PIT-y roczne 2014
Pomoc eksperta

Dochody zagraniczne

Dochody Polaka uzyskane za granicą

Polski rezydent podatkowy rozliczenia rocznego dokonać musi sumując całość uzyskiwanych w danym roku kwot przychodów, zarówno tych uzyskanych w kraju, jak i za granicą (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zdarzają się jednak przypadki, gdy przychodów zagranicznych nie trzeba w Polsce  w ogóle wykazywać.

Polskim rezydentem podatkowym, który całość swoich przychodów rozlicza na terytorium Rzeczypospolitej jest podmiot, który posiada w Rzeczypospolitej miejsce zamieszkania, przez co należy rozumieć, że osoba:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Inaczej jest w przypadku nierezydentów, którzy zarabiając w Polsce obowiązkowi rozliczenia z urzędem skarbowym podlegają wyłącznie z zarobków uzyskiwanych z terytorium Polski, przy czym na podstawie umów międzynarodowych, również ten obowiązek może zostać ograniczony.


Polski rezydent

Polski podatnik – rezydent - osiągać może zatem zarówno dochody położone na terytorium kraju, jak i dochody pochodzące z zagranicy, czy też wypłacane mu przez zagraniczne przedsiębiorstwa – nawet w przypadku wykonywania zleceń na terytorium kraju. Wszystkie przychody rozliczy on w Polsce, w rocznym zeznaniu podatkowym.

Obowiązek wykazania dochodów w Polsce nie jest uzależniony od źródła przychodów. Innymi słowy – niezależnie, czy podatnik wykonuje umowę o pracę, sprzedaję prawa autorskie czy też wynajmuje nieruchomość – przychody według polskiego ustawodawcy powinny być wykazane w Polsce i w Polsce opodatkowane. Co więcej, podatnik jest również zobowiązany rozliczać przychody z tytułu prowadzonej za granicą pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uwaga:

Powyższa reguła może podlegać znaczącym modyfikacjom za sprawą umów międzynarodowych zawartych z krajem wykonywania czynności zarobkowych. Umowa międzynarodowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ma wyższą moc niż ustawa. Stąd każdorazowo należy sięgnąć do umów i sprawdzić, czy nie wskazują one szczególnych zasad opodatkowania danego rodzaju przychodów.

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-36 (20)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT/ZG (5) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

Umowy międzynarodowe mają za zadanie spowodować, by nie wystąpiło dwukrotne – podwójne opodatkowanie tych samych przychodów – w kraju zarobkowania (za granicą) oraz w kraju rezydencji (zamieszkania, rezydencji). Mogą one zakładać, że:

 • jakieś przychody w ogóle nie podlegają opodatkowaniu w jednym państwie (przychody opodatkowane tylko w państwie zarobkowania lub tylko w państwie rezydencji),
 • opodatkowanie w obu państwach, ale pobór podatku w jednym z Państw, tylko do wartości określonego limitu (np. odsetki mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, lecz gdy odbiorca jest ich właścicielem, podatek ustalony w ten sposób nie może przekroczyć 10% kwoty brutto tych odsetek.),
 • opodatkowanie przychodów w obu państwach - rezydencji i zarobkowania, z prawem do zastosowania określonych zasad unikania podwójnego opodatkowania:
  • zwolnienia z progresją,
  • proporcjonalnego odliczenia.


Zasada odliczenia proporcjonalnego

Jeżeli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nakazuje zastosować zasadę odliczenia proporcjonalnego lub też nie stanowi o zastosowaniu jakiejkolwiek metody, ewentualnie jeśli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w ogóle nie była z danym krajem zawarta, polski rezydent podatkowy ma obowiązek:

 • w zeznaniu rocznym wykazać przychody z zagranicy (deklaracja podatkowa PIT – z reguły PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG),
 • odliczyć podatek zapłacony u źródła, w kraju obcym, ale tylko proporcjonalnie nie więcej, niż podatek, który należy zapłacić z tego tytułu w Polsce w zakresie przypadającym na kwotę dochodu z zagranicy (czyli proporcjonalnie do dochodu z zagranicy).

Zatem jeśli podatek za granicą byłby wyższy niż w Polsce - konieczne będzie odliczenie części podatku zagranicznego, nie będzie można odliczyć go w całości


Przykład

Za granicą podatek wynosi 5 tys. zł (według stawki 25%). W Polsce podatek ten wynosi 3 tys. zł (według stawki 18%). Podatnik uzyskiwał w Polsce jeszcze inne przychody i łącznie powinien od nich zapłacić 10 tys. zł podatku. Podatnik nie odliczy całego podatku zapłaconego za granicą, lecz jedynie 3 tys. zł - czyli tę część podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.


Zasada zwolnienia z progresją

Stosowanie tej zasady zwalnia z opodatkowania w Polsce kwoty uzyskane za granicą, ale może wpływać na stopień skali podatkowej stosowanej do wynagrodzeń krajowych.

Uwaga!

Jeżeli podatnik poza przychodami uzyskanymi za granicą nie uzyskiwał w kraju innych przychodów, nie musi on składać w takim przypadku deklaracji podatkowej. Natomiast w przypadku zastosowania zasady proporcjonalnego odliczenia - deklarację trzeba złożyć.

 

Zarobkowanie w Polsce nawet kwoty poniżej 3091 zł (kwota wolna od podatku) zobowiązuje nas do doliczenia przychodów z zagranicy rozliczanych na zasadzie zwolnienia z progresją i wykazania źródła przychodów w rocznej deklaracji podatkowej.

Odliczanie podatku zagranicznego 2014

W zeznaniu za rok 2014 kwoty podatku wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku. Ta sama (odpowiednio) zasada przeliczania dotyczy ewentualnych kosztów uzyskania przychodów, ponoszonych w walutach obcych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 23-07-2014
 • data modyfikacji: 31-12-2014

Łatwiej już nie można! Rozlicz swój PIT w 5 minut!
Nie trać czasu i paliwa na wizyty w urzędzie skarbowym!
Bezpłatny program bezbłędnie wypełni za ciebie deklaracje,
które sprawnie i bezpiecznie wyślesz przez Internet!

 


Komentarze

Autor: pit forma (01-03-2015 18:55:25)
Temat: Jola rozliczanei dochodu z Anglii
Witam chciałam się zapytaj jak to jest w przypadku gdy pracowałam miesiać w Anglii i nie miałam tam odprowadzanego podatku czy to tez trzeba uwzględnic w...pokaż całą treść
Witam chciałam się zapytaj jak to jest w przypadku gdy pracowałam miesiać w Anglii i nie miałam tam odprowadzanego podatku czy to tez trzeba uwzględnic w rozliczeniach ?zwiń
Autor: pit forma (28-02-2015 00:50:45)
Temat: Autor: Gaga (27-02-2015 15:33:36) Temat: dochody z Holandii
Z pracy w Holandii tak , bo tu ma miejsce metoda proporcjonalna i należy wykazać dochody choćby tylko zagraniczne same w polskim pit i odliczyć...pokaż całą treść
Z pracy w Holandii tak , bo tu ma miejsce metoda proporcjonalna i należy wykazać dochody choćby tylko zagraniczne same w polskim pit i odliczyć zagraniczny podatek w proporcji przypadający na podatek polski, ale jeśli jednak podatek nie został zapłacony za granicą, nie ma miejsca umowa unikania podwójnego opodatkowania i dochód należy rozliczyć w Polsce nie odliczając podatku zagranicznego , pozdr pit forma wiater48@o2.pl . zwiń
Autor: pit forma (28-02-2015 00:42:40)
Temat: Autor: Marzena (25-02-2015 18:52:38) Temat: dochody za granicą
Nie jasny jest ten zwrot nie mam prawa ....jeśli praca była wykonywana nie dłużej niz 183 dni , pracodawca polki nie ma siedziby , zakładu ani zamieszkania...pokaż całą treść
Nie jasny jest ten zwrot nie mam prawa ....jeśli praca była wykonywana nie dłużej niz 183 dni , pracodawca polki nie ma siedziby , zakładu ani zamieszkania za granicą podatek jest pobierany i płatny w Polsce i nie ma obowiązku płacić podatek zagraniczny, ale jeśli Pani zauważyła, że jednak był zapłacony dwukrotnie to ma miejsca umowa o unikaniu podwójnego opodatkowanie i ma prawo Pani odliczyć podatek zagraniczny . Niech Pani sprawdzi czy faktycznie był on dwa razy zapłacony właściwie. A prawo do odliczenia wtedy podatku tak czy inaczej Pani przysługuje z tym, że jako metoda proporcjonalna z pracy w Holandii (jeśli był pobrany podatek zagraniczny ) więcej info na wiater48@o2.pl , jeśli potrzeba , pzodr . zwiń
Autor: pit forma (27-02-2015 23:37:53)
Temat: Autor: Bogdan (24-02-2015 11:49:37) Temat: Praca w Holandi
Witam tu w kraju jak najbardziej Pan rozlicza zlecenie i dochody z Polski łącznie, zapewne nawet nie zapłacił Pan podatku w od tych dochodów zagranicznych za...pokaż całą treść
Witam tu w kraju jak najbardziej Pan rozlicza zlecenie i dochody z Polski łącznie, zapewne nawet nie zapłacił Pan podatku w od tych dochodów zagranicznych za granicą ?, jeśli tak to nie ma tu zastosowania metoda progresji , jeśli coś więcej, to pisać na wiater48@o2.pl zwiń
Autor: pit forma (27-02-2015 23:29:36)
Temat: Autor: ania (23-02-2015 23:23:20) Temat: rozliczenie z dochodu w Niemczech
A co Pani uważa , ze z ilu lat wstecz można by wykazywać dochody do rozliczeń i jaki miałoby to sens n lat wcześniej rozliczać...pokaż całą treść
A co Pani uważa , ze z ilu lat wstecz można by wykazywać dochody do rozliczeń i jaki miałoby to sens n lat wcześniej rozliczać dziś , jak przepisy się zmieniają , rozliczenie jest za jeden i to ten miniony rok, prawo nie działa wstecz, jeśli wtedy nie miała Pani obowiązku się rozliczać, to obecnie tym bardziej nie z tego co już odległe , pozdr zwiń
Autor: Gaga (27-02-2015 15:33:36)
Temat: dochody z Holandii
Witam wszystkich. Moja córka pracowała w Holandii w 2014 roku krócej niż 183 dni i nie osiągnęła w Polsce żadnych dochodów. Czy musi się rozliczyć w Polsce?...pokaż całą treść
Witam wszystkich. Moja córka pracowała w Holandii w 2014 roku krócej niż 183 dni i nie osiągnęła w Polsce żadnych dochodów. Czy musi się rozliczyć w Polsce? Bardzo proszę o odpowiedź i poradę, bo zasięgam informacji w różnych miejscach i każdy mówi co innego. zwiń
Autor: Marzena (25-02-2015 18:52:38)
Temat: dochody za granicą
Witam. W 2014 roku pracowalam w Polsce. Niemczech oraz Holandii. Wszystkie prace z jednej firmy. Otrzymalam pit 11 ze swojego zakladu pracy w których zostaływykazane wszystkie dochody...pokaż całą treść
Witam. W 2014 roku pracowalam w Polsce. Niemczech oraz Holandii. Wszystkie prace z jednej firmy. Otrzymalam pit 11 ze swojego zakladu pracy w których zostaływykazane wszystkie dochody zzarówno polskie jak i zagraniczne. Do pitu księgowa dołączyła pismo w którym rozpisane zostalo w jakim kraju ile zarobilam oraz rozliczenie z Holandii. W piśmie tym napisane zostało iż nie mam prawa do rozliczenia podatku zaplaconego za granicą gdyż firma nie posiada w danym kraju swojej siedziby i wszystko opłaca w Polsce jednak na rozliczeniu z Holandii widnieje kwota zaplaconego podatku dochodowego. Czy nie mam prawa do rozliczenia tego podatku? Co z podwójnym opodatkowaniem?zwiń
Autor: Bogdan (24-02-2015 12:01:03)
Temat: Praca w Holandi
Witam , jak mam sie rozliczyc z pitu jak byłem w Holandi 6 tygodni na umowe zlecenie a potem zostałęm zwolniony i wrociłem do Polski , a...pokaż całą treść
Witam , jak mam sie rozliczyc z pitu jak byłem w Holandi 6 tygodni na umowe zlecenie a potem zostałęm zwolniony i wrociłem do Polski , a w pazdierniku podjałem prace na umowe poł etatu ? zwiń
Autor: Bogdan (24-02-2015 11:49:37)
Temat: Praca w Holandi
Witam , jak mam sie rozliczyc z pitu jak byłem w Holandi 6 tygodni na umowe zlecenie a potem zostałęm zwolniony i wrociłem do Polski , a...pokaż całą treść
Witam , jak mam sie rozliczyc z pitu jak byłem w Holandi 6 tygodni na umowe zlecenie a potem zostałęm zwolniony i wrociłem do Polski , a w pazdierniku podjałem prace na umowe poł etatu ? zwiń
Autor: ania (23-02-2015 23:23:20)
Temat: rozliczenie z dochodu w Niemczech
\"Jeżeli podatnik poza przychodami uzyskanymi za granicą nie uzyskiwał w kraju innych przychodów, nie musi on składać w takim przypadku deklaracji podatkowej\" Czy to oznacza, że jeżeli miałam...pokaż całą treść
\"Jeżeli podatnik poza przychodami uzyskanymi za granicą nie uzyskiwał w kraju innych przychodów, nie musi on składać w takim przypadku deklaracji podatkowej\" Czy to oznacza, że jeżeli miałam dochód za granicą parę lat temu, z którego się nie rozliczyłam, bo nie miałam dochodu w Polsce to nie muszę się z niego w ogóle rozliczać? Czy muszę teraz mimo, że to nie jest dochód z tego roku? (w tym roku mam już dochód w Polsce)zwiń
Autor: Alina (19-02-2015 13:14:54)
Temat: Renty
Pominieto inne zrodla dochodow - renty inwalidzkie wojenne, rodzinne i np. wdowie. Wedlug niektorych zrodel ma tu zastosowanie umorzenie podatku w Polsce
Autor: pit forma (18-02-2015 01:44:53)
Temat: Autor: Paweł (17-02-2015 18:32:41)
Rozumiem Pana ale Pan się powołuje tylko na część przepisu, drugi jest nie mniej ważny centrum interesów życiowych i osobistych, Pan tu posiadał działalność nawet gospodarczą...pokaż całą treść
Rozumiem Pana ale Pan się powołuje tylko na część przepisu, drugi jest nie mniej ważny centrum interesów życiowych i osobistych, Pan tu posiadał działalność nawet gospodarczą i powiażane z tym zapewne rachunki bankowe , wpływy , wypływy itd, to mało jest? małżonka natomiast jeśli nie osiagała w Polsce żadnych dochodów nie rozlicza się tu, pozdrzwiń
Autor: Paweł (17-02-2015 18:32:41)
Temat: Praca w Anglii do "pit forma"
Ale jeśli ja nie jestem rezydentem Polskim. Byłem w kraju mniej niż 183 dni ?
Autor: pit forma (17-02-2015 03:09:46)
Temat: Autor: monika (16-02-2015 18:21:11) i do wszystkich
Ostatnie zdanie , jako wniosek ... " W każdym innym przypadku osoba osiągająca dochody z zagranicy, zamieszkała w Polsce, będzie mieć obowiązek rozliczenia się w polskim urzędzie...pokaż całą treść
Ostatnie zdanie , jako wniosek ... " W każdym innym przypadku osoba osiągająca dochody z zagranicy, zamieszkała w Polsce, będzie mieć obowiązek rozliczenia się w polskim urzędzie skarbowym." dotyczy tej poniższej treści. Wynika z tego, że obowiązek złożenia w Polsce zeznania podatkowego nie powstaje jedynie w przypadku, gdy podatnik uzyskał dochód z państwa, z którym obowiązująca umowa przewiduje, jako metodę unikania podwójnego opodatkowania, metodę wyłączenia z progresją i nie uzyskał on w tym samym roku podatkowym innego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej .zwiń
Autor: pit forma (17-02-2015 03:03:49)
Temat: Autor: monika (16-02-2015 18:21:11) i do wszystkich
Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli: • osiągnie inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej, W każdym innym przypadku osoba osiągająca...pokaż całą treść
Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli: • osiągnie inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej, W każdym innym przypadku osoba osiągająca dochody z zagranicy, zamieszkała w Polsce, będzie mieć obowiązek rozliczenia się w polskim urzędzie skarbowym. zwiń
Autor: pit forma (17-02-2015 02:48:58)
Temat: Autor: monika (16-02-2015 18:21:11)
WItam. Jak najbardziej musi się Pani rozliczyć z tych zarobków w POLsce, ale metoda wyłączenia to nie jest drugi podatek w Polsce , bo to już...pokaż całą treść
WItam. Jak najbardziej musi się Pani rozliczyć z tych zarobków w POLsce, ale metoda wyłączenia to nie jest drugi podatek w Polsce , bo to już umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego podatku regulują i znoszą aby nie płacić dwa razy , tylko jednak wykazuje się ten dochód i proporcjonalnie także do tego dochodu oblicza podatek od polskich zarobków , pozdr , jak coś, pisać na wiater48@o2.pl . zwiń
Autor: monika (16-02-2015 21:39:29)
Temat: rozliczenie w polsce
Witam, w styczniu pracowałam w Polsce na umowę o pracę, później od lutego do października pracowałam w Holandii czy rozliczając się w Polsce muszę wykazać zarobki z...pokaż całą treść
Witam, w styczniu pracowałam w Polsce na umowę o pracę, później od lutego do października pracowałam w Holandii czy rozliczając się w Polsce muszę wykazać zarobki z Holandii? czy np mogę rozliczyć się tylko tam? zwiń
Autor: monika (16-02-2015 18:21:11)
Temat: rozliczenie w polsce
Witam, w styczniu pracowałam w Polsce na umowę o pracę, później od lutego do października pracowałam w Holandii czy rozliczając się w Polsce muszę wykazać zarobki z...pokaż całą treść
Witam, w styczniu pracowałam w Polsce na umowę o pracę, później od lutego do października pracowałam w Holandii czy rozliczając się w Polsce muszę wykazać zarobki z Holandii? czy np mogę rozliczyć się tylko tam? zwiń
Autor: pit forma (16-02-2015 00:52:06)
Temat: Autor: Paweł (14-02-2015 16:14:27)
Witam Do Pana jak najbardziej ma zastosowanie rozliczenia od całości dochodów metoda progresji , która wyłącza proporcjonalnie dochód osiągnięty w Anglii z opodatkowania w Polsce, po szczegóły...pokaż całą treść
Witam Do Pana jak najbardziej ma zastosowanie rozliczenia od całości dochodów metoda progresji , która wyłącza proporcjonalnie dochód osiągnięty w Anglii z opodatkowania w Polsce, po szczegóły zapraszam e-mailowo wiater48@o2.pl zwiń
Autor: pit forma (16-02-2015 00:43:39)
Temat: Autor: wojtek (10-02-2015 07:36:47)
Jeszcze do Pana na chwile , ponieważ zapewne Pan nie przebywał nawet w kraju ponad 183 dni (powinien Pan też to obliczyć jeszcze dokładnie ), czyli mógłby...pokaż całą treść
Jeszcze do Pana na chwile , ponieważ zapewne Pan nie przebywał nawet w kraju ponad 183 dni (powinien Pan też to obliczyć jeszcze dokładnie ), czyli mógłby Pan nawet zostać uznany za nierezydenta , pobierał Pan jednak zasiłek , który jest opodatkowany w Polsce i z tego tytułu zapewne powinien się Pan rozliczyć tu ,czyli pit Pan otrzymał polski także, powinien Pan zdecydować wcześniej , czy warto skorzystać z polskich świadczeń więc , po szczegóły wyliczenia zapraszam na wiater48@o2.pl . zwiń
Autor: pit forma (16-02-2015 00:22:25)
Temat: Autor: wojtek (10-02-2015 07:36:47)
Podobnie Pan jak poniżej Pani Anna stosuje metodę wyłączenia z progresją dla zarobków w Norwegii , pozdr jakby coś, to pisać na na wiater48@o2.pl ....pokaż całą treść
Podobnie Pan jak poniżej Pani Anna stosuje metodę wyłączenia z progresją dla zarobków w Norwegii , pozdr jakby coś, to pisać na na wiater48@o2.pl . zwiń
Autor: pit forma (16-02-2015 00:17:47)
Temat: Autor: ANIA (08-02-2015 21:30:04)
w takiej sytuacji gdzie pracę wykonywał i w Polsce i za granicą i jest rezydentem polskim , bo ma miejsce zamieszkania w Polsce powyżej 183 dni,...pokaż całą treść
w takiej sytuacji gdzie pracę wykonywał i w Polsce i za granicą i jest rezydentem polskim , bo ma miejsce zamieszkania w Polsce powyżej 183 dni, co zapewne tu ma miejsce rozlicza się od całości dochodów(zagraniczne plus polskie ) w Polsce, ale natomiast , że Polska ma podpisana umowę międzynarodową min. z Niemcami o unikaniu podwójnego opodatkowania, to w tym przypadku będzie miała do czynienia metoda wyłączania z progresją , czyli wyłączenia proporcjonalnego dochodów z Niemiec z opodatkowania ich w Polsce, po bliższe szczegóły rozliczenia zapraszam na wiater48@o2.pl, pozdrawiam. zwiń
Autor: Paweł (14-02-2015 16:14:27)
Temat: praca w angli
Witam. Do 3 kwietnia 2014 miałem własna działalność w Polsce. Od 9 maja 2014 jestem w Anglii i tu pracuje pod agencją pracy od 27 maja 2014 do teraz. Na...pokaż całą treść
Witam. Do 3 kwietnia 2014 miałem własna działalność w Polsce. Od 9 maja 2014 jestem w Anglii i tu pracuje pod agencją pracy od 27 maja 2014 do teraz. Na pewno muszę się rozliczyć za prace w Polsce, ale czy muszę też podawać zarobki z Anglii? Moja żona nie pracowała w Polsce tylko od 18 kwietnia 2014 pracuje w Anglii czy musi sie rozliczać w Polsce. Dziekuję za odpowiedz.zwiń
Autor: wojtek (10-02-2015 07:36:47)
Temat: dochody zagraniczne
witam mam pytanie pracowałem w Norwegii pierwszy raz 2014 sezonowo od stycznia do maja i cały sierpień po przyjezidzie do polski we wrześniu i zarejestrowałem się w urzędzie...pokaż całą treść
witam mam pytanie pracowałem w Norwegii pierwszy raz 2014 sezonowo od stycznia do maja i cały sierpień po przyjezidzie do polski we wrześniu i zarejestrowałem się w urzędzie pracy i otrzymałem przez 3 miesiące zasiłek dla bezrobotnych pod koniec roku wyrejestrowałem się jestem obecnie w Norwegii praca sezonowa będę rozliczał się w Norwegii czy w Polsce muszę zwiń
Autor: ANIA (08-02-2015 21:30:04)
Temat: NIEMCY DOCHÓD
MÓJ MĄŻ PRACOWAŁ DO CZERWCA 2014 R. W POLSCE NA UMOWĘ O PRACĘ, OD WRZEŚNIA 2014 PRACUJE W NIEMCZECH NA GAWERBIE. JAK MA WYGLĄDAĆ JEGO ROZLICZENIE TU...pokaż całą treść
MÓJ MĄŻ PRACOWAŁ DO CZERWCA 2014 R. W POLSCE NA UMOWĘ O PRACĘ, OD WRZEŚNIA 2014 PRACUJE W NIEMCZECH NA GAWERBIE. JAK MA WYGLĄDAĆ JEGO ROZLICZENIE TU W POLSCE??? zwiń
Autor: pit forma (07-02-2015 22:27:58)
Temat: Łukasz
Witam I ma Pan prawo pracować i zarabiać.. Co do drugiej kwestii , to na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 116 ustawy o PIT, wolne...pokaż całą treść
Witam I ma Pan prawo pracować i zarabiać.. Co do drugiej kwestii , to na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 116 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów A wymienionych i wolnych od podatku m.in. przychodów (dochodów) zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wykazuje się, także dalej zarabiać sobie, pozdrawiam, powodzenia. zwiń
Autor: Łukasz (17-01-2015 09:40:44)
Temat: Dochody zagraniczna
Witam mam pytanie. Pracuje i płace podetek dochodowy w norwegii. Jedyny moj dochod w polsce to dopłaty bezpośrednie za 2ha gruntu, za które nie ma podatku. Czy...pokaż całą treść
Witam mam pytanie. Pracuje i płace podetek dochodowy w norwegii. Jedyny moj dochod w polsce to dopłaty bezpośrednie za 2ha gruntu, za które nie ma podatku. Czy w tej sytacji musze składać pit?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj