Pobierz e-pity 2019

Zostały 23 dni na złożenie PIT 2013: sprawdź obowiązujące ulgi i odliczenia

Piotr Szulczewski 08.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaZostały ostatnie trzy tygodnie na złożenie rocznego rozliczenia PIT za 2013 rok. Ostateczny termin rozliczenia się z urzędem skarbowym przypada w środę 30 kwietnia. Do tego dnia powinniśmy wypełnić obowiązującą nas deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39.

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów podatnicy nie zostawiają tegorocznych rozliczeń na ostatnią chwilę i zdecydowanie chętniej rozliczają się drogą elektroniczną niżeli rok temu. Również urzędy skarbowe notują wzrost zainteresowania elektroniczną formą rozliczeń. W 2013 roku zanotowano 30% deklaracji rocznych składanych drogą elektroniczną.


Nie zostawiaj deklaracji PIT na ostatnią chwilę

Mamy kilka sposobów złożenia rocznej deklaracji PIT jednak najszybszym i najprostszym jest wypełnienie i wysłanie deklaracji za pomocą jednego z programów dostępnych na wielu portalach. Jest to zapewne najprostszy i najszybszy sposób jednak pomimo to nie warto zostawiać rozliczenia na wieczór 30 kwietnia. Zapewne spotkamy się wtedy z wieloma utrudnieniami wynikającymi z obciążenia serwerów. Szkoda zatem naszych nerwów, by się zastanawiać się, czy aby na pewno zdążyliśmy poprawnie wysłać swój PIT, czy też nie.


Po wysłaniu pobierz UPO

Wysyłając PIT przez internet nie zapomnij o pobraniu dokumentu UPO będącego urzędowym poświadczeniem złożenia rocznego rozliczenia PIT za ubiegły rok podatkowy. UPO jest jedynym poświadczeniem dla fiskusa potwierdzającym złożenie przez podatnika elektronicznego zeznania. Nie zapomnij, że UPO podobnie jak inne papierowe dokumenty podatnik ma obowiązek przechowywać przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zatem tegoroczny dokument UPO musimy przechowywać aż do końca 2019 roku.


Jakie ulgi podatkowe w 2014 roku?

Rozliczając deklarację PIT warto zwrócić uwagę na to, czy przysługuje nam prawo do skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych. Ulgi mające zastosowanie w 2014 roku przedstawia poniższa tabela:
 

Ulga podatkowa Dokumenty
Odliczane od dochodu

Składki ZUS

RMUA od pracodawcy + PIT-11, u przedsiębiorcy – dowód opłacenia składek

Darowizny – krew i osocze

Zaświadczenie jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej krwi

Darowizny na kościół – kult religijny

Pieniądze – dowód wpłaty na rachunek obdarowanego, inna darowizna – dowód z danymi: darczyńcy, wartością darowizny oraz oświadczeniem o jej przyjęciu.

Darowizny – pożytek publiczny

Internet

Dane kupującego, sprzedawcy, za co płatność, ile zapłacono - korzystasz wyłącznie przez dwa bezpośrednio po sobie następujące lata podatkowe.

Zwrot nienależnych świadczeń

Dane zwracającego świadczenie, otrzymującego zwrot, informacja o tytule świadczenia, kwocie zwrotu,

IKZE

Na dokumencie: dane opłacającego składkę, instytucji finansowej, opłacona kwota, rodzaj świadczenia (za co płatność)

Rehabilitacja

- Samochód – umowa własności (współwłasności) pojazdu + potwierdzenie zlecenia i odbycia zabiegów; gdy wymagane dodatkowo - potwierdzenie stopnia niepełnosprawności.;

- przewodnik (obowiązek wskazania osoby przewodnika), pies asystujący (certyfikat);

- inne wydatki, w tym leki, sprzęt rehabilitacyjny, ułatwiający funkcjonowanie - dane nabywcy, sprzedawcy, za co płatność, ile zapłacono za wydatek na cele rehabilitacyjne lub ułatwiające wykonywanie czynności życiowych;

- w przypadku wydatków na leki lub niezbędne zabiegi – dokumentacja medyczna od lekarza lub udokumentowana konieczność przeprowadzenia takiej terapii,

Na szkolenie uczniów

Decyzja o uldze uczniowskiej z organu podatkowego

Na pomoc domową

Umowa aktywizacyjna oraz dowód opłacenia składek ZUS (dane osób, kwota, przedmiot zapłaty)

Budowlana

Faktury lub inne dokumenty za poniesione wydatki zgodnie z przepisami w dacie obowiązywania ulgi (prawa nabyte)

Darowizny – cele charytatywno – opiekuńcze kościelnych osób prawnych

Pokwitowanie odbioru darowizny (od kogo – dla kogo, ile otrzymano) + w okresie 2 lat sprawozdanie z przeznaczenia darowizny na działalność charyt. – opiekuńczą

Odliczane od podatku

Składki zdrowotne

RMUA pracodawcy + PIT-11, u przedsiębiorcy – dowód opłacenia składek

Na dzieci – prorodzinna

Bez dowodów, istotny jest okres sprawowania opieki oraz uprawnienia do jej sprawowania – stąd na żądanie organu przedstawić należy odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę w tym zakresie ze starostą; jeżeli posiadasz 1 dziecko ustal wartość własnych dochodów.

Podatek z zagranicy – abolicyjna

Poświadczenie o wartości podatku zapłaconego za granicą za dany rok

Budowlana

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w trakcie uzyskiwania praw do ulg (prawa nabyte)

Odsetkowa

Potwierdzenie banku o wartości opłaconych w roku odsetek

Inne

Strata

Nie są wymagane, podstawą deklaracje za poprzednie lata

1% podatku

W przypadku wysyłki w ostatnich dniach – dowód terminowego nadania przesyłki pocztowej z deklaracją PIT

Źródło: Piotr Szulczewski, PIT.pl

 

Kto musi rozliczyć się do 30 kwietnia?

Do rozliczenia podatku najpóźniej do dnia 30 kwietnia zobowiązani są:

1. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika
  -na deklaracji PIT-36,

<< więcej o deklaracji PIT-36

2. Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo a więc opłacający podatki wyłącznie według stawki 19% niezależnie od tego, jak dużo zarobili - na deklaracji PIT-36L,

<< więcej o deklaracji PIT-36L

3. Osoby rozliczające przychody uzyskiwane i rozliczane za pośrednictwem płatników (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, emerytury) - na deklaracji PIT-37,

<< więcej o deklaracji PIT-37

4. Podatnicy prywatnie zajmujący się obrotem papierami wartościowymi lub zbywający udziały w spółkach. Osoby te zobowiązane są do rozliczenia uzyskanych dochodów na deklaracji PIT-38,

<< więcej o deklaracji PIT-38

5. Podatnicy, którzy uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych nabytych bądź wybudowanych po 31 grudnia 2008 roku oraz obowiązani odprowadzać podatek według stawki 19% od podstawy obliczenia podatku. Podatnicy Ci winni rozliczyć się za pomocą deklaracji PIT-39.

<< więcej o deklaracji PIT-39

Iwona Maczalska,
PIT.pl