Akcyza od zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy dopiero w 2022 roku

Redakcja PIT.pl

Od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy [1]. Przepis przejściowy [2] przesuwa na 1 lipca 2022 roku termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, w tym samochód kempingowy, która nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Akcyza od zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy dopiero w 2022 roku
Źródło: shutterstock.com

Oznacza to, że dopiero od 1 lipca 2022 roku podatnicy będą mieć obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodów, w przypadku których nastąpiła zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

[1] ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 694)

[2] w art. 29 ustawy, który uwzględnia poprawki Senatu,

Źródło: MF

Auto firmoweInne podatkiPodatki 2021