Deklarację PIT-36 za 2020 rok podatnik składa w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 roku. Nie oznacza to jednak, że przed 15 lutym nie ma możliwości wysłania PIT-36 do urzędu skarbowego. Zeznanie PIT-36 wyślemy do urzędu przed tą datą, jednak będzie ono potraktowane jako zeznanie złożone w urzędzie skarbowym w dniu 15 lutego 2021 roku.

 

Całe objaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące poprawnego sporządzenia PIT-36 za 2020 rok można pobrać tutaj.

PIT-36Twój e-PITRozliczenie roczne