Auto firmowe

Kwestie celno-podatkowe importu samochodów osobowych

Zanim podejmiemy decyzję o imporcie samochodu osobowego ze Stanów Zjednoczonych, powinniśmy taką decyzję oprzeć na dokładnym rachunku ekonomicznym, ponieważ znaczne koszty transportu zakupionego pojazdu oraz należności celno-podatkowe, które należy uiścić po wprowadzeniu pojazdu na obszar celny Unii Europejskiej ...

Kwestie celno-podatkowe importu samochodów osobowych