Auto firmowe

Kwestie celno-podatkowe importu samochodów osobowych

Zanim podejmiemy decyzję o imporcie samochodu osobowego ze Stanów Zjednoczonych, powinniśmy taką decyzję oprzeć na dokładnym rachunku ekonomicznym, ponieważ znaczne koszty transportu zakupionego pojazdu oraz należności celno-podatkowe, które należy uiścić po wprowadzeniu pojazdu na obszar celny Unii Europejskiej ...

Kwestie celno-podatkowe importu samochodów osobowych

leasing - samochód w firmie

Leasing, najem, użyczenie samochodu w firmie: Umowy związane z odpłatnym korzystaniem z pojazdu podzielić można na odpłatne (leasing czy najem) oraz nieodpłatne (użyczenie). Ustawy podatkowe z reguły zrównują w skutkach różnego rodzaju...

leasing - samochód w firmie