Auto firmowe

Wydatki na samochód w firmie w ujęciu księgowym

Do wydatków związanych z używaniem auta w działalności gospodarczej można zaliczyć przede wszystkim amortyzację, ubezpieczenie, bieżące naprawy i remonty, zakup paliwa czy części zamiennych. Koszty z tego tytułu odnosi się w księgach rachunkowych zasadniczo do kosztów działalności operacyjnej ...

Wydatki na samochód w firmie w ujęciu księgowym

Zaliczanie kosztów leasingu przy użytkowaniu auta poza działalnością

Przedsiębiorcy wykorzystują do prowadzenia działalności gospodarczej samochody osobowe, niejednokrotnie pozyskane do zasobów firmy ze środków zewnętrznych, na mocy umowy leasingu. Ale specyfika posiadania i wykorzystywania auta powoduje, że czasem trudno nie użyć go również do innych celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością. Wówczas powstają ...

Zaliczanie kosztów leasingu przy użytkowaniu auta poza działalnością