Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany w podatkach od 1 lipca 2021 r. i nowe obowiązki podatkowe

Ewelina Czechowicz 28.06.2021 14:05 (aktualizacja: )

Już od 1 lipca 2021 r. podatnicy będą musieli stosować nowe regulacje w zakresie podatku od towarów i usług, akcyzy, zmianie ulegną też inne przepisy. Na jakie zmiany trzeba się przygotować? – wyjaśniamy. Aby ułatwić zapoznanie się z tym co nas czeka od 1 lipca 2021 r. zebraliśmy najważniejsze ze zmian, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2021 r. 

Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r. Prezydent podpisał ustawę

Kasy fiskalne online dla kolejnych branż

Od 1 lipca 2021 r. kasy fiskalne online będą musieli posiadać przedsiębiorcy tacy jak:

 • kosmetyczki,
 • fryzjerzy,
 • lekarze,
 • stomatolodzy,
 • prawnicy,
 • budowlańcy,
 • siłownie oraz kluby fitness.

Terminy wprowadzenia kas fiskalnych online określone zostały w rozporządzeniu wydanym przez Ministra finansów z 10.06.2020 roku w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących posiadających elektroniczny lub papierowy zapis kopii.

Więcej o obowiązkach w tym zakresie piszemy w artykułach:

Obowiązek wymiany kas fiskalnych dla kolejnych branż

Kasy fiskalne on-line 2021, ostatni dzwonek na wniosek o przesunięcie terminu

Ulga podatkowa na zakup kas fiskalnych on-line

Kasy fiskalne nie są wymagane, kiedy przedsiębiorca nie obsługuje konsumentów.

Pakiet e-commerce

Od 1 lipca Polska jak i inne Państwa UE będą zobowiązane do wprowadzenia pakietu e-commerce. Aktualnie resort finansów przygotował projekt objaśnień w zakresie projektowanych zmian,  z którymi można zapoznać się tutaj:

Objaśnienia podatkowe do e-commerce w VAT

Rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce mają zapewnić ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. Mają też jak wskazuje resort finansów poprawić  konkurencyjność unijnych, jak i polskich przedsiębiorców względem tych spoza UE. 

W zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują m.in.:

 

 • likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro.
 • znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop.
 • możliwość rozliczania VAT od sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich do konsumentów w UE, w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro za pomocą uproszczonej procedury Import One Stop Shop
 • wprowadzenie uproszczonej procedury w zakresie deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro.
 • nowe obowiązki dotyczące operatorów interfejsów elektronicznych (np. platform cyfrowych) ułatwiających sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów.

  Więcej na ten temat piszemy w artykułach:

  E-commerce założenia zmian

  W związku ze zmianami w ramach VAT e-commerce, od 1 lipca 2021 r. obowiązywać będzie nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R). 

  Nowa wersja VAT-R 

  Nowa wersja druku znajduje się w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 18 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług. Od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązywał formularz w wersji VAT-R(15).

  O zmianach piszemy tutaj: Nowy VAT-R

  zmiany w podatkach od 1 lipca 2021 r.

  Źródło: shutterstock

  Przesunięcie na 1 lipca 2022 r. obowiązku zapłaty akcyzy przy przerejestrowaniu pojazdu na samochód osobowy

  Przepis przejściowy przesuwa na 1 lipca 2022 r. termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, w tym samochód kempingowy, która nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

  Więcej o tym piszemy w artykule:

  Akcyza po zmianie zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy dopiero w 2022 r.

  30 czerwca upływa termin na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

  30 czerwca upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA. To również termin na uzupełnienie złożonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane, które dotychczas nie były wymagane. Zarejestrować się i dokonać aktualizacji zgłoszenia należy na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnej (PUESC).

  Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

  Termin na zgłoszenie do CRPA upływa już 30 czerwca 2021 r.

  TAX FREE

  1 lipca 2021 r. rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE na Platformie PUESC. System zwrotu podatku VAT podróżnym TAX FREE obecnie działa w formie papierowej, od przyszłego roku będzie działał w formie elektronicznej.

  TAX FREE na nowych zasadach od 1 stycznia 2022 r.

  Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze w formie elektronicznej

  Od 1 lipca 2021 r. wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. O tych zmianach pisaliśmy tutaj: Elektroniczne tytuły wykonawcze od 1 lipca 2021 r.

  Przedłużenie przepisów dotyczących WHT (podatku u źródła) 

  Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o potrzebie dokonywania zmian w zakresie zasad poboru podatku u źródła z zachowaniem odpowiedniego okresu dostosowawczego. w związku z tym zostaną wydane kolejne rozpoeządzenia, które  przedłużą zawieszenie stosowania zmienionych zasad poboru podatku u źródła w PIT i CIT do 31 grudnia 2021 r.

  Projekty rozporządzeń zostały udostępnione na stronie Rządowego Centrum Legislacji:

  - https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347855

  -  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347854

  Od 31 lipca 2021 r. procedura AML dla biur rachunkowych

  Od 31 lipca 2021 r. praktycznie wszystkie biura księgowe w Polsce, tak jak banki, czy biura nieruchomości, będą musiały wdrożyć specjalne, niełatwe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Księgowi będą musieli na mocy nowych przepisów wdrożyć procedury wewnętrzne, które pomogą zidentyfikować klienta. Następnie będą musieli ustalić beneficjenta rzeczywistego i dokonać analizy transakcji jakie zawarł ich klient. W przypadku trafienia na podejrzaną transakcje księgowi będą musieli je zgłaszać.

  O nowych obowiązkach piszemy w poradniku:

  Obowiązki biur rachunkowych w świetle nowych przepisów

Podatki 2021Inne podatkiZmiany w VATPodatek u źródła WHTFormy opodatkowaniaHOT