PIT-y roczne 2013
Pomoc eksperta

Ulgi i odliczenia

1% podatku OPP

W zeznaniu składanym za 2013 r. podatnik ma prawo przekazać 1 % swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Ile można zyskać?

Tak naprawdę podatnik nie zyska nic – ale też nic nie straci – a może bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z jego podatków. Zysk podatnika jest więc bardziej moralny.

Podmioty uprawnione - czyli kto może przekazać 1%

Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:

Jak przekazać 1% podatku

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

  • numer KRS organizacji
  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji. Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku na OPP.
 

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego


W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1%. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią:

  • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
  • wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,
  • przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).

Są to dane, które mogą posłużyć organizacji celem podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 1% podatku.

Konkretny cel

Podatnik w deklaracji może wskazać również konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. Trzeba zaznaczyć, że dla organizacji będzie to jedynie informacja; nie jest to informacja zobowiązująca, w szczególności organizacja nie musi rozliczyć się z przekazania darowizny na cel konkretnej osoby. Wystarczy, że realizuje cele statutowe.

Celem może być ratowanie życia konkretnej osoby, realizowane poprzez daną organizację (np. na rzecz leczenia Jana Kowalskiego) wsparcie konkretnej placówki (np. ratowanie kościoła w Limanowej), czy wsparcie danego pionu działalności statutowej (np. na działalność związaną z dożywianiem dzieci w szkołach).

Podanie celu szczegółowego powoduje, że wraz z kwotą organizacja otrzyma informację na jaki cel powinna przeznaczyć uzyskane od podatnika pieniądze.

Kwota 1% podatku

Podatnik przekazać może nie więcej niż 1% podatku wskazanego w zeznaniu podatkowym. Oznacza to przede wszystkim, że do niego należy decyzja czy będzie to cały 1%, czy też tylko część tej kwoty. Jeśli przekazuje tylko część tej kwoty – wpisuje po prostu kwotę mniejszą niż 1%. Jeżeli przekazuje kwotę 1% to w deklaracji nie należy wpisywać „1%”, tylko faktyczną kwotę w złotówkach, jaką się przekazuje, stanowiącą np. jeden 1% podatku lub mniej.

Wykazana kwota 1% musi wynikać albo z zeznania albo też później może być skorygowana i wynikać z korekty zeznania złożonej w terminie nie dłuższym niż miesiąc od terminu ostatecznego na złożenie deklaracji za dany rok. Jeżeli zatem termin ostateczny u rozliczających PIT-37 to 30 kwiecień, korektę ze zmianą kwoty lub korektę ujmującą kwotę 1% można złożyć do końca maja. U podatników rozliczających ryczałt termin złożenia zeznania mija z końcem stycznia, więc do końca lutego można taką korektę przekazać Urzędowi Skarbowemu.

Podatek wynikający z deklaracji musi być zapłacony nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Istotne jest to przede wszystkim w przypadku podatników, których zaliczki roczne były pobierane w kwocie niższej niż zobowiązanie za dany rok. Musi być on zapłacony w całości w stosunku do kwoty 1%, którą mamy przekazać (np. podatek 1000 zł – 10 zł przekazane; nie może być 990 zł podatku zapłacone a wniosek jest o 10 zł).

Za zapłacony podatek, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską Spółkę Akcyjną za polecenie przesyłki listowej (6,60 zł). Jeżeli taka zaległość występuje – to nie powoduje ona problemu z rozliczeniem 1% w całej kwocie. Zaległość ponad tę kwotę musi być opłacona.

Kwota 1% podatku może również wynikać z korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie miesiąca od ostatecznego terminu złożenia deklaracji podatkowej.

UWAGA: spóźnienie

Jeżeli podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji podatkowej w danym roku, to utraci prawo do przekazania 1%. Warto złożyć nawet zeznanie puste, a potem w ramach korekty przekazać kwotę na rzecz organizacji.

Podatnik składa zatem zeznanie do:

  • 31 stycznia 2014 r. – rozliczający się ryczałtowo,
  • 30 kwietnia 2014 r. – pozostali podatnicy.

Korektę (bądź korekty) złożyć można w terminie miesiąca po upływie terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany rok. Co istotne, jeżeli deklarację roczną złoży się wcześniej, czyli przed 30 kwietnia, to termin miesiąca na złożenie korekty liczyć należy i tak od 30 kwietnia, a nie od dnia złożenia deklaracji.

Podatnik przekazać może kwotę wybranej organizacji. Nie może rozłożyć płatności wskazując kilku organizacji, musi wybrać wyłącznie jedną organizację. Istnieje jednak pewien wyjątek.

UWAGA: jeden podatnik - kilka organizacji

Podatnicy, którzy składają wiele deklaracji podatkowych (np. PIT-36 i PIT-39) mogą w każdym zeznaniu wskazać wyłącznie jedną organizację pożytku publicznego. Innymi słowy wskazać mogą we wszystkich deklaracjach tę samą organizację lub też tyle różnych organizacji, ile deklaracji wypełnia. Ważne, żeby na jednej deklaracji – była jedna organizacja.

Zaokrąglanie

Przekazywaną kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Przykładowo, gdy jeden procent wynosi 23,43 zł przekazać należy 23,40 zł, gdy kwota ta wynosi 23,49 zł, przekazać należy 23,40 zł.

Wykaz organizacji

Organizacje, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku zamieszane są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie elektronicznej i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji pożytku publicznego mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, może przekazać 1 % podatku . W wykazie tym nie uwzględnia się organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy.

Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli organizacja ta nie podała lub nie zweryfikowała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru rachunku bankowego lub podany numer rachunku bankowego do przekazania 1 % z zeznań podatkowych za rok podatkowy zmieniła w okresie od dnia 15 marca do dnia 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli zmiana numeru rachunku bankowego nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 15-07-2013
  • data modyfikacji: 04-07-2014

Komentarze

Autor: Marek (24-06-2014 23:34:29)
Temat: przekazanie podatku
witam czy ktoś dostał już zwrot podatku dla organizacji opp my jeszcze nie mamy ale chętnie dowiemy się czy ktoś już dostał pozdrawiamy Fundacja Daj Siebie Innym
Autor: Marcin (07-05-2014 13:25:58)
Temat: 1% tylko na zwierzaki
Im więcej poznaję ludzi (przede wszystkich tych w czarnych, lub purpurowych sukienkach), tym bardziej kocham psy. I wszystko jasne...
Autor: Pomoc dla zwierzaków (17-03-2014 14:44:44)
Temat: Przekaż 1% podatku
Zachęcam do przekazania 1% podatku na Fundację For Animals. Fundacja pomaga porzuconym i bezdomnym zwierzakom - Wasz 1% podatku to środki na leczenie i karmę dla psów...pokaż całą treść
Zachęcam do przekazania 1% podatku na Fundację For Animals. Fundacja pomaga porzuconym i bezdomnym zwierzakom - Wasz 1% podatku to środki na leczenie i karmę dla psów i kotów - skrzywdzonych przez właścicieli, bezdomnych. KRS 0000265307 Strona Fundacji www.foranimals.org.plzwiń
Autor: natalia (15-03-2014 07:02:35)
Temat: 1% dla SIEMACHY
Jeżeli nie macie pomysłu komu, a chcielibyście oddać 1% swojego podatku to polecam uwadze Stowarzyszenie SIEMACHA z Krakowa. To miejsce spotkań młodych ludzi. SIEMACHA tworząc podwórko nowej...pokaż całą treść
Jeżeli nie macie pomysłu komu, a chcielibyście oddać 1% swojego podatku to polecam uwadze Stowarzyszenie SIEMACHA z Krakowa. To miejsce spotkań młodych ludzi. SIEMACHA tworząc podwórko nowej generacji pozwala im rozwijać się na wielu płaszczyznach. Znają się na tym co robią i działają naprawdę skutecznie! Więcej możecie dowiedzieć się na http://siemacha.org.pl/ i na http://jedenprocentopp.pl/zwiń
Autor: andzia (12-03-2014 20:58:02)
Temat: 1% OPP Arka
ten 1% to naprawde wiele dla potrzebujących. proszę by wszyscy korzystali z tej możliwości. ja wspieram L'arche fundację która opiekuje się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi umysłowo. ten 1%...pokaż całą treść
ten 1% to naprawde wiele dla potrzebujących. proszę by wszyscy korzystali z tej możliwości. ja wspieram L'arche fundację która opiekuje się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi umysłowo. ten 1% bardzo się im przyda. zachęcam i was! http://www.larche.org.pl/ zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj