MF: Deklaracje PIT w usłudze Twój e-PIT dostępne od 15 lutego 2021 roku

Iwona Maczalska

Podatnicy rozliczający roczne deklaracje PIT za 2020 rok, w 2021 roku po raz kolejny będą mogli skorzystać z możliwości złożenia druku poprzez rządową usługę Twój e-PIT. Gotowe deklaracje PIT-28, PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38 będą dostępne w usłudze Twój e-PIT już w lutym. Nie warto z nimi zwlekać. Im wcześniej złożymy roczny PIT w urzędzie skarbowym, tym szybciej otrzymamy zwrot podatku PIT za 2020 rok.

Deklaracje PIT służące rocznym rozliczeniom PIT za 2020 rokbędą dostępne w usłudze Twój e-PIT od dnia 15 lutego 2021 roku – taką odpowiedź udzieliło Ministerstwo Finansów na zapytanie portalu TVN24 Biznes w sprawie usługi Twój e-PIT. Oznacza to, że od tego dnia podatnicy będą mogli logować się do usługi, by podejrzeć wstępnie wypełnione deklaracje PIT za 2020 rok. Podatnicy, którzy uznają, że ich deklaracje zawierają poprawne dane nie powinni zwlekać z akceptacją przygotowanego w usłudze Twój e-PIT druku (wysyłką). Im szybciej to zrobią, tym szybciej mogą liczyć na zwrot nadpłaconego podatku PIT za 2020 rok.

PIT za 2020 rok w Twój e-PIT

Źródło: shutterstock

Jakie druki PIT dostępne w Twój e-PIT w 2021 roku?

Logując się do usługi Twój e-PIT podatnicy będą mogli skorzystać z przygotowanej dla nich deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Udostępniona deklaracja PIT wypełniona zostanie kwotami przychodów, kosztów, zaliczek na podatek, przekazanych do urzędu skarbowego przez płatników, w informacjach PIT-11 i PIT-8C oraz uzupełniona wartościami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podatnika.

PIT-36, PIT-36L, PIT-28 w usłudze Twój e-PIT nie dla przedsiębiorców 

Niestety podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na deklaracji PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28, podobnie jak w latach ubiegłych, będą musieli samodzielnie wypełnić swoje deklarację PIT za 2020 rok. Deklaracja te pomimo, że zostaną udostępnione w usłudze Twój e-PIT nie będą zawierały kompletu danych niezbędnych do wysłania kompletnego rozliczenia PIT za 2020 rok.  Deklaracje osób prowadzących działalność gospodarczą nie będą zawierały m.in. wyszczególnienia dochodów, od których przedsiębiorca sam odprowadzał zaliczki na podatek w 2020 roku. Więcej na ten temat w artykule ,, Przedsiębiorcy muszą sami wypełnić PIT za 2020 rok. Fiskus nie rozliczy ich”.

Szybszy zwrot podatku PIT za 2020 rok dla e-deklaracji PIT

e-Deklaracje podatkowe złożone elektronicznie są objęte krótszym okresem zwrotu nadpłaconego podatku, w porównaniu do druków złożonych w formie tradycyjnej. Maksymalnie w ciągu 45 dni od dnia złożenia elektronicznego rozliczenia PIT, fiskus dokona zwrotu nadpłaty podatku.

Warto jednak pokreślić, że w myśl obowiązujących przepisów prawa termin złożenia e-deklaracji, liczy się najwcześniej od dnia 15 lutego 2021 roku (nawet jeśli zostanie wysłana przed tą datą). Oznacza to, że jeżeli podatnik złoży swoje roczne zeznanie 15 lutego, to najpóźniej 1 kwietnia otrzyma on zwrot nadwyżki zapłaconego podatku dochodowego.

 

Rozliczenie rocznePIT-36PIT-37Twój e-PIT